Rok VÍRY 2017

Rok Víry jsme uvítali vydáním stolního týdeního kalendáře s biblickými verši a fotografiemi „diecézních fotografů“, kteří zachytili známá i méně známá místa v naší diecézi. Kalendář je barevný a co je také důležité, v jeho závěru jsou umístěny kontakty a důležité informace ohledně diecéze a všech našich náboženských obcí.

Dalším dílkem je Diář s liturgickým kalendářem, ve kterém jsou umístěny kontakty na všechny naše duchovní, kazatele a pastorační asistenty a je doplněn o datový plán akcí na rok 2017.

Na vydání obou tiskovin se podílela pastorační komise a ediční rada. O grafické zpracování se stará bratr Vojtěch Basl a naší „dvorní“ tiskárnou se stala Tiskárna H.R.G. Litomyšl, se kterou je výborná spolupráce a jejich výrobky mají vysokou úroveň.

I když je vlastně začátek roku, pro nás pomalu nadchází čas příprav na vydání nových diářů a kalendářů – tentokrát s tématem Naděje 2018.