Kazatelský kurz zakončil téma řády CČSH

Dnes proběhla závěrečná přednáška kazatelského kurzu týkající se řádů CČSH.  18. dubna nás čeká zkouška a pokračování, které se ponese v duchu věrouky. Přednášet bude Mgr. Oldřich Bezděčík.

Jedno z dalších kázání, které si v rámci kurzu naši kazatelé připravují pro své kolegy posluchače. Pro prosincové setkání jedno z kázání připravila sestra Dita Bašková Kačírková.

Mt 24, 36-44

Milé sestry, milí bratři.

O onom dni a hodině. V těchto verších a v celé 24. kapitole čteme o druhém příchodu Syna člověka. Slova, která tu čteme, nejsou na poslech přívětivá, vzbuzují v nás neklid, nejistotu, možná úzkost. Vytvářejí obraz nanejvýš vážné události, chvíle zúčtování, rozdělování lidí a velkého soudu. A prý to bude jako za dnů Noeho: lidé nepoznají, že se blíží chvíle převeliká, zásadní, definitivní..

My, kteří jsme z Boží milosti mohli pocítit, že nás miluje, víme, že On touží po každém člověku, všichni přece pocházíme z Jeho Lásky. Jistě si přeje, aby žádné z Jeho dětí nezůstalo zanecháno ve zkáze. Ti z nás, kteří jsme sami rodiči, máme možnost si alespoň z lidského pohledu představit tu touhu po záchraně vlastních potomků… V textu čteme, že jeden ze dvou pracujících na poli bude ponechán zániku, druhý zachráněn. Takové pomyšlení pro nás může být dost bolestivé. Zaprvé, v takovou chvíli by mohlo dojít k rozdělení přátel, rodiny, manželů, ale také třeba sousedů s momentálně zamrzlými vztahy. I když jeden o tom druhém tuší, že si na cestě k Bohu nevede právě nijak valně, nechce, aby byl navždy ztracen. A tak tady vidím tuto výzvu: nedopusťme, aby člověk, se kterým právě pracujeme na poli, zůstal zanechán. Pokoušejme se ze všech sil narovnávat jeho směr.A nezapomínejme se za každého možného společníka na stejném kousku Země i na Zemi celé přimlouvat, prosit za pevnost jeho kroků mířících jasně k Bohu Otci. A zadruhé, má někdo z nás jistotu, že bude ten přijatý? Že je vyvolený? Co když právě pocit takové jistoty by mohl způsobit, že to s námi v onen den nedopadne dobře? A tak možná proto v textu slyšíme: Bděte tedy, buďte připraveni…T ato slova říkají: Nepřestávejte se ke mně vracet, nezastavujte se, neodbočujte, ale každý den obnovujte svá srdce, abyste mohli přijít domů, ke Mně, všichni, protože Já vás miluji…

„O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec sám.“ Kéž by se očekávání onoho dne stalo nejdůležitější a nejradostnější činností každého člověka. Vždyť potom bychom mohli všichni spatřit Syna člověka v jeho slávě, bez bolesti a beze strachu. Amen

Nebeský Otče, děkujeme Ti za Tvou lásku, víme, že nás chceš mít všechny ve svém domě. Někdy ale snadno sejdeme z cesty, která k Tobě míří. Prosíme, odpusť nám každou naši další slabost a úkrok stranou. Pomoz nám nacházet sílu a odvahu setrvat pravdivě na této cestě Lásky. Prosíme Tě za všechny, kteří dosud neznají Tvé jméno, Ty nechceš, aby byli zanecháni ve zkáze, až přijde Tvůj syn. Za něj Ti děkujeme a spolu s ním se k Tobě obracíme v modlitbě, kterou nás naučil: Otče náš…