Vikariátní shromáždění v Náchodě

Úvodní pobožností posloužila sestra jáhenka Žaneta Černochová. Se svými čerstvými a velmi zajímavými zkušenostmi nemocniční kaplanky se s námi podělila sestra Alena Naimanová. Bratr David Smetana nás potěšil svými zážitky z cesty po Izraeli. Po zdravici bratra biskupa Pavla Pechance poinformovala sestra Jana Pechancová o dění a činnosti na diecézi. Sestra Sedláčková seznámila přítomné laiky o situaci finanční. Delegáti z jednotlivých NO svými příspěvky seznámili své kamarády a kolegy z ostatních obcí o životě daného společenství. Občerstvení bylo výborné, nálada skvělá, děkujeme.  Anna Holínská