Velikonoční pozdrav

Moji milí,
vstupujeme do velikonočního týdne, chceme si uvědomit podstatu své víry a naděje. Přeji Vám všem, abyste se těšili z LÁSKY, kterou nám Bůh Otec projevil skrze našeho Bratra Ježíše. Kéž je Vaše cesta životem stále podepírána pravdou, která nese zvěst o Kristově vzkříšení a našem příchodu k Otci. Pán je s Vámi – Kristus je naší cestou.
Váš biskup Pavel