30 let Dětského denního rahabilitačního stacionáře

Advetní koncert k 30. výročí založení Dětského denního rehabilitačního stacionáře v Hradce Králové. Benefičně zazpívala Anna Julie Slováčková s kapelou The Primes, Ten Sing z YMCY, varhanní preludování, čaj a cukroví… Dary stacionáři předaly Dobrotety a AMBRA – středisko Husitské diakonie Královéhradecké diecéze Církve československé husitské. Velké poděkování patří MUDr. Zídkové, která stojí u stacionáře od jeho zrodu. Na závěr modlitba za rodiny a požehnání na cestu do našich domovů bratra biskupa Pavla Pechance.