70 let od vysvěcení první ženy v naší církvi

Slavnostní bohoslužby věnované výročí 70 let od prvního vysvěcení žen v naší církvi. Dialogické kázání sester farářek Böhmové a Oubrechtové, jejich vyjádření vzájemné úcty a podpory – obě duchovní z NO v Dobrušce. Následovala konference – přiblížení duchovní služby žen. Naše sestry z Královéhradecké diecéze: Jana Wienerová a její básně, sestra Jaruška Böhmová na fotografiích ze svého kněžského svěcení, Alena Naimanová přinesla svědectví o Dni modliteb, setkávání žen z Trojzemí a zazpívala své písně, organizační část zajišťovala sestra Olga Líbalová… a další program v milém společenství.