Modlitby 17. týden, 23. – 29. dubna 2018

neděle 29. dubna 2018 – 4. neděle po Velikonocích

 První čtení: Skutky 8, 26-28.34-40

Anděl Páně řekl Filipovi: „Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gazy.“ Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: „Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!“ Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: „Rozumíš tomu, co čteš? Dvořan se obrátil k Filipovi: „Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví – sám o sobě, či o někom jiném?“ Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ Filip mu řekl: „Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“ Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cesareje.

            Pane, někdy u nás hodnotíme společnost, jen jako neplodného dvořana, co slouží sobě a cizím pánům.

            Vedeš nás ale, abychom se nebáli oslovit druhé, a přivedli je k Tobě bez předsudků.

            Prosíme za ty, s nimiž se máme dnes zastavit a posílit na cestě za Tebou. Prosíme i za nové křťence.

           Pokračovat ve čtení „Modlitby 17. týden, 23. – 29. dubna 2018“

Základy účetnictví – školení účetních a finančních zpravodajů

18. dubna se uskutečnilo školení účetních a finančních zpravodajů s paní účetní Helenou Kurkovou a Zdenkou Sedláčkovou. Informace byly od úplných základů účetnictví a účetní terminologii, přes pohyby na účtech, účatní výkazy, výsledovky, sestavení rozpočtu, nájemní smlouvy, rekonstrukce, opravy apod. Den nabitý informacemi, v závěru pak mohl každý využít osobní konzultace nad účetnictvím v jejich náboženské obci.

Shromáždění náboženské obce ve Frýdlantu

V současné době probíhají na mnoha místech Královéhradecké diecéze CČSH shromáždění náboženských obcí. 15. dubna se shromáždění uskutečnilo ve Frýdlantu ve farní modlitebně.

Předseda rady starších bratr Miroslav Lidmila, duchovní sestra Martina Tomčíková a nejstarší členka obce sestra Pavelková.

Kazatelský kurz ukončil další semestr

Kazatelský kurz mělo své další pokračování. Na téma věrouka v sobotu 14. dubna přednášel bratr farář Oldřich Bezděčík z Turnova. V krásném jarním dni bratr farář uvedl studenty do tématu, zadal literaturu i okruhy ke studiu. Další setkání se uskuteční až na podzim 6. října, kdy po samostudiu budou pokračovat.

Sbor Prokopa Velikého v Bakově nad Jizerou

Bakovská náboženská obec připravuje vernisáž putovní výstavy Víra, naděje, láska s koncertem sopranistky Elišky Josifové, kterou na harfu doprovodí Zbyňka Šolcová. Jste srdečně zváni v neděli 22. dubna od 16 hodin do Sboru Prokopa Velikého v Bakově nad Jizerou.

Ukliďme své město – žamberská náboženská obec

Veřící z Husova sboru v Žamberku se dne 7. 4. zapojili do celostátní akce Ukliďme své město. Příjemným překvapením byl fakt, že se zcela spontánně připojilo 15 mladých lidí, kteří měli touhu nezištně přiložit ruku k dílu, prostě proto, že je to dobré. A tak věříme, že toto dílo dnes viděl i Hospodin a snad z toho měl radost, tak jako my.

Aleš Toman