Modlitby 44. týden, 26. října – 1. listopadu 2020

texty pro neděli 1. listopadu 2020 – 22. neděle po svatém Duchu

První čtení: Micheáš 3, (5-8+) 9-12

Slyšte to, představitelé domu Jákobova, vůdcové izraelského domu, vy, kteří si hnusíte právo a překrucujete všechno, co je přímé! Sijón budujete krveprolitím, Jeruzalém bezprávím. Jeho představitelé soudí za úplatek, jeho kněží učí za odměnu, jeho proroci věští za stříbro. Přitom spoléhají na Hospodina a říkají: „Což není Hospodin uprostřed nás? Na nás nepřijde nic zlého.“ Proto bude Sijón kvůli vám zorán jako pole, z Jeruzaléma budou sutiny, z hory Hospodinova domu návrší zarostlá křovím.

 

            Hospodine, i církev dnešních dnů podléhá možnostem tvrdé pýchy.

Ukolébáváme se představou, jak vždy stojíš vprostřed nás a nic zlého nepřijde.

Prosíme, zbavuj nás falešných jistot a ať v církvi nedáváme ani prostor falešným prorokům.

Amen

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 44. týden, 26. října – 1. listopadu 2020“