Ticho

img_3694„V refektáři potkal jsem dvé mnichů.
Vznešeně tam tlachali o tichu.“

Šimon Vobořil

Ticho. Psát cokoliv je vlastně jeho popřením, protože i psaná slova mohou znít (když nebudete číst příliš nahlas, snad to ale nebude tak vadit). Ticho je. Anebo není. Záleží jen na nás, jestli ticho dokážeme vyrobit. Jestli dokážeme sami sobě říct „zmlkni už konečně!“, jestli dokážeme přemoct potřebu pořád někomu něco sdělovat.

Ticho může být jako poušť. Nejen následovníci svatého Antonína o tom vědí své. Ticho může drásat jako pouštní bouře, může v něm přijít děsivá pouštní zima nebo naopak může pálit jak do ruda rozžhavené slunce. Může ale i vyvolat žízeň – potřebu hledat vodu života, protože ta oáza tam někde je schovaná, jen ji třeba hned nevidíme anebo jsme mockrát běhali za nějakým pouštním přeludem namísto skutečného pramene. Celý příspěvek

Pozvání na bohoslužby 28. října do Hradce Králové

28-rijen-2016-plakatV současných dnech je 28. říjen je ve veřejném mínění nejvýrazněji spjat s kauzou kolem pana Jiřího Bradyho. Je bezesporu smutné, když si někdo ze státního svátku učiní trafiku a je faktem, že hlavním „hrdinou“ vyznamenání je náš prezident. Bohužel to celé ale není jen o výpovědi charakteru čelního představitele, jako spíše je to celé zpráva o nás a stavu společnosti. Obchod všeho druhu je mezi námi božstvem, pýcha je duchem, a tak synové České malosti rostou do nebes. A my to vše volíme, jelikož a protože povětšinou obdivujeme sílu pozemských hodnot a cílů. Ovšem ale nemylme se, každý z nás je toho součástí, každý z nás je v tom více, či méně „namočen“.

Jste proto všichni zváni v pátek 28. října do sboru kněze Ambrože v Hradci Králové k bohoslužbám, kdy si budeme moci uvědomit svou vztažnost k současnému stavu. Budeme zde moci opět prožít vědomí víry, že jsme v církvi jen společenství omilostněných hříšníků. Poděkujeme našemu Otci, že smíme žít ve svobodě, míru a pokoji, je to nezasloužený dar, není to vyznamenání našich zásluh. Proto i 28. říjen nebude jen o připomínání historie, ale zároveň prožitkem živé současnosti. Rád Vás všechny zvu a prosím o modlitby.

Váš biskup Pavel

Nebeský Otče, děkujeme za pozemské bohatství současné společnosti u nás. Děkujeme za vnější svobodu a prosíme o pomoc, překryj svým Duchem naši touhu, která chce v pozemském rozměru jen víc a víc a mezi lidmi dává vzrůst sobectví a pýše. Prosíme, ať naše bohoslužebná shromáždění jsou v pravdě oslavou Tebe. Zvláště Tě prosíme o požehnání pro bohoslužby 28. října v Hradci Králové a prosíme o požehnání ve Tvé milosti pro celou naši vlast i zem. Amen

 

První zkouška kazatelského kurzu za námi

14657399_1778991115672706_5222396848680083333_n22. říjen byl pro některé sestry a bratry vstupem do nového období jejich života. Začal Kazatelský kurz v počtu 10 nových a 4 pokračujících studentů. Lépe se poznat je důležité, a tak po úvodní modlitbě bratra biskupa a slově metodika pro vzdělávání Jiřího Plháka bratr biskup vyzval každého ze zúčastněných o prozrazení nejen jména a své náboženské obce, ale i to, co máme rádi. Jak se při prvním dnu soustředíme, jsme si následně mohli hned ověřit při odpovědi na otázku: „Co tvůj soused má rád?“ Vzpomněli jsme si všichni 🙂 a první zkouška je tedy úspěšně za námi. První semestr bude věnován Církevním dějinám, které přednáší ThDr. Jan Rokyta a vskutku skvěle. Odpoledne jsme zakončili přednáškou sestry farářky Aleny Naimanové na téma Nového zákona. Všem zúčastněným i přednášejícím patří velký dík.

14642178_1778991015672716_4335572656398689441_n-kopie 14702266_1778991182339366_4798257118758011242_n 14731218_1778991295672688_51393255418807953_n

Modlitby 43. týden, 24. – 30. října 2016, 31. neděle v mezidobí

43První čtení: Izajáš 1,13-18

Nepřinášejte už šalebné obětní dary, kouř kadidla je mi ohavností, i novoluní, dny odpočinku a svolaná shromáždění; ničemnost a slavnostní shromáždění, to nemohu vystát. Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, když je musím snášet. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. Omyjte se, očistěte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělají jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.

Pane, svědectví Písma nám připomíná, že jsi Soudce přísný, jehož nemůže nikdo a nic obelhat.

Chceš po nás, abychom zanechali všech našich „her“ i přetvářky, nechali probudit lítost a nesli ovoce pokání.

Jdeme k Tobě ve své modlitbě, chceme vše projednat a prosíme: Ty sám nás uč činit dobro a dej prožít nám dnes svou milost, ať jsme čistí jako sníh.

  Celý příspěvek

Církevní řády nejsou náš nepřítel

Přednáška Mgr. Vladislava Peka v NO Semily, kde se o řádech něco „víc“ přišli dozvědět zástupci RS i okolních náboženských obcí libereckého vikariátu. Nikdo nelitoval, rádi jsme přijali pohoštění a popovídali si o radostech a strastech naší náboženské obce…. 14741000_663366890506695_730129356_n 14801001_663366893840028_823049015_n

14805567_663366827173368_569766004_n 14800937_663366853840032_1940610636_n

14797268_663366873840030_1287756962_n 14798923_663373107172740_1499213232_n

Diecézní katedra Vztah mezi fyzikou a filosofií

J. Grygar, Pce, v cèsh HK 17.10. 2016

J. Grygar, Pce, v cèsh HK 17.10. 2016

Za dvě hodiny se s námi Země otočila. Urazili jsme dráhu přes 3.000 km dlouhou. Země se rychle otáčí, ale více než z pohybu Země se nám někdy hlava točí ze zážitků a informací.  Přednáška dr. Filipa Grygara měla závratnou rychlost, dopravila nám celé množství informací, museli jsme být pozorní a stálo to za to… Vždyť svět fyziky a filosofie spolu nejen souvisí, ale má i značnou hloubku. Děkujeme a těšíme se na další setkání.

Celý příspěvek

Možnost podání žádostí do FR a FSPI stále trvá

Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH vyhlašuje výběrové řízení na

roky 2017 na poskytnutí finančního příspěvku, bezúročné či úročené půjčky

z Fondu rozvoje v oblastech:

  1. Práce s dětmi a mládeží
  2. Vzdělávání
  3. Evangelizace a misie
  4. Diakonie a sociální práce
  5. Práce s veřejností a seniory
  6. Liturgika

Celý příspěvek