Církevní řády nejsou náš nepřítel

Přednáška Mgr. Vladislava Peka v NO Semily, kde se o řádech něco „víc“ přišli dozvědět zástupci RS i okolních náboženských obcí libereckého vikariátu. Nikdo nelitoval, rádi jsme přijali pohoštění a popovídali si o radostech a strastech naší náboženské obce…. 14741000_663366890506695_730129356_n 14801001_663366893840028_823049015_n

14805567_663366827173368_569766004_n 14800937_663366853840032_1940610636_n

14797268_663366873840030_1287756962_n 14798923_663373107172740_1499213232_n

Diecézní katedra Vztah mezi fyzikou a filosofií

J. Grygar, Pce, v cèsh HK 17.10. 2016

J. Grygar, Pce, v cèsh HK 17.10. 2016

Za dvě hodiny se s námi Země otočila. Urazili jsme dráhu přes 3.000 km dlouhou. Země se rychle otáčí, ale více než z pohybu Země se nám někdy hlava točí ze zážitků a informací.  Přednáška dr. Filipa Grygara měla závratnou rychlost, dopravila nám celé množství informací, museli jsme být pozorní a stálo to za to… Vždyť svět fyziky a filosofie spolu nejen souvisí, ale má i značnou hloubku. Děkujeme a těšíme se na další setkání.

Celý příspěvek

Možnost podání žádostí do FR a FSPI stále trvá

Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH vyhlašuje výběrové řízení na

roky 2017 na poskytnutí finančního příspěvku, bezúročné či úročené půjčky

z Fondu rozvoje v oblastech:

  1. Práce s dětmi a mládeží
  2. Vzdělávání
  3. Evangelizace a misie
  4. Diakonie a sociální práce
  5. Práce s veřejností a seniory
  6. Liturgika

Celý příspěvek

Radostné bohoslužby ve Rtyni v Podkrkonoší

bohosluzba-16-10-14Děkujeme našemu Hospodinovi za dnešní bohoslužbu, kdy nejen náš farář bratr David Smetana, ale i bratr biskup Pavel Pechanec přenádherným Božím slovem obohatil náboženskou obec ve Rtyni v Podkrkonoší. Děkuji mnohokrát za všechny obyčejné duše a pro radost v srdcích přikladám pár fotografií. Luboš Vlk

bohosluzba-16-10-8 bohosluzba-16-10-7

Modlitby 42. týden, 17. – 23. října 2016, 30. neděle v mezidobí

42První čtení: Jeremjáš 14, 7-9.19-22

Jestliže mluví proti nám naše nepravosti, jednej, Hospodine, pro své jméno. Mnohokráte jsme se odvrátili, hřešili jsme proti tobě. Naděje Izraele, jeho spasiteli v čase soužení! Proč jsi v zemi jako host, jak pocestný, který se zdrží jen přes noc? Proč jsi jak zdrcený člověk, jak bohatýr, který není s to spasit? Ty jsi, Hospodine, uprostřed nás a nazývají nás tvým jménem. Nezříkej se nás! Což jsi opravdu zavrhl Judu? Tvá duše si zprotivila Sijón? Proč nás biješ, což pro nás není uzdravení? S nadějí jsme vyhlíželi pokoj, ale nic dobrého nepřichází, čas uzdravení, a hle předěšení. Hospodine, uznáváme svou svévoli, i nepravost svých otců, hřešili jsme proti tobě. Neodmítej nás však pro své jméno, nenech zhanobit trůn své slávy. Rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi. Což jsou mezi přeludy pronárodů ti, kdo by mohli dát déšť? Což nebesa vydávají deště? Nejsi to ty sám, Hospodine, náš Bože? Skládáme naději v tebe, neboť ty konáš všechny tyto věci!

Hospodine, náš Bože, vše leží ve Tvých rukách, celý náš život se odvíjí jen od Tebe.

Proto skládáme naději v Tebe a rozpoznáváme, že vše ostatní je jen klam, přelud a naše vlastní mámení.

Prosíme, vyveď nás z naší svévole, ulehči a odstraň naši nepravost a uzdrav nás svou milostí.

  Celý příspěvek

Jaký byl Žižkův jazyk?

14570429_1771651629739988_3449618734269728640_nSeveročeské muzeum hostilo účastníky konference Žižkův jazyk. O Žižkovi, jeho době, původu slov, jejich zapomenutých významech, slovních spojeních a odlišnostech ve srovnání s dnešní mluvou opět velice zasvěceně a poutavě hovořil PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D. K tématu přispěli svým slovem bratři patriarcha CČSH, biskup Královéhradecké diecéze, liberecký vikář a vojenský kaplan, celý pořad byl proložen příjemnou dobovou hudbou flétnového souboru Al fianco.

14601093_1771651476406670_791164017085626338_n 14600978_1771651559739995_2985131649146211300_n

Vzorové smlouvy

V sekci dokumentů ke stažení nyní nově naleznete vzorové smlouvy pro nejčastěji řešené záležitosti v náboženských obcích. http://www.ccshhk.cz/ke-stazeni/?category=15

Modlitby 41. týden, 10. – 16. října 2016, 29. neděle v mezidobí

41První čtení: Genesis 32, 23-31

Jákob té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a jedenáct svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl: „Pusť mě, vzešla jitřenka.“ Jákob však odvětil: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“ Otázal se: „Jak se jmenuješ?“ Odpověděl: „Jákob.“ Tu řekl: „Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.“ A Jákob ho žádal: „Pověz mi přece své jméno!“ Ale on odvětil: „Proč se ptáš na mé jméno?“ A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“

Bože, každé jitro nás volá do nového zápasu, každý okamžik života je spjat s bitvou, k níž potřebujeme Tvé požehnání.

Můžeme se snažit podvádět druhé i sami sebe, ale před Tvou tváří není úniku.

Prosíme, ať každý náš krok během dne je spjat s vědomím tohoto zápasu, ať nám i naše „poranění“ zvěstuje, že jsme pravými bojovníky -Tvým Izraelem.

Celý příspěvek

Pobožnost Díkůvzdání za úrodu v Žamberku

dscn0362dscn0374dscn0373 První říjnový týden jsme v Žamberku poděkovali našemu Pánu za letošní úrodu, protože si uvědomujeme, že podmínky k životu na naší Zemi pramení z Jeho požehnání. Náš Bůh je dobrý Bůh, který se o nás stará a my mu za to děkujeme. 🙂