Adventní pobožnost s koledami v Semilech

Adventní pobožnost a zpívání ve Sboru Dr. Karla Farského s bratrem biskupem Pavlem Pechancem v náboženské obci v Semilech 10. prosince 2019.