AMBRA také šije pro Dětský denní rehabilitační stacionář, srdečně zveme na koncert

Dětský denní rehabilitační stacionář v Hradci Králové letos slaví 30 let – stále v čele se skvělou paní ředitelkou lékařkou Miloslavou Zídkovou. Dnes 14. prosince se ve Sboru kněze Ambrože budeme těšit na společný večer s uskupením Ten sing (hudebně sociální aktivita YMCY), s Annou Slováčkovou a the Primes, kteří večer podpoří benefičně, uslyšíme varhanní koncert, předávat dary budou Dobrotety a AMBRA – středisko Husitské diakonie. Na závěr večera budeme moci přijmout požehnání a vyslání na cestu do našich domovů a dalších let královéhradeckého biskupa Církve československé husitské Pavla Pechance. Srdečně zveme.