Andělé přiletěli …

Na 4. adventní neděli bylo v Rychnově nad Kněžnou po ránu velmi kluzko. To poněkud  nepříznivě ovlivnilo naše sborové setkání. Měla se hrát adventní hra o andělech, kteří vyhlížejí zaneprázdněného archanděla Gabriela. Andělé dorazili tři, dva měli cestovní problémy-ty nahradila sestra farářka. Také přihlížejících bylo méně, ale nějací dorazili a mohlo se začít.

Andělé čekající na Gabriela se nudili.  „Proč tady ještě není? Svolal si je kvůli něčemu důležitému, ale o co jde?“ Zatím se (podle textu hry) snažili nějak zabavit. Chtěli hrát kuličky, ale malý kolega je upozornil, jak je to nebezpečné. Jednou přecvrnknul důlek na obláčku, kulička nabrala rychlost a trefila dole obrovského mužského do čela tak, že upadl a zemřel. Nějaký chlapec si tam hrál s prakem a bylo to na něj. Ale nikdo se na něho nezlobil, naopak ho oslavovali. Jmenoval se David a ten velký mužský Goliáš.

Andělé vzpomínali, u čeho ještě asistovali – u Jákoba (to vystupovali a sestupovali po žebříku do nebe ), u Jozua, než padly hradby nebo radili Gedeonovi, jak se podřídit v boji Božímu velení.

Byli u všeho důležitého. Teď slyšeli Gabrielovu zprávu o narození Spasitele, chválili Boha (tím známým „Sláva na výsostech Bohu..“.) a vlastně pověřili všechny přítomné, aby tuto radostnou zprávu šířili dál.

V další části setkání andělé spolu s  přítomnými zdobili  zatím prázdný stromeček kolečky čerstvého, citrónu a mandarinek, a tak provoněli celý prostor ke koledám a modlitbám.

Protože by to  bylo líto andělům, kteří se kvůli kalamitě nemohli dostavit, doplní stejná hra rychnovské  vánoční bohoslužby 25.12. v 10 hodin. Dva andělé odletí za svým posláním a ke svým příbuzným, ale ti, co si ještě nezahráli,to vezmou i za ně. Je to také příklad pro nás, abychom nesli vánoční radostnou zprávu – bez ohledu na překážky –  dál.

Celé dění zdokumentovali 2 kameramani – František a Martin. Pár fotografií najdete na webových stránkách naší diecéze.                                                          Za andělskou skupinu farářka Alena