Babí léto…

Synonymem raného podzimu je pojem „babí léto“. V královéhradecké diecézi to v posledních dvou desetiletích znamená zářijový pobyt pro seniory v církevním rekreačním zařízení Betlém v Janských Lázních. Účastníky v uplynulých letech byli nejen tělesně zdatní senioři, ale i vozíčkáři z domovů se svými obětavými sestřičkami a kuchařkami. Kdo by si v jejich situaci pomyslel, že se vyveze lanovkou na pořádnou (Černou) horu? Kdo by počítal s tím, že se bude pohybovat v kopcovitém terénu, navštíví místní cukrárny, užije horského vzduchu a pěkných – svému stavu a situaci přiměřených – procházek? Také letos se tam vydali senioři, duchovní i laici, aby společně prožili necelých 5 dnů společnými pobožnostmi, které konal bratr farář Václav Böhm, výlety (lanovkou na Černou horu a „vláčkem“ po kopcích v okolí – do korun stromů to nešlo kvůli deštivému počasí) a večerními programy, které připravila sestra farářka Alena Naimanová (program včetně filmu byl zaměřen k 500. výročí reformace). Tentokrát nám – z technických důvodů – chyběli senioři z Domova u Spasitele z Frýdlantu a senioři z domova Justýnka z Hronova. Kdo nám nechyběl a kdo byl a je za vším programem a každodenním sycením našich těl, to byla sestra farářka Olga Líbalová. To ona stojí za všemi ročníky Babího léta. Jí patří velký dík!!! Něco naznačovala, že už to bylo naposled… Že by nebyl zájem?

A. Naimanová Pokračovat ve čtení „Babí léto…“

Výzva FSPI a FR pro rok 2018

Vážené sestry, vážení bratři,

v termínu od 1. 10. do 31. 10. 2017 bude Královéhradecká diecéze CČSH přijímat žádosti do Fondu rozvoje a Fondu stavební podpory a investic, projekty, které budou realizované v období 1. 1. – 31. 12. 2018. V sekci Ke stažení naleznete potřebné dokumenty a formuláře žádostí. Zároveň upozorňujeme, že ze zkušeností z předchozích let budou z FSPI upřednostněny žádosti na projekty s prokazatelnou a přímo specifikovanou finanční návratností, dále je nutné zajištění vícezdrojového financování a úplnost požadované dokumentace dodané v termínu /viz výše/.

Přeji pěkné dny

za úřad DR Královéhradecké diecéze CČSH

Jana Pechancová

Tón řeči

11. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 56,1.6-7: Toto praví Hospodin: „Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví: „Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“

Pokračovat ve čtení „Tón řeči“