POZVÁNKA NA WEBINÁŘ: Rituály předsmrtné a posmrtné

21. 12.2015 16.00 až 17.00
přednášející: Mgr. Pavel Pokorný – kaplan mobilního hospice Cesta domů

Anotace:
Co jsou rituály a k čemu jsou dobré? Jsou potřebné? Za jakých okolností? Jaký je vztah rituálů k náboženství? Jaké rituály se pojí s umíráním a smrtí? A proč je v Česku tak rozšířené pohřbívání bez rituálu?

——————————————————————————————————————
Kurz probíhá pouze online formou webináře a je zdarma. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse.
Přihlásit se můžete na adrese: www.paliativnicentrum.cz

Mgr. Pavel Pokorný: kaplan mobilního hospice Cesta domů a farář Českobratrské církve evangelické v Praze Střešovicích. Dříve působil v Trutnově a ve Fakultní nemocnice v Motole. Je ženatý a má 4 děti.

OHLÉDNUTÍ ZA SEMINÁŘEM „ÚCTA KE STÁŘÍ“ V HRADCI KRÁLOVÉ

Hradec 1Hradec 4

Hradec 2

Hradec 5

Radujeme se z proběhlého druhého semináře „nejen“ pro seniory a „nejen“ o seniorech „Úcta ke stáří“. I tentokrát se přednášky konaly v prostorách NO Hradec Králové. Při úvodní pobožnosti oslovila sestra farářka Jana Wienerová svým slovem ze života srdce každého z nás.
Paní doktorka Alena Jarkovská z Jaroměře přednesla své téma „Demence nebo deprese“. Zkušenosti z celoživotní praxe obvodní lékařky a láska ke svěřeným pacientům byla znát z každého jejího slova. Citlivou oblast psychiky stárnoucího člověka je možné pozitivně ovlivnit, ale pouze v případě, že člověk sám chce a souhlasí. Deprese není lenost, ale vážná a podceňovaná diagnóza.
Druhé téma: „Dříve vyslovené přání pacienta“, nám z Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze přivezl a srozumitelně a živě přednesl MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. Jak o sobě rozhodnout, když už se rozhodnout jako pacient nemohu? Závěr života někdy přináší období, kdy už nejsme jako pacienti schopni rozhodovat o léčbě, nebo vůbec o tom, co se s námi má dít. Jak můžeme dát našemu okolí, rodině, zdravotníkům vědět, co si pro takové období jako pacient přeji nebo nepřeji? Jak odmítnout to, co nechci, nebo chci v takové situaci? Na všechny tyto otázky nám pan doktor nabídnul odpověď, řešení.
Bohatá diskuze k oběma přednáškovým blokům byla znamením zájmu ze stran posluchačů i srozumitelnosti obou lékařských kapacit.
Děkujeme za teplé zázemí s čajem a kávou na královehradecké faře, děkujeme za podporu a pomoc diecézního úřadu a těšíme se na další duchem i odbornými znalostmi naplněný seminář „nejen“ pro seniory a „nejen“ o seniorech „Úcta ke stáří“. Na jaře 2016 na viděnou.
Anna Holínská

OSLAVY VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

Radostně a nadějně jsme prožili ve Dvoře Králové nad Labem oslavy – narozeniny našeho sboru. Je-li někomu 90 let řadí se mezi pamětníky. Stejně tak je to i s budovou, která byla před lety postavena uprostřed města, aby sloužila lidem a lidé v ní aby vzdávali díky Bohu. Chvalozpěvy a díkůvzdáním jsme naplnili bohoslužbu, chvalozpěvy a díkůvzdání vyslovili nejedni příchozí. S radostnou nadějí bylo možné vnímat vzájemné přátelství mezi církvemi ve městě, kde ekumenismus není jen cizí slovo, ale skutečný život žitý ve vzájemném respektu, toleranci a spolupráci. A cesta vede dál, cesta usilovné práce o udržení technického stavu budovy, cesta neutuchající snahy a píle v oblasti pastorační, cesta mravenčí neviditelné práce úřednické, ekonomické, hospodářské a především naše společná cesta za Pánem. To je (mělo by být) hlavním cílem každého z nás, hledat lásku ve svém životě tak dlouho, až nalezneme Krista a On nalezne nás. Kéž Hospodin žehná i dalším létům života Církve československé husitské nejen ve Dvoře Králové a okolí.
Velké poděkování za skvěle zvládnutou organizaci celých oslav patří milé sestře farářce Františce Kláskové, radě starších a všem ostatním nejmenovaným obětavým lidem, kteří se dle svých sil na této události spolupodíleli.
společná 1

společná 2

společná 3

společná 4 Anna Holínská

pozvánka na webinář Centra paliativní péče – Doprovázení v nemoci a při ztrátě blízkého

Přijměte pozvání na srpnový webinář Centra paliativní péče na téma

Doprovázení v nemoci a při ztrátě blízkého

Kdy: čtvrtek 20. srpna 2015, 15:30-16:30

Cena: zdarma

Registrace: office@paliativnicentrum.cz

Nemocní a jejich blízcí ve zdravotnických zařízení kvůli nedostatku času
zdravotníků často postrádají lidský přístup a porozumění. V tomto semináři
budeme hovořit o tom, jak je možné se k této problematice postavit, jaká je
praxe ve Fakultní nemocnici Olomouc a jak v nemocnici spolupracují
nemocniční kaplani se zdravotníky. Na základě této spolupráce a s podporou
managementu nemocnice vznikl také unikátní projekt Poradna Hořec.
Pro přiblížení fungování tohoto projektu budou použity kazuistiky a účastníci
semináře získají přehled o zásadách poskytování nemocničního kaplanství
i poradenství pro pozůstalé nejen na lokální, ale také celorepublikové úrovni.
Přednášející: Sr. Mgr. Bc. Tobia M. Matějková
Členka České provincie Kongregace Milosrdných sester sv.
Kříže. Pracuje ve Fakultní nemocnici Olomouc jako
koordinátorka projektu Poradny Hořec, která poskytuje
pastorační poradenství, psychosociální podporu a
doprovázení v prožívání obtížných situací souvisejících
s nemocí nebo ztrátou blízkého a poradenství pro pozůstalé.
Webinář: Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží
informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba
stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela
dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se
zapojit do diskuse.
http://paliativnicentrum.cz

pozvánka na webinář Centra paliativní péče – Psychobiografický model

Červnový seminář: Psychobiografický model
Přednáší Mgr. Michaela Hronová

Přijměte srdečné pozvání na červnový seminář Centra paliativní péče, který se bude věnovat psychobiografickému modelu prof. Erwina Bohma.
Přednášet bude Mgr. Michaela Hronová, která tento model uplatňuje v domově Sue Ryder, kde je metodikem Domova pro seniory a vedoucí projektu Cesta životem. Prošla školením Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie, školením Psychobiografického modelu péče a účastnila se i týdenní stáže v rakouském Domově pro seniory, který pracuje dle zmíněného modelu péče.

Registrovat se můžete na našich webových stránkách – paliativnicentrum.cz , kde také naleznete další podrobnosti.

Budeme rádi, když pozvánku budete šířit i mezi své kolegy.

Za Centrum paliativní péče,
Adam Houska

Webinář
Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse.
Kdy: pondělí 29. června 2015, 15:30 – 16:30
Cena: zdarma

WEBINÁŘ CENTRA PALIATIVNÍ PÉČE

25.3. 2015 PROBĚHNE DALŠÍ WEBINÁŘ, TENTOKRÁT NA TÉMA ´KDYŽ JE PACIENT NEZPŮSOBILÝ ROZHODOVAT O ZDRAVOTNÍ PÉČI´

přednášející: Dr.iur. et JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta UK, Praha

přihlašujte se na:
http://paliativnicentrum.cz/cs/seminare/kdyz-je-pacient-nezpusobily-rozhodovat-o-zdravotni-peci

WEBINÁŘ NA TÉMA ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse.

Podrobnosti o semináři: http://paliativnicentrum.cz/cs/system/ajax
V případě potřeby nás kontaktujte na adrese office@paliativnicentrum.cz

Účast na tomto webináři je pro registrované účastníky zdarma.