Setkání rodičů s dětmi v Betlémě

Po květnovém úspěšném setkání rodin s dětmi se pro všechny zájemce připravuje ve dnech 13. – 15. října 2017 další setkání v Betlémě v Janských Lázních. V tématu „Hledání vody života“ budeme nalézat hry, zpívání, výlety –  vše dobré, co potřebuje tělo i duše. Upřímně zveme.

Přihláška_rodiny(1)

DAR LÁSKY

Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“  Matouš 19, 14

Vážené sestry, vážení bratři,
chtěl bych Vám všem, kteří jste v minulém školním roce pracovali s mladší generací, vedli hodiny náboženství a kluby, připravovali výlety, víkendové pobyty nebo letní tábory pro děti a mládež, vyjádřit velké díky. Vaše služba není vždy viditelná a zřejmá, výsledky nejsou hmatatelné a přesto se nevzdáváte, uvědomujete si význam svého povolání. Nesloužíme sami sobě, nesloužíme lidem pro pochvalu – chceme sloužit našemu Pánu tam, kam nás povolal. Překonávat překážky doby a místa bývá těžké. Právem patří velký dík Vám všem, kdo chcete byť třeba v „malém“ přispět k potřebnému svědectví života víry pro mladou generaci.

biskup Pavel

Královéhradecká diecéze CČSH na neděli 3. září 2017 vyhlašuje bohoslužebnou sbírku DAR LÁSKY určenou pro podporu práce s dětmi a mládeží. (viz. příloha) Sbírku prosím odešlete na účet DR v Hradci Králové č. 107-6504180217/0100 pod variabilním symbolem 02 + číslo náboženské obce.

90 let Žižkova sboru v Červeném Kostelci aneb vpravdě požehnaný sváteční den

V neděli 9. července jsme si připomněli významné výročí „husitského kostela.“ Byl krásný slunečný den, který jsme posvětili děkovnou bohoslužbou. Tu vedl, spolu s emeritní farářkou Miloslavou Pellyovou a farářem Davidem Smetanou, bratr patriarcha Tomáš Butta. Bohoslužba byla o to radostnější, že mezi nás přijeli sestry a bratři z okolních „ husitských“ sborů, hosté z ekumeny a také pan starosta Rostislav Petrák.

Po bohoslužbách jsme se sešli ke společnému stolování na farní zahradě. Počasí nám přálo, atmosféra byla velice přátelská, a tak mnozí zůstali v družném rozhovoru až do pozdního odpoledne.

V podvečer se pak konal benefiční koncert Lee Andrew Davidsona a jeho doprovodné kapely. Jednalo se o mimořádný a strhující hudební i duchovní zážitek. Černošsské spirituály v podání Davidsona roztleskaly posluchače již během písní, závěrečný potlesk pak zvedl mnohé ze židlí.

Radost z celého dne korunuje pěkný výtěžek koncertu, který na vstupném činil 19 200 Kč a na sponzorském daru 25 000 Kč( Flamy). Vše bylo věnováno na podporu nákupu sanitky pro místní hospic Anežky České.

Na závěr bych chtěl poděkovat za podporu firmě Josi a zahradnictví Trees, tak jako panu starostovi Petrákovi za to, že přišel mezi nás. Mimořádné díky patří všem, kteří se na přípravě celého dne podíleli. Sborovým sestrám za výborné koláče, J. Kejzlarové a O. Nermuťovi za nezištnou pomoc při náročné přípravě, P. Pacákovi a L. Aubrechtové za precizní zajištění průběhu dne a celé rodině Kábrtových za standartně nadstandartní kulinářský zážitek.

Bohu díky za takovéto dny.

David Smetana