Pozdrav pro Noc kostelů 2019 bratra biskupa Pavla

Vážení a milí,

páteční noc 24. května může být zahalena do hávu jistého tajemství. Noc kostelů je akcí, která vždy zní poněkud tajemně a nejde ani o to, zda jste v nočním kostele poprvé, nebo je to pro Vás už tradiční záležitost.
Temnota a tajuplnost vyplouvá vždy trochu na povrch duše a nese v sobě touhu po světle, blízkosti a hlubších odpovědích. Ne vždy si to připouštíme, ale všichni jsme jako mušky, které v noci táhnou za světlem. Bývá to převážně v těch chvílích života, kdy nás zasahuje úzkost, bolest, strach a je to také i odraz našeho podvědomí. Toužíme po Bohu.
Přeji Vám všem, noční návštěvníci kostelů, ať jste potěšeni tímto večerem. Bude Vám předložen různobarevně pestrý program a bude Vám také nabídnut prostor pro Vaše ujištění. Kéž Vás provází Boží požehnání a cítíte Světlo, které nepomíjí. Pán je s Vámi.

Pavel Pechanec, biskup Královéhradecké diecéze Církve československé husitské

Občerstvení „Vanilka“

Náboženská obec v Hlinsku rozšiřuje sortiment – po trdelnících a bramborácích i letní pochoutky – slunce svítí a zmrzlina se lépe točí. Občerstvení „Vanilka“ náboženské obce v Hlinsku Vás zve…

Sbírka pro potravinovou banku

Při diecézním shromáždění 18. 5. 2019 se i mnozí delegáti zapojili do sbírky pro Potravinovou banku a potraviny a drogistické potřeby přivezli na sobotní jednání. Sbírka – potravinová pomoc potřebným pak byla dopravena přímo do Potravinové banky v Hradci Králové. Všem dárcům děkujeme. 

Potravinová sbírka

Královéhradecká diecéze u příležitosti NÁRODNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY se připojuje ke sbírce jídla a drogerie pro ty, kterým schází… Nemáte-li možnost se sbírky zúčastnit ve Vašich městech, věci přivezte na diecézní shromáždění – předáme je za Vás. Děkujeme.