Charitativní koncert v Pardubích

Náboženská obec Církve československé husitské v Pardubicích pořádá v Husově sboru v neděli 19. listopadu v 18 hodin koncert sboru Rebelcanto pod uměleckým vedením Petra Hostinského. Vstupné dobrovolné. Určeno ve prospěch transparentního konta pro Adámka Vyčítala. Srdečně zveme.

Neobvyklé dopravní prostředky?

Prostranství kolem trutnovské fary přineslo 20. září velmi osobitý zážitek. Pro zdejší členy Klubu vozíčkářů, který působí při náboženské obci, bylo připraveno setkání s policisty, kteří zasahují nejen v Praze na koních. Policisté vysvětlovali výhody těchto neobvyklých „dopravních prostředků“, popisovali situace zásahů, postupy při výcviku koní. Došlo také na praktické ukázky, kdy koně procházeli dýmem z dýmovnice, nereagovali na ostré zvuky, dostávali se přes stísněné prostory. Nadšení vozíčkáři pak s radostí koně krmili dobrotami, které si pro ně nachystali v podobě zeleninových kousků a suchého pečiva. Nechybělo ani láskyplné pohlazení, než se zvířata s policisty vydala zpátky domů na Střelecký ostrov.

Vozíčkáři v nedávném období se účastnili setkání se someliérkou, kde ochutnávali italská vína a francouzské koláče, vyjeli si ulovit a také ochutnat ryby do Polska, setkali se s kapitánem námořnické lodi. O prázdninách je navštívili místní skauti a společně se pak všichni vydali na výlet do Krkonoš na Kolínskou boudu. Za těmito a dalšími pestrými a pravidelnými aktivitami stojí výrazná postava Jana Ročka, ředitele klubu, který nejen že neztrácí chuť vymýšlet a organizovat pro své svěřence další a další program, ale daří se mu propojovat svět a život vozíčkářů s lidmi, kteří se mohou stále pohybovat po svých.

Jarní a podzimní koncerty ve sboru krále Jiřího z Poděbrad v obci Jenišovice se stávají postupně tradicí

Ke koncertu uspořádaném v loňském roce a k letošnímu jarnímu přibyl i podzimní ze dne 13. října. Pořadatel z diecéze CČSH Hradec Králové pozval pěvecký sbor CHARMONÉ z Mnichova Hradiště vedený MgA Jarmilou Benešovou. Tento amatérský sbor o deseti členech působící umělecky již 10 let se představil pestrým programem s písněmi od italských renesančních a dalších autorů i známými skladbami G. Gershwina „Somebody loves me“, oblíbenou „Moon River“ z filmu Snídaně u Tiffaniho i českými lidovými písněmi.

Obohacením koncertu byla duchovní píseň“ Ubi caritas“ – kde je dobrota a láska tam přebývá Bůh – od americké autorky. Působivě zazněla píseň z moteta J. S. Bacha „Jesu, meine Freude“ i skladba ze „Mše D dur“ od A. Dvořáka. Na tomto složitém díle komponovaném z podnětu stavitele a mecenáše J. Hlávky pracoval mistr tři měsíce, ale nastudování pro pěvecký sbor trvalo téměř tři čtvrti roku. Sbor se rozloučil s posluchači skladbou „Adiemus“ od welšského skladatele.

Velice důstojný průběh vdechl koncertu br. vikář B. Mlýnek, který návštěvníky prováděl jednotlivými skladbami. Koncert podpořili kromě občanů Jenišovic a okolí i zástupci Církve bratrské z Turnova, členové naší církve z náboženských obcí Turnov, Přepeře a Praha – Nusle. Letošní podzimní koncert přinesl posluchačům živý umělecký i duchovní zážitek a rovněž přispěl k obohacení znalostí o autorech a jejich dílech. Umělecký sbor CHARMONÉ sklidil po každé skladbě nadšené ocenění. Je to známka dobré setby pro budoucí působení naší církve v této obci a okolí.

Čestmír Holeček

 

Zahájení kazatelského kurzu

7. října od 9.30 hodin proběhne zahájení Kazatelského kurzu Královéhradecké diecéze CČSH.

Program:

  • zahájení Kazatelského kurzu, úvodní slovo bratra biskupa
  • pobožnost, bratr farář Jan Rokyta
  • dopolední blok přenášky: Sociální etika a religionistika, ThDr. Martin Chadima, Th.D.
  • společný oběd
  • odpolední blok přenášky s diskuzí k tématu

Předpokládané ukončení kolem 14.30 hodin.

Před pobožností: od 9 hodin zkouška z církevních dějin s ThDr. Janem Rokytou pro frekventanty minulého semestru.

kazatelsky_kurz_2017

Poslední rozloučení s bratrem farářem Klosem v Jičíně

V pondělí 25. září jsme se v Husově sboru v Jičíně loučili s bratrem farářem Vlastimilem Klosem. Poděkovali jsme mu za život služby v naší diecézi v náboženských obcích Vysoké Veselí, Sobotka, Semily, Vysoké na Jizerou, Jilemnice, Varnsdorf a Frýdlant. Rádi jsme vzpomenuli i na jeho manželku sestru farářku Annu a vyjádřili úctu a vděk i za Žaltář – knihu modliteb duchovního života, kterou společně připravili do tisku v roce 1985. Žaltář stále v církvi dobře slouží. Služba bratra Vlastimila se završila, prosíme, aby mu byl Pán milostiv. Děkujeme mu za jeho život v církvi. Děkujeme všem, kdo na něj v čase nemoci mysleli, všem sestrám a bratřím ze sboru a především sestře Věře Vávrové, která o něj doma léta pečovala. A ten největší dík patří Pánu za možnost naší služby, která je spjata s věčností, a tak nikdy nekončí.