Autor: Jana Pechancová

Jáhenské svěcení v České Lípě

Svátek Mistra Jana Husa se v náboženské obci v České Lípě nesl o to v slavnostnějším duchu - zdejší sestra kazatelka Marie Truncová přijala jáhenské svěcení. Velkou podporou jí byli přátelé, rodina, sestry a bratří z okolních náboženských obcí - Nového Boru, Českého Dubu, Jablonce...

Charitativní koncerty v Husově sboru v Pardubicích

Pardubický Husův sbor má jedno velké štěstí. Nejenom, že je v něm náboženská obec skutečně bratrsky a sestersky smýšlejících křesťanů, kteří žijí vzájemným životem a snaží se Kristovo evangelium šířit i do světského světa. Husův sbor má v Pardubicích štěstí i na obětavé, šikovné a...

Letní bohoslužby opět v Klokočí

Tradičně každý rok třetí neděli v červnu začíná u pomníku M. J. Husa setkání sester a bratří z NO Turnov i z nedalekých obcí a pokračuje v dalších letních měsících. Pomník vytesaný v pískovcové skále u obce Klokočí nedaleko zříceniny hradu Rotštejn vybízí k silnému...

Koncert Patrika Kee v Hlinsku

Ve čtvrtek 15. června hostila náboženská obec v Hlinsku zajímavého zpěváka, experimentálního muzikanta Patrika Kee, který je často označován jako český Bobby McFerrin, s nímž si také osobně zaimprovizoval před šesti lety v Brně. Husův sbor se zaplnil do posledního místečka a publikum odměňovalo zpěváka...

Synoda duchovních v Turnově

Ve dnech 5. – 7. 6. 2017 se v Turnově uskutečnila synoda duchovních Ktrálovéhradecké diecéze. Naše počáteční setkání bylo zahájeno pobožností, kterou sloužil bratr Vladislav Pek se sestrou Ladou Kocourkovou u skalní kaple MJH v Klokočí, poté jsme rádi přijali příjemné prostředí turnovské farní zahrady, kde jsme společně poseděli u ohně, zpívali a opékali buřty a moc děkujeme za pohostinnost manželům Bezděčíkovým.

Ráno jsme otevřeli naše synodní shromáždění bohoslužbou v Husově sboru, kterou sloužily sestry Hedvika Zimmermannová a Alena Tučková s bratrem biskupem Pavlem. Během dopoledne jsme se zamýšleli nad zodpodědností k odkazu Karla Farského a jak se promítá náš postoj do současnosti. Diskusní příspěvek přednesli bratři Václav Böhm a Jan Rokyta a sestra Olga Líbalová. Odpoledne jsme diskutovali nad životem v našich náboženských obcích a vedli rozhovor nad potřebami našich farníků a tím, co chce od nás Pán. Příspěvek přednesly sestry Mirka Mlýnková a Františka Klásková a bratr Tomáš Karel. Podvečer se nesl v duchu křesťanské meditace, do které nás i prakticky uvedl bratr Vladimír Volráb. Po večeři jsme rádi mezi sebou přivítali archeoložku Janu Vepřekovou, která nám přiblížila příběh nalezení románského ostatkového kříže, ketrý byl nalezen v Českém Dubě. A zároveň jsme mohli nahlédnout do titěrné práce akademického sochaře a restaurátora Andreje Šumbery, který se podílel nejen na restaurátorských pracích tohoto vzácného nálezu, ale byl i hlavním restaurátorem korunovačních klenot a relikviáře sv. Maura.

Vernisáž výstavy VÍRA, NADĚJE, LÁSKA – počátky, vývoj a současnost Církve československé husitské

Sbor kněze Ambrože v Hradci Králové se v pátek 26. května otevřel návštěvníkům vernisáže výstavy Víra, naděje, láska. Myšlenka putovní výstavy, která by připomněla dějiny Církve československé husitské, se neobjevuje v naší církvi poprvé. Avšak pojetí té současné hradecké, jejíž nedílnou součástí je interaktivní složka, přece jen posouvá hranice dosavadních nápadů a přístupů k reflexi téměř století samostatné existence našeho společenství. Na dvanácti rozměrných panelech přináší prezentovaný materiál vhled do historie, identity i současného života našich sborů. Cílem však není podat co nejucelenější obraz dění spojeného s naší církví od roku 1920 do současnosti, to by na dané ploše nebylo ani možné. Sled výstavy touží spíše zasadit život CČSH do kontextu jak ve smyslu náboženském, tak historickém i kulturním. Z toho důvodu počíná první zastavení výstavy zamyšlením nad samotnými kořeny duchovní moudrosti křesťanství. Pokračuje přes rozpoznání jedinečnosti české duchovní tradice směrem k dílu českého katolického modernismu. Snaží se přiblížit, jak jeho myšlení obecně křesťanskou tradici a svéráz českého reformačního úsilí uchopilo, aby následně uvedlo v život vznikem národní církve. Druhá část výstavy pak touží uvést návštěvníky do současného života naší církve. Především představením teologické práce našeho bohosloví a prezentací hlavních věroučných tezí, stručným výkladem liturgického života a představením poslání církve v současnosti. Linie, kterou materiál sleduje, neopomíjí ani hlavní události století naší existence, připomíná významné osobnosti spjaté s naší církví, přední církevní stavby a umění. Na rozsáhlé, ale přesto technickými možnostmi omezené ploše, přece nebylo možné činit si nárok na úplnost. Cíl výstavy je spíše v pobídce k hledání dalších a dalších témat a otázek, které si v hledání smyslu naší církevní existence, identity a aktuálního poslání, je potřeba znovu a znovu klást. Velice zdařilá interaktivní část nám k tomu chce pomoci.