„Dáváme Bacha“, aneb varhanní koncert žáků ZUŠ v Žamberku

25.4.2018 se v Husově sboru v Žamberku konal už třetí ročník varhanního koncertu žáků ZUŠ. Tentokrát jsme „Dávali Bacha“ a o koncert byl veliký zájem. O tom svědčil do posledního místečka zaplněný sbor. Děkujeme Nebeskému Otci i všem účinkujícím, že jsme se mohli nechat povznést opravdu překrásnou hudbou mladých, nadaných žáků :)

Ukliďme své město

Veřící z Husova sboru v Žamberku se dne 7.4. zapojili do celostátní akce Ukliďme své město. Příjemným překvapením byl fakt, že se zcela spontánně připojilo 15 mladých lidí, kteří měli touhu nezištně přiložit ruku k dílu, prostě proto, že je to dobré. A tak věříme, že toto dílo dnes viděl i Hospodin a snad z toho měl radost, tak jako my :-)

Vernisáž výstavy a koncert kapely The Complication v Žamberku

V pátek 16.2.2018 se v Husově sboru v Žamberku uskutečnila vernisáž výstavy Víra, naděje, láska – bezmála 100 let života CČSH. Poté následoval koncert hudební kapely The Complication. Návštěvníci obou akcí byli velmi spokojeni, protože v Žamberku to zase jednou vonělo životem. A aby také ne, když nás bylo dohromady skoro 80. Díky Pánu :-)

Natáčení hudebního videoklipu v Husově sboru v Žamberku

Otevřít sbor mnoha mladým lidem. To se nám podařilo v neděli 6.8. Hudební skupina The complication u nás natáčela videoklip pro svoji novou píseň, kterou chtějí vzdát Bohu díky, za uzdravení zpěvákovi kamarádky z těžké nemoci. Bylo to požehnané odpoledne s možností spousty zajímavých rozhovorů s lidmi, kteří byli mnohdy v kostele vůbec poprvé ve svém životě.

Moderně převyprávěné evangelium

Jan 3:1-17 ParaBible (Bible hezky česky)
Mezi faráři byl člověk jménem Novotný, doktor teologie. Ježíšovy činy a jeho učení mu už dlouho nedávaly spát. Jednou v noci se tedy odhodlal Ježíše tajně navštívit. Ani Ježíš tu noc nespal. Pozval ho dál, sedli si u kafe v kuchyni a dr. Novotný spustil: „Kolego, je nám jasné, že jsi kazatel, jaký se rodí jednou za sto let. Nikdo z nás, s veškerým naším vzděláním, postavením a prostředky, nedokáže to, co ty. Kamkoli přijdeš, jako by přišel Bůh…“
„Něco ti řeknu,“ přerušil ho Ježíš. „Jediná možnost, jak přijít k Bohu, je začít znovu.“
„Cože? Jak může člověk začít znovu, když už má tolik za sebou?“ opáčil dr. Novotný. „Mám se snad vrátit na fakultu a studovat znovu od prváku?“

Pokračovat ve čtení „Moderně převyprávěné evangelium“

Filipíny a Bangladéš očima Mgr. Leoše Halbrštáta

 

14.2.L.P.2017 jsme v NO Žamberk přivítali milého hosta, bratra Leoše Halbrštáta – římskokatolického jáhna a Národního ředitele Papežských misijních děl. Bratr Halbrštát v rámci své služby cestuje po světě a koordinuje pomoc potřebným. V Žamberku nám představil svoji činnost na Filipínách a v Bangladéši. Během přednášky jsme si opakovaně uvědomovali, jak dobře se máme u nás doma. Máme-li střechu nad hlavou, jídlo, pití, teplo a lékařskou péči, patříme k bohatým lidem tohoto světa. Kéž dokážeme myslet na lidi, kteří takové štěstí nemají.

 

Pobožnost Díkůvzdání za úrodu v Žamberku

dscn0362dscn0374dscn0373 První říjnový týden jsme v Žamberku poděkovali našemu Pánu za letošní úrodu, protože si uvědomujeme, že podmínky k životu na naší Zemi pramení z Jeho požehnání. Náš Bůh je dobrý Bůh, který se o nás stará a my mu za to děkujeme. :-)

Stalo se v Žamberku…

„Je čas plakat i čas smát se“

                                                                                                                                 Kazatel 3,4

Život často píše zajímavé scénáře. Na pátek 24.6. jsme měli už delší čas naplánovaný tradiční sborový táborák, kterým vítáme příchod léta a nadcházející školní prázdniny. Jenže necelé dva týdny před termínem nás po dlouhé nemoci předešel na věčnost náš milovaný duchovní, bratr a přítel Jan Evangelista Bohm. Poslední rozloučení bylo rodinou naplánováno právě na termín táboráku a my jsme stáli před otázkou, jestli je vhodné oslavovat ve stejný den, kdy našeho přítele vyprovodíme na poslední cestu. Nakonec jsme se rozhodli, že sám bratr Jan by byl určitě proti zrušení sborového táboráku, protože miloval děti, miloval společenství církve a měl vždy velikou radost, když se lidé scházejí v lásce a ve jménu Božím. A tak jsme táborák uspořádali a ukázalo se, že to bylo Pánem vskutku požehnané. Sešlo se nás víc jak tři desítky a náš sbor opravdu žil. Zejména velký počet dětí se postaral o to, že o nás věděli i lidé v okolí. Ale co? Jen ať vědí, že tu naše církev je a že nemusí sedět pouze v kostelních lavicích, ale že se dokáže bavit. Snad nejhezčí byl samotný závěr dne, protože jsme se zúčastnili spontánní dětské pobožnosti. A teď pozor! Nesloužil bratr farář, ale samotné děti, které se střídaly za kazatelnou a vyprávěly nám své oblíbené biblické příběhy. Odcházeli jsme s radostným pocitem, že semínka víry pro další generaci jsou zaseta. Člověk se přeci může kdykoliv během života rozpomenout, že tenkrát v Husově sboru to bylo fajn… A já navíc věřím, že bratr Jan o nás ten den nejen věděl, ale že jsme ho i potěšili.

Aleš Toman

Zajímavá přednáška v České Třebové

V pondělí 13. 6. L.P. 2016 se v Husově sboru v České Třebové konala přednáška iráckého křesťana Dr. Salmana Hasana. Dr. Hasan se narodil do tradiční muslimské rodiny v Bagdádu, ale při studijním pobytu v Německu přijal víru v Ježíše Krista. Nyní cestuje po světě a vydává poutavé svědectví o příběhu svého života, který je díky křesťanské víře prodchnut vírou, nadějí a láskou. A to nejenom k souvěrcům, ale i k muslimům, protože jak bratr Salman říká: „muslimy milujme, ale buďme opatrní k islámu“. Přednáška se nesla v milém a přátelském duchu a setkala se s nadšeným přijetím napříč ekumenickým spektrem posluchačů.

DSCN9366DSCN9375DSCN9387