VIII. biskupem královéhradeckým byl ordinován a instalován Pavel Pechanec

ordinace

(fotogalerie v článku)

V sobotu 18. května byl při sobotní vigilii Ducha svatého ordinován do služby biskupa a instalován do čela královéhradecké diecéze Církve československé husitské českodubský farář bratr Pavel Pechanec. Slavnostní bohoslužby se v čele s patriarchou zúčastnili sloužící i emeritní biskupové naší církve, zástupci ekumeny a reprezentanti společensko-kulturního života.

Ve zcela zaplněném sboru kněze Ambrože byla citelná radost přítomných věřících a duchovních, kteří přišli podpořit člověka Pavla Pechance, kterého si Hospodin pro biskupskou službu povolal.

Síla Ducha svatého se projevila zvláště při samotném aktu vkládání rukou. Důstojnost okamžiku, propojeného modlitbami církve, byla velmi silná. Modlitební vroucnost přítomných biskupů, kněží i laiků byla znatelná.

Slavnostní bohoslužba, kterou vedl patriarcha bratr Tomáš Butta spolu s biskupským sborem ukázala, že si je církev vědoma, koho do biskupské služby vysílá. Člověka pokorného a laskavého srdce, rozhodného, Kristu oddaného kněze, přítele. Biskup Pavel bude zcela jistě dobrým nástupcem dnes již emeritního biskupa Štěpána Kláska, který byl pro své znamenité vlastnosti velmi podobného rázu jako pastýř diecéze ctěn.

Přejeme novému biskupovi ve velmi obtížné službě stálou přítomnost Ducha svatého při všem jeho konání. Jeho manželce Janě a dcerám Elišce a Sáře vyprošujeme pokoj Páně a vyslovujeme jim díky za to, že svého manžela a tatínka podporují.

Tomáš Altman

Napsat komentář