Boha se boj

Bůh zná naše cesty… Text z Denního čtení 2020 v Heslech Jednoty bratrské na dnešní den – 14. října 2020, který jsem připravoval v létě 2019… 🙂
 
Někdy máme my lidé pocit, že nás svět přímo nutí, abychom k němu upínali svou veškerou pozornost. Stále řešíme to, jak se máme my, naši nejbližší a známí. Pociťujeme velkou odpovědnost, víme, že musíme v mnohém zajistit rodinu, církev i svět. Staví se před nás bezpočet úkolů a někdy nám pod tíhou světa poklesávají kolena, protože jasně cítíme, že z toho „boje“ není východiska. „Boj“ se Boha, říká nám víra, v níž je překvapivá úleva a povzbuzení. „Boha se boj, „není výzvou k dalšímu boji, kde platí výčitky, vědomí proher a mnohdy i bezmoci nad životem. „Boha se boj,“ je vyjádřením toho, na koho především máme soustředit svou pozornost a od koho odvinout sílu do všech našich dalších zápasů.
... Pane, povolal jsi nás k životu víry, k životu v němž Tvá láska je určující silou, děkujeme, prosíme za ty, kteří se utápí v bolesti obav a světského strachu. Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí….
A Petr se ujal slova: Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.
Sk 10,34–35, Pís 8,4–7, Jr 13,1–11
Pavel Pechanec, biskup