Bohoslužba k 98. výročí vzniku CČSH

Slavnostní bohoslužba k 98. výročí vzniku Církve československé husitské, která se konala v sobotu 6. ledna 2018 od 15.00 hodin v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Bohoslužbu vedl bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta, Th. D. a kázal pražský biskup doc. ThDr. David Tonzar, Th. D.