Dobročinné dílny v Ambře

AMBRA -středisko Husitské diakonie při Královéhradecké diecézi CČSH připravila další dobročinnou dílnu, kde se šily zatmívací dečky na inkubátory pro Fakultní nemocnici, zdravotní pomůcky a dárky pro Dětský denní rehabilitační stacionář. Všem dobrovolnicím patří velký dík..

AMBRA v rámci dobročinných dílen šila pro Fakultní nemocnici v Hradci Králové

Dnes 26. 6. 2018 AMBRA – středisko Husitské diakonie společně s nadací Dobrotety předaly dary pro Dětskou kliniku a 6 oddělení. V rámci dobročinných dílen byly našity podložky, povlaky, čepičky a další potřebné drobnosti. Děkujeme za čas našim ochotným dobrovolnicím, který věnovaly pomoci předčasně narozeným dětem. Děkujeme i za levandulové polštářky pro děti a sestry.

Kurz základů tiffany

AMBRA – středisko Husitské diakonie otevřela pro zájemce kurz základů techniky tiffany. Za přípravu a vedení děkujeme paní lektorce Petře a Radce. Další kurz tiffany chystáme v měsíci březnu.

AMBRU navštívily děti ze školy Daneta

V únoru AMBRU – středisko husitské diakonie navštívily děti ze základní školy Daneta v Hradci Králové. Na kreativní dílně měly možnost si vyrobit malý výrobek – dárek na cestu domů. V dílně se jim líbilo, budeme se těšit na jejich další návštěvu.

Panenky pro Unicef

AMBRA – středisko Husitské diakonie připravilo další charitativní dílny, kdy se šily paneky pro UNICEF. Akce se vydařila. Obě setkání byla velice příjemná a podařilo se nám společně dokončit 10 panenek. Máme z nich radost a doufáme, že z nich budou mít radost i jejich budoucí majitelé.

Dobročinná dílna – panenky pro UNICEF

AMBRA – Středisko Husitské diakonie v Hradci Králové – dobročinná dílna – šijeme panenky pro UNICEF…

„Adoptuj panenku a zachráníš dítě! Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám…“ www.unicef.cz