NOCOVÁNÍ NA RAŠOVCE

Závěr školního roku patří výletům a dobrodružstvím. Děti z Českého Dubu, které navštěvují kroužek „Biblické příběhy“, také prožily společný rozlučkový večer. V pátek odpoledne 15. června se skupina odvážných vydala částečně autobusem směrem k Rašovce. K tomuto místu pod Ještědem je však nejlépe využít svých vlastních nohou, a tak děti musely důkladně posilovat tělo. A aby duch nestrádal, cestou se hrály hry a soutěžilo se. Program připravila sestra farářka Kateřina Havelková, s dětmi však přijeli pomoci i někteří členové rady starších a kazatel Ondřej Bezděk. Děti dobře zvládly náročný výstup do hor, a tak je večer čekalo opékání buřtů, které už nedočkavě cestou vyhlížely.

… A děti se již nyní těší, až ponesou domů rodičům dopis sestry farářky, ve kterém bude stát: „Milé děti, vážení rodiče! Je to tu zase! Naše oblíbené setkání na Rašovce, na které se už všichni těšíme…“

Vernisáž výstavy v Bakově nad Jizerou

Zahájení výstavy ve Sboru Prokopa Velikého v Bakově nad Jizerou 22. dubna 2018 – dnes obzvláště byla výstava interaktivní… Krásný koncert paní Zbyňky Šolcové, která doprovázela hrou na harfu Elišku Josifovou – soprán.

Sbor Prokopa Velikého v Bakově nad Jizerou

Bakovská náboženská obec připravuje vernisáž putovní výstavy Víra, naděje, láska s koncertem sopranistky Elišky Josifové, kterou na harfu doprovodí Zbyňka Šolcová. Jste srdečně zváni v neděli 22. dubna od 16 hodin do Sboru Prokopa Velikého v Bakově nad Jizerou.

Velikonoční bohoslužby

Srdečně zveme na velikonoční bohoslužby

9. dubna Květná neděle v 11 hodin modlitebna na farním úřadu

13. dubna v 16 hodin Zelený čtvrtek modlitebna na farním úřadu

16 dubna v 11 hodin bohoslužba na Hod Boží velikonoční sbor Prokopa Velikého

 

Velikonoční bohoslužby v Bakově nad Jizerou, Českém Dubu a Mnichově Hradišti

Milí přátelé, přijměte pozvání k  bohoslužbám, které v  tomto roce v Bakově nad Jizerou, Českém Dubu i na Jivině budeme sloužit s bratrem biskupem Pavlem Pechancem společně. Znáte jej jako svého dlouholetého faráře a věřím, že příležitosti setkat se s ním na Hod Boží velikonoční rádi využijete.
Bakov na Jizerou
29. 3.  Květná neděle 11.00 – bohoslužba ve farní modlitebně
1. 4.  středa Dům s pečovatelskou služboubohoslužba ve 13.00
2. 4.  Zelený čtvrtek 17.00 – farní modlitebna – Pašije
5. 4.  Hod Boží velikonoční 11.00 Sbor Prokopa Velikého bohoslužba za účasti bratra biskupa Pavla Pechance
Český Dub
29. 3.  Květná neděle 8.30 Husův sbor malá modlitebna
31. 3.  Bohoslužby v Domově důchodců v 10.00
3. 4.  Velký pátek 17.00 Husův sbor – Pašije
4. 4.  Bílá sobota 17.00 Husův sbor – svátost křtu
5. 4.  Hod Boží velikonoční 8.30 Husův sbor – bohoslužba za účasti bratra biskupa Pavla Pechance
Mnichovo Hradiště
29. 3.  Květná neděle 13.00 – bohoslužba v Kněžmost
1. 4.  středa Dům s pečovatelskou služboubohoslužba v 15.00
5. 4.  Hod Boží velikonoční 13.00 kaple na Jivině  – bohoslužba za účasti bratra biskupa Pavla Pechance
Přijměte též srdečné pozvání na shromáždění své náboženské obce, které se bude konat:
–  v Bakově nad Jizerou ve čtvrtek 9. dubna na faře od 14 hodin
–  v Českém Dubu v neděli 19. dubna v 8.30 v Husově sboru
–  v Kněžmostě v neděli 12. dubna od 13 hodin v modlitebně

Velikonoční pastorační dopis

vzkrisenyMilí přátelé, sestry a bratři v Kristu! Vzpomínáte si, jak jste svým dětem či vnoučatům vyprávěli velikonoční příběh? Jak byly jejich oči plné údivu a nadšení, když po Jidášově zradě, ukřižování a prázdném hrobu přišlo Ježíšovo vzkříšení? Na dětech vidíme opravdovou bezelstnost i  odvahu přijímat věci takové, jaké jsou. My dospělí už máme s akceptováním určitých faktů problém. Jsme schopni vzít na vědomí Jidášovu zradu, protože s  podrazy různého druhu máme, bohužel, své zkušenosti. I se smrtí jsme se k naší lítosti setkali, protože, ať chceme, či nikoli, opouští nás ti, které milujeme. Ovšem přijmout fakt, že Ježíš ožil, byl vzkříšen a že tím ukazuje i na naději života věčného, to už bývá pro některé tvrdý oříšek.
Vypravuje se žert o moderních teolozích. Jeden takový líčí, jak tajně kopal na místě Ježíšova hrobu. Ke svému překvapení tam našel zbytky kostí muže z 1. století naší éry. „Důkaz je tedy jasný.“Povídá sebevědomě. „Zpráva z evangelií o Kristově vzkříšení je mytologie. Nic víc.Kdyby byl vzkříšen, nenalezli bychom Ježíšovy ostatky.“Jeho kolegové mu vzrušeně oponovali: „Ale to není možné. Znamenalo by to, že Ježíš Kristus skutečně žil!“ Pokračovat ve čtení „Velikonoční pastorační dopis“