Koncert Evy Henychové v České Skalici

2Pozvánka na koncert zpěvačky a kytaristky Evy Henychové, který se bude konat v neděli dne 2. října od 16.00 v kostele Církve československé husitské ve Studnici

Eva Henychová je nejen zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou i textařkou v jedné osobě, ale především charismatickou osobností, která dokáže zasáhnout srdce lidí všech generací. Její písně jsou osobní výpovědí člověka, který umí nahlédnout hluboko pod povrch skutečností všedního života.

Pokračovat ve čtení „Koncert Evy Henychové v České Skalici“

Přehled akcí v naší náboženské obci v roce 2015

V neděli 28. června 2015 se v naší náboženské obci uskutečnilo slavnostní shromáždění k 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. Vedle bohoslužby vedené biskupem Mgr. Pavlem Pechancem, přítomní vyslechli i přednášku ThDr. Martina Chadimy Skutečné důvody upálení Mistra Jana Husa. Po té následovala zahradní slavnost s občerstvením, za účasti představitelů města i starosty p. Bc. Martina Staňka. Akce se uskutečnila za podpory Královéhradecké diecéze a města Česká Skalice.

Po dlouhodobé přípravě bylo v tomto roce přikročeno k jedné z větších stavebních akcí v našem sboru a to k výměně luxferových oken, které v tomto sboru sloužili od r. 1941. Nákladem téměř půl milionu korun se podařila výměna oken na severní a jižní straně kostela, což kromě jiného přispělo i lepší tepelné izolaci v zimním období. Akci v tomto rozsahu by nebylo možno uskutečnit bez podpory Královéhradecké diecéze a města Česká Skalice.

Tradiční adventní koncert se v našem sboru uskutečnil 28. listopadu. Vystoupila na něm první dáma České country, Věra Martinová s vánočně zaměřeným repertoárem. Koncert finančně podpořila Královéhradecké diecéze a město Česká Skalice.

Eucharistie a život

bujna01V pátek 7. listopadu navštívil bratr Lukáš Bujna farář našeho sboru v Sokolově, sbory naší církve v České Skalici a Červeném Kostelci.

O den později pak zamířil do Náchoda, rodného města slavného spisovatele Josefa Škvoreckého.

Na pozvání vikáře Jiřího Musila přednášel v náchodském sboru na téma eucharistie a život. Ve své přednášce, určené především členům rad starších náchodského vikariátu, zdůraznil souvislost mezi svátostným životem církve a praktickou službou bližním.

bujna02Po milém a přátelském setkání v náchodském sboru následovala krátká prohlídka centra města, při níž si bratr farář Bujna poseděl i na tzv. Škvoreckého lavičce.

Pozvánka na koncert J. Svěceného v České Skalici

sveceny_pozvankaPozvánka na koncert v kostele Církve československé husitské v České Skalici, který se uskuteční

v neděli dne 5. října 2014 od 17.00 hod.

JAROSLAV SVĚCENÝ – housle

JITKA NAVRÁTILOVÁ – cembalo

Program z děl světových mistrů
G. F. Händela, J. S. Bacha, Antonia Vivaldiho, Františka Bendy a dalších. Pokračovat ve čtení „Pozvánka na koncert J. Svěceného v České Skalici“

Noc kostelů v České Skalici

cantus_skaliceI v České Skalici se letos konala tradiční Noc kostelů. Od 17.00 do 18.30 bylo možné vystoupat na kostelní věž a rozhlédnout se do širokého okolí (jde o patrně nejvyšší věž ve městě). Ve stejném čase byli návštěvníci sboru Páně doprovázeni varhanní hudbou. od 18.30 se pak konalo vystoupení pěveckého sboru Cantus z Jaroměře s reperoirem sestaveným z černošských spiritálů a lidových písní.

Koncert Hradišťanu v České Skalici

Koncert HradišanuKoncert HradišanuO sobotě před druhou nedělí adventní 14. prosince 2013 se ve sboru Páně v České Skalici konal koncert folklórního souboru Hradišťan, jehož uměleckým vedoucím je Jiří Pavlica.
Pro velký zájem nestačila kapacita kostelních lavic a i přidané židle byly zcela zaplněné. Jako host tohoto koncertu vystoupil i smíšený pěvecký sbor Kácov.