Sbírka Diakonie a misie CČSH pro postižené povodněmi

Číslo účtu Diakonie a misie Církve československé husitské:
164298309/0800
variabilní symbol: 0603

Diakonie a misie Církve československé husitské vyhlašuje sbírku pro postižené povodněmi. Přispívat můžete na účet DM CČSH 164298309/0800 pod variabilním symbolem 0603. Vedení DM CČSH zároveň doporučuje, aby výtěžek nedělních sbírek při bohoslužbách v náboženských obcích CČSH dne 9. června 2013 byl určen rovněž na tento účel. Všem dárcům upřímně děkujeme.

Pomoc potřebným také nabízí rekreační zařízení Betlém v Janských Lázních (tel. 724 358 917)

Další možnosti pomoci potřebným:

Člověk v tísni: http://www.clovekvtisni.cz/cs/chci-pomoci
Diakonie CČE: http://www.diakonie.cz/povodne-2013-chci-se-zapojit-chci-pomoci/
Adra: http://www.adra.cz/novinky/id/adra-otevira-verejnou-sbirku-na-pomoc-lidem-v-zatopenych-oblastech

Prohlášení patriarchy Církve československé husitské ThDr. Tomáše Butty k povodním v ČR

Sestry a bratři, milí spoluobčané,
vyjadřuji jménem svým i jménem celé Církve československé husitské soucit s oběťmi povodní a s těmi, kteří byli zasaženi vodou ve svých domovech i ve svých srdcích. Upřímně se modlíme za Vás, aby Vám Bůh dal vnitřní sílu k překonání současných obtíží a naději do budoucích dnů.

Obracím se především na duchovní naší církve, aby pomáhali, kde je třeba a to jak materiálně, tak duchovně. Kéž jsou naše fary střediskem podpory všem těm, kteří jsou nešťastnými událostmi zasaženi. Dejte se k dispozici orgánům krizového řízení a pomáhejte jim především psychickou podporou. Pokud je to třeba, vytvořte ve svých náboženských obcích vzájemnou podporu pro ty, kteří potřebují pomoc.

Sestry a bratři, podporujte se navzájem a „neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. (Gal 6,2)

Vyprošuji Vám Boží pomoc, posilu a požehnání do nadcházejících dnů

Váš bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta

Obměna biskupského sboru – předání pastýřské služby

IMG_1910V čase před svatodušními svátky prožívala naše Církev československá husitská významné okamžiky. Došlo ke změnám ve vedení duchovní správy ve třech diecézích – v Olomouci, v Brně a v Hradci Králové. Vyjádřeno biblickým obrazem došlo k předání pastýřské služby a k výměně strážců ovcí Kristova stáda (Sk 20,28). Svoji biskupskou službu ukončila sestra Jana Šilerová, bratr
Petr Šandera a bratr Štěpán Klásek. Je to pro nás příležitostí poděkovat jim a nově ordinovaným a instalovaným biskupům popřát Boží milost a provázet je trvale svými modlitbami. Pokračovat ve čtení „Obměna biskupského sboru – předání pastýřské služby“

Rozhovor s Pavlem Pechancem

p1000186Přinášíme rozhovor s bratrem biskupem, který vyjde v časopise pražské diecéze Husita.

1. Vážený bratře magistře, v souvislosti s Vaším zvolením novým královéhradeckým biskupem bychom Vám rádi položili několik otázek pro naše čtenáře. Jaké pocity provázely Vaše nitro ve chvíli, kdy jste se dozvěděl, že jste byl na příštích 7 let zvolen novým biskupem?

Jak všichni víme, některé naše vnímání a pocity nám zůstanou hluboko v paměti a některé zasouváme do „přihrádky“ nepodstatných. Chvíle, kdy jsem byl zvolen královéhradeckým biskupem CČSH, samozřejmě pro mě podstatná byla v mnoha ohledech. Na diecézním shromáždění jsem se snažil jako kandidát pro službu biskupa odpovídat na otázky a po zakončení rozpravy jsme se spolu se svou „proti“ kandidátkou Olgou Líbalovou odebrali mimo volební shromáždění. Usadili jsme se na zahradě Husova sboru v Pardubicích, já jsem začal usrkávat výborný čaj, Olinka měla kafe, svítilo sluníčko. Pokračovat ve čtení „Rozhovor s Pavlem Pechancem“

VIII. biskupem královéhradeckým byl ordinován a instalován Pavel Pechanec

ordinace

(fotogalerie v článku)

V sobotu 18. května byl při sobotní vigilii Ducha svatého ordinován do služby biskupa a instalován do čela královéhradecké diecéze Církve československé husitské českodubský farář bratr Pavel Pechanec. Slavnostní bohoslužby se v čele s patriarchou zúčastnili sloužící i emeritní biskupové naší církve, zástupci ekumeny a reprezentanti společensko-kulturního života.

Ve zcela zaplněném sboru kněze Ambrože byla citelná radost přítomných věřících a duchovních, kteří přišli podpořit člověka Pavla Pechance, kterého si Hospodin pro biskupskou službu povolal. Pokračovat ve čtení „VIII. biskupem královéhradeckým byl ordinován a instalován Pavel Pechanec“

Biskupem byl zvolen Pavel Pechanec

pechanec_02Dne 27. dubna 2013 byl v odpoledních hodinách na mimořádném diecézním shromáždění v Husově sboru v Pardubicích osmým biskupem královéhradeckým zvolen Mgr. Pavel Pechanec.

Řádné diecézní shromáždění v dopoledních hodinách zvolilo mimo jiné nové laické členy ústřední rady za královéhradeckou diecézi, kterými jsou br. Mgr. Roman Zejda a br. Mgr. Pavel Tuček.

Slavnostní bohoslužba s biskupskou ordinací  a instalací se bude konat v sobotu 18. května 2013 od 14.00 v Hradci Králové ve Sboru kněze Ambrože. Pokračovat ve čtení „Biskupem byl zvolen Pavel Pechanec“

Dvojí výročí II. patriarchy Gustava Adolfa Procházky

prochazka V letošním roce si v souvislosti s naším druhým patriarchou Gustavem Adolfem Procházkou (18. 3. 1872 – 9. 2. 1942), připomeneme hned dvě výročí. 140 let od jeho narození a 70 let od jeho úmrtí. Náš II. Patriarcha byl mužem v mnoha ohledech nezapomenutelným a ještě dnes se u pamětníků či znalců historie CČS(H) setkáváme s více či méně příznivým hodnocením jeho patriaršího „panování“.

Kým však byl Gustav Adolf Procházka ve skutečnosti? Především byl mužem činu, bývalým katolickým seminaristou a posléze knězem, pocházejícím z početné rodiny dámského krejčího Emanuela Procházky a jeho zbožné manželky Aloisie. Prostý původ, seminaristická výchova, která kladla veliký důraz na řád a poslušnost, jakož i konfrontace s tvrdou realitou života řadového kněze v počátcích 20. století, to vše vedlo k formování osobnosti GAP a předznamenalo i jeho – ne vždy s nadšením přijímané – působení v pozici biskupa nově ustavené východočeské diecéze (od r. 1923), až po jeho „panování“ v úřadě patriarchy CČS(H) (od r. 1928). Pokračovat ve čtení „Dvojí výročí II. patriarchy Gustava Adolfa Procházky“

Vánoční dopis bratra patriarchy

Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. Jan 1,9

Sestry a bratři,

pozdravuji Vás všechny, kteří se setkáváte v našich sborech, modlitebnách a na dalších místech k vánoční slavnosti Kristova narození. On o sobě řekl:  Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě (J 12,46) .   Pokračovat ve čtení „Vánoční dopis bratra patriarchy“