Happening – Cesta bez návratu

Vážení a milí přátelé, s důvěrou zveme na happening – Cesta bez návratu, který organizujeme příští čtvrtek 14. prosince 2017

 k 75. výročí odsunu Židů z Hořic a okolí v období holocaustu a k uctění památky 70 obětí.
Chceme jít stejnou cestou, jakou šli hořičtí občané 14. 12. 1942  na vlakové nádraží v Hořicích, kde nastoupili do transportu.
Sraz je v 17,00 hod. u Hirschovy vily v Karlově ulici (naproti Lidlu), podrobnější program viz příloha – pozvánka.
I toto patří do adventu.
K účasti na happeningu je zapotřebí nejen čas, ale i vnitřní přesvědčení a odvaha.
Doufáme ve Vaši účast, půjdeme společně a každý sám za sebe, bez všech titulů, funkcí a povolání, ale se svým jménem, tváří, životním příběhem a lidskou důstojností.
Prosíme přeposílejte, pozvěte přátele a známé.
Přejeme dobré a klidné dny
Eliška Zapletalová a Oldřiška Tomíčková
P.S.: Žluté „davidovy“ hvězdy k připnutí na oděv budou k dispozici pro každého účastníka na místě.

Vánoční hra v Rychnově nad Kněžnou

Kdy se stane, aby všichni účinkující byli anděly? To asi jen tehdy,když hrají vánoční hru. Právě to se děje v Rychnově, kde děti z klubu KaKaDú nacvičují vánoční hru.“Kde je Gabriel“? ptají se  andělé. Na konci hry se jim dostane vysvětlení a narození betlémského děťátka proběhne tak, jak má. K této vánoční hře, zdobení sborového stromečku plátky citrónů a mandarinek i zaslouženému posezení a občerstvení vás zve místní farářka (která to všechno spískala) a děti z duchovní péče.

Pouť pro pravdu popáté

Můžeme se ptát, jaký smysl má šlapat několik kilometrů krajinou s docela jinou duchovní tradicí (zdejší „zemičku“ v tomto smyslu formoval po staletí broumovský benediktinský klášter) a proč se při tom putování ptát po úsilí reformních osobností, jež jsou již šest set let po smrti. A přece nejspíš ano, když se takto sejdou lidé i z různých církví a letos pořádala broumovská náboženská obec toto putování na památku Mistra Jana Husa už popáté.
Naše pouť začíná pobožností v Husově sboru a v trase tzv. Jiráskovy cesty ji rozdělujeme řadou zastavení. Ta umožňují uvažovat nad určitými tématy, formovanými do výzev pro náš vlastní život.
Za průvodce na cestu jsme tentokrát zvolili M. Jeronýma Pražského. Seznámili jsme se přitom s jeho příběhem i charakterem, s jeho cestami za poznáním i s jeho podílem na snaze řešit krizi tehdejší církve i společnosti. A také s nelehkým rozhodováním na konci života. Právě Jeronýmovo rozhodnutí změnit jednání, jímž si chtěl zajistit záchranu, v obrácení se k pravdě života je i pro naše vlastní situace velmi inspirativní.
Po loňském, velmi žhavém putování bylo to letošní provázeno přívětivým počasím. A tak jsme po pěti hodinách došli opět do Broumova s pocitem, že je dobré slavit svátek pospolu a obrátit mysl k výzvám, jež nekončí v minulosti, ale týkají se každého z nás.
(JW)

Kališníci, Táborité, Řemdiši

 

DSC01116Kališníci, Táborité, Řemdiši

To byla jména tří oddílů dětí na letním táboře ve Vysokém nad Jizerou. Na konci července se sem na týden sjelo 17 dětí z náboženských obcí Trutnov, Úpice, Červený Kostelec a Hrádek nad Nisou.

V rámci celotáborové hry museli malí „husité“ postavit a opevnit stanové město Tábor a připravit se na závěrečnou bitvu. Razili čtveráky z pivních zátek, vyráběli a zdobili oddílové kápě a praporce, obstarávali si obživu v lese, prokazovali své znalosti v soutěžích. Ve zkoušce zdatnosti při pěším pochodu z výletu do Bozkovských jeskyní obstály všechny děti na výbornou. Pokračovat ve čtení „Kališníci, Táborité, Řemdiši“

Diecézní den 13.6. 2015

Vážení přátelé,bratři a sestry.

Video spustíte otevřením celého příspěvku.

V prohlášení Církve československé husitské je krásná věta,kterou se snažíme plnit s Boží pomocí.

 „Naplnění vědeckého poznání Duchem Kristovým“

Jak silné společenství pod vedením Královohradecké diecéze Církve československé husitské  a vedením  bratra biskupa Mgr. Pavla Pechance  posuďte sami.

Poděkování náleží všem,kdo se účastnili této akce,evangelizační komisi za přípravu diecézního dne,

vedení diecéze za obrovskou podporu,faráři z Vysokého nad Jizerou a realizačnímu týmu TV – VÍra.

Poděkovat všem není možné a tak Vám předkládáme video z této akce.Věříme že se diecézní den stane tradicí a v příštím roce a dalších letech se zde opět setkáme.

Projekt internetové televize TV – VÍRA je těsně před spuštěním.

Požehnané prázdninové dny Vám všem.husuv rok

Setkání pro děti i rodiče

je_to_job_ci_noeNáchodský vikariát CČSH pořádá
HRAVÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI I RODIČE

kdy: 20.9.2014 od 9.30
kde: fara HUSOVA SBORU CČSH NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (Husova 402)

program:
děti: pohádkové divadelní představení, hry a soutěže, biblický příběh
rodiče: přednáška: Jak na masáže?
film z projektu JEDEN SVĚT (Promítej i ty!)
společný oběd

plánovaný konec kolem 14:00

(Pozvánka v PDF k vytištění)

Bohoslužby

Milí přátelé,

léto pomalu končí a s ním i prázdniny a začíná opět období naplněné většími povinnostmi a také starostmi a to jak dětem, tak i jejich rodičům.

Rádi bychom proto poslední srpnové

nedělní bohoslužby

věnovali právě dětem a rodičům, ale i prarodičům, učitelům, vychovatelům a všem, kdo o děti pečují.

Poděkujeme při nich Pánu Bohu za požehnaný prázdninový čas a poprosíme o pomoc a ochranu do všech dní nastávajícího školního roku.

Chcete-li se i Vy k těmto modlitbám připojit, přijďte mezi nás

v neděli 31. srpna 2014

do Sboru Dr. Karla Farského v Semilech v 9. 00 hodin.

 

Srdečně zve

Vaše Lada Kocourková – farářka Církve čs. husitské

Pozvánka k hodinám základů křesťanství

Vážení rodiče,

nabízíme vašim dětem možnost účastnit se hodin základů křesťanství (biblického vyučování).

 Cílem hodin je

– seznámit děti s hlavními biblickými příběhy

– vést děti k hodnotám, které jsou všeobecně přijímány jako dobré a prospěšné pro jedince i společnost

– přispívat k vytváření zdravých mezilidských vztahů a postojů úcty k druhým lidem a životu vůbec

– rozšiřovat všeobecný kulturní přehled

– přispívat k porozumění křesťanství jako součásti kultury naší společnosti

 

Cílem hodin není

– jakýmkoliv způsobem agitovat pro církev

– přesvědčovat děti k přijetí určitého vyznání

 

Výuka probíhá

– hravou formou odpovídající věku dětí.

– hodiny jsou doplněny výtvarnými činnostmi, soutěžemi, zpěvem, apod.

 

Hodiny se konají

– ve škole, kterou vaše dítě navštěvuje (ZŠ F. L. Riegra Semily, ZŠ Waldorfská Semily, ZŠ Chuchelna, Krakonošova ZŠ Loukov)

– jednou týdně v návaznosti na rozvrh a možnosti přihlášených dětí

 

Případné dotazy rádi zodpovíme. Kontaktovat nás můžete

– na telefon: 603 444 151

– na e-mail: ladakocourkova@seznam.cz

 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte třídnímu nebo řediteli školy, či ji odešlete na níže uvedenou adresu:

 

Mgr. Lada Kocourková, farářka Církve čs. husitské v Semilech

Družstevní 389

513 01 Semily II – Podmoklice

 

Přihláška k účasti na hodinách základů křesťanství

(pro školní rok 2014/2015)

Jméno žáka/žákyně:……………………………………………………………………………………………………………………………

Datum a místo narození:…………………………………………………………………………………………………………………….

Bydliště:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon/mobil (alespoň jednoho z rodičů):….…………………………………………………………………………………

E-mail (rodičů):……………………………………………………………………………………………………………………………………

Škola:….…………………………………………………………………………………………………………Třída:.………………………….

 

Datum:………………………………..

 

Podpis rodičů (zákonného zástupce)………………………………………………………………………………………………

Setkání maminek s dětmi: Stvoření světa (3.)

-vytvořeno pro setkání maminek s velmi malými dětmi

1)Zpíváme a ukazujeme (Kdo stvořil, Když máš radost a víš o tom …)

2)Modlitba

3)Povídání: 

-Opakování:DEN A NOC – Povídáme si s dětmi, co děláme ve dne (jíme, pijeme, hrajeme si, zpíváme, uklízíme…) a co děláme v noci (spíme) a vždy si to ukážeme. 1.DEN (světlo) Když Pán Bůh tvořil svět, byla všude tma. Pán Bůh řekl: „Budiž světlo“. Zapalíme svíčku. A bylo světlo. Byl večer. Lehneme si. A bylo ráno. Protáhneme se. 2.DEN (nebe) Druhý den Pán Bůh stvořil oblohu- blánu, která oddělovala vody od vod, proto jsme si minule postavili stan. HRA: Děti hledají poschovávané vystřižené papírové mráčky.  Byl večer. Lehneme si. A bylo ráno. Protáhneme se.


-Nové: A tak na světě bylo světlo, bylo nebe a všude byla voda. Po celé místnosti máme rozmístěné látky (prostěradla a přehozy). A víte jaké to je na vodě? Všechno se tam houpe. Pohoupeme děti na prostěradle. Není se o co opřít. A my lidé potřebujeme jistotu, oporu. Ve vodě se nedá běhat, vařit ani chodit…. A tak Pán Bůh přikázal, že se vody mají nahromadit na jedno místo a uprostřed nich se objevila země. Srolujeme látky a uprostřed vytvoříme prostor. A na zemi si můžeme zadupat, můžeme se tam jeden o druhého opřít.

4)Vytváříme:

vezmeme velkou bílou čtvrtku a dopředu si připravíme vodu a kakao nebo mák… Společně čtvrtku natřeme štětci vodou a potom posypeme kakaem. Z vody bude země :-)

 

5) Svačina

6)Rozhovor s maminkami:

téma: Máte být pro děti jistotou… cítíte se, že i vy jistotu máte? Z čeho? U koho jistotu čerpáte?

7)Rozloučení