Modlitba se svíčkou

S dětmi se posadíme do kroužku (kolem stolu nebo na zem) a zapálíme svíčku.

Tuto svíčku držíme v ruce a posíláme dokola. Každý, kdo drží svíčku má možnost se pomodlit, buď nahlas, nebo jen pro sebe potichu. Pokud je dětí méně než šest – svíčku si posíláme dvakrát. V prvním kole Pánu Bohu děkujeme, a ve druhém Pána Boha prosíme. Když je dětí více děláme jen jedno kolo (děkujeme i prosíme najednou), protože je pro menší děti těžké vydržet tak dlouho potichu. Nakonec společně uchopíme svíčku, každý alespoň prstem a společně se pomodlíme Otčenáš.

Spontánní dětské modlitby jsou krásné a myslím, že je dobré, že děti vědí, že když drží svíčku právě v tu chvíli je jejich čas, kdy k Pánu Bohu mohou mluvit.