Modlitby 45. týden, 2. – 8. listopadu 2020

texty pro neděli 8. listopadu 2020 – 23. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Ámos 5, 18-24

Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově! K čemu vám bude den Hospodinův? Bude tmou, a ne světlem! Jako když se dá někdo na útěk před lvem a narazí na něho medvěd; nebo vejde do domu, opře se rukou o stěnu a uštkne ho had. Což není den Hospodinův tmou, a ne světlem, temnotou bez jasu? Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. Pryč ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet. Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.

 

            Hospodine, chceš po svém lidu činy víry a aby se vzdal falešných nadějí.

            Vládnout nám nemá lidská pýcha ani naše sobectví, ale pouze Ty sám.

            Prosíme, uschopni církev těchto dnů, ať s Tebou jasně počítá a její služba je ryzí, i když se nyní nemůžeme scházet.                                      

Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 45. týden, 2. – 8. listopadu 2020“