Modlitby 8. týden, 18. – 24. února 2019

Texty pro neděli 24. února 2019 – 7. neděle po Zjevení

 První čtení: Genesis 45, 3-8.15

Josef řekl bratrům: „Já jsem Josef. Můj otec vskutku ještě žije?“ Bratři mu však nemohli odpovědět; tak se ho zhrozili. Josef je proto vyzval: „Přistupte ke mně.“ Když přistoupili, řekl jim: „Já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po dva roky hlad a ještě pět let nebude orba ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraónovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. Políbil také všechny bratry, sklonil se k nim a plakal. Teprve potom se bratři rozhovořili.

 

            Bratře Ježíši, poslali jsme Tě na kříž, ale Bůh Otec Tě vzkřísil z mrtvých.

            Tak jako kdysi Josefovi bratři, také i my v tichém úžasu stojíme před Tebou, Bratře.

            Děkujeme za lásku Tvou i našeho Otce, děkujeme, že nás přijímáš a prosíme, přemáhej stále náš strach i rozpaky života.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 8. týden, 18. – 24. února 2019“

Fond rozvoje – výzva

Královéhradecká diecéze CČSH vyhlašuje výzvu v rámci Fondu rozvoje na: Diakonické a sociální dílo církve – práci se sociálně znevýhodněnými skupinami, rozvoj a podporu osob v tomto díle působících.

Termín vyhlášení: 30. 1. 2019
Příjem žádostí: 1. 2. – 28. 2. 2019
Usnesení DR o příspěvku: 16. dubna 2019
Čerpání: 1. 1. – 31. 12. 2019
Doba trvání projektu: 1. 1. – 31. 12. 2019

Pokračovat ve čtení „Fond rozvoje – výzva“

Známé svatební melodie zněly v Ambroži

Jiřinka Dvořáková-Marešová, která dovedla v neděli 10. února v Den manželství krásně propojit známé svatební melodie s písněmi z Taizé nebo s melodií Kdepak ty ptáčku hnízdo máš z pohádky Tři oříšky pro Popelku… koncert prokládala sestra farářka Františka Klásková biblickými texty, bratr biskup Pavel Pechanec slovem o lásce a životě. Na závěr jsme prosili o požehnání pro všechny manželské páry i za ty, které už mezi námi nejsou… jen z víry a naděje vyrůstá láska ❤️

Koncert Richarda Pachmana v Hlinsku

Srdečné pozvání do náboženské obce v Hlinsku na koncert Richarda Pachmana, který se koná 23. 2. 2019 v Husově sboru  od  17:30h. Nenechte si ujít příležitost setkat se s tak zajímavým a bezesporu výjmečným člověkem.