Tardičně Slavnost světla 17. listopadu v Hradci Králové

„Z dějin víme, že před 79 let zemřel Jan Opletal. Před 29 lety se rozhořela obrovská změna v naší společnosti. U všech těchto změn stáli studenti. Je to i den, který je do určité míry také dnem naším, protože my všichni jsme studenty. Jsme studenti života. Stále se něčemu učíme. Svoboda je křehká, a já vás tedy prosím, abychom v tlukotu vzdáleného ohňostroje, se pokusili sami v sobě rozezvučet vědomí křehkosti i našeho osobního zápasu a boje, protože je zapotřebí… My jsme nositelé svobody a demokracie. My samotní máme hořet.“
Slovo z úvodního projevu královéhradeckého biskupa Pavla Pechance, které zaznělo v sobotu 17. listopadu 2018 na tradiční Slavnosti světla – setkáním nad hledáním pravdy, svobody a lásky. Na nádvoří areálu Sboru kněze Ambrože Církve československé husitské se zúčastnilo přes 160 těch, kteří vědí, že je zapotřebí si historii připomínat. Mezi hosty jsme přivítali patriarchu CČSH Tomáše Buttu, náměstka hejtmana Vladimíra Dernera, Jindřicha Vedlicha a Anetu Maclovou. Slovo na záver pronesl Petr Rudol Manoušek – mistr zvonař a krátkou skladbu na několik zvonů dočasné minizvonohry jsme vyslechli od Radka Rejška carillonéra – zvonohráče.
Při slavnosti bylo požehnáno rovněž posledních pět zvonů do královéhradecké koncertní zvonohry, která nyní čítá 50 zvonů. Zvony nesly jména osobností 20. stol.: Matěj Gorazd Pavlík, Jan Opletal, Milada Horáková, Přemysl Pitter a Jan Palach.

Na věži Sboru kněze Ambrože rozzářilo srdce „pro Václava“, které nás bude provázet dobou adventní a vánoční. Krásný adventní a vánoční čas.

Krásný benefiční večer s Boni pueri

V pátek 16. listopadu jsme ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové prožili krásný večer s Boni pueri, bohoslužbou slova bratra biskupa Pavla a zdejší sestry farářky Františky Kláskové. Dary předávaly Dobrotety a AMBRA středisko Husitské diakonie při Královéhradecké diecézi neonatologickému oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Večer naplněný radostí, rozsvěcení svící a požehnání bratra biskupa Pavla pro náš další život a na cestu domů…

 

 

Slavnostní shromáždění v kostele sv. Mikuláše

10 listopadu se v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí uskutečnilo slavnostní shromáždění a pobožnost k 100. výročí ukončení 1. světové války a k 79. výročí úmrtí studenta Jana Opletala, člena CČSH. Kázáním při této příležitosti posloužil bratr biskup Pavel.

Uvedení nového kazatele do náboženské obce v Mimoni

4. listopadu zazářilo po dlouhých dnech šera slunce. Také v náboženské obci v Mimoni se probudila naděje v nový život tohoto společenství. Uveden do služby kazatele zde byl bratr Ondřej Bezděk a administrátorkou se stala sestra farářka Kateřin Havelková. Věříme, že tomuto krásnému místu na pískovcovém Křížovém vrchu mezi ralskými sopečnými kopci a kopečky i přicházejícím náš nebeský Otec dá mnoho božího požehnání.

Uvedení nové sestry farářky v Novém Boru

4. listopadu se v Novém Boru uskutečnily dušičkové bohoslužby – vzpomínání na naše zesnulé i oslava života, uvedení nové sestry farářky Hedvika Zimmermannová, kterou rada starších ráda přijala… Tvoříme společenství nejen kolem stolu Páně.

Drakiáda 2018

V sobotu jsme se vydali na dvanáctý ročník tradiční drakiády, tentokrát pod názvem „Husité jdou na draka“. V pátek bylo krásné počasí, v neděli svítilo sluníčko a v sobotu jsme se vydali i s draky do deště. Zvolili jsme náhradní program. Na pardubickém zámku jsme navštívili výstavu o archeologii v pardubickém kraji. Děti si mohly po vzoru skutečných archeologů v zemi odkrýt staré kosti a hliněné střepy, obléct si na sebe oděv utkaný na starém stavu, namlet si obilí na starém mlýnku nebo se ozbrojit avarskou šavlí a na hlavu si dát slovanskou přílbu. Po návratu na faru jsme si dali k obědu sekanou a z moduritu vymodelovali, co jsme na výstavě viděli. Třeba repliku třebosického kozlíka, starého šest tisíc let.

 

Bytový dům v Riegrově ulici

Bytový dům v Riegrově ulici v Hronově, který rekonstruovala Královéhradecká diecéze CČSH je připraven k obydlení. Slavnostní kolaudace proběhla 30. října… s vděčností můžeme citovat z Žalmu 127,1: „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.“ Velký dík patří bratru Davidu Líbalovi, který za tímto projektem stál. Doufáme, že náš nebeský Otec tomuto lidskému dílu v plnosti ještě požehná a že tak budoucí obyvatelé zde najdou svůj skutečný domov.

Tradiční boboslužby v Hradci Králové

Výročí 100 let republiky jsme v Hradci Kralové připomněli bohoslužbou, kterou přenášel Český rozhlas, viděli jsme v Divadle jednoho herce René Josefa Pradědečkův deník a spolu s ním si zazpívali legionářskou píseň. V té době se už pomalu ke svému místu nového života přibližovala i lípa, kterou jsme pro další čas adoptovali… děkujeme všem ochotným rukám, které pomohly při občerstvení i sázení a odbornému dohledu Petra Pacáka-profizahradníka… Po malém občerstvení v teple fary jsme vyslechli přednášku PhDr. Romana Pazderského, který se věnoval T.G. Masarykovi, své verše z nové sbírky Boží ZOO přednesl Václav Žďárský a byla uvedena výstava Rok 1918 osmnáctiletýma očima, která vznikla z ročníkové práce Elišky Pechancové. Výstavu s interaktivitami si můžete v budoucnu půjčit i do své obce… I děti měly svůj program, s Emčou biblické povídání, divadlo o Třech prasátkách sehrála Erika Oubrechtová, s Radkou Podneckou a Kateřinou Hrdou mohly děti kreativně tvořit v AMBŘE – středisku Husitské diakoni. Za podporu děkujeme Královéhradeckému kraji, Magistrátu města Hradec Králové a Ústřední radě CČSH.

Rozhlasové bohoslužby možno vyslechnout na: https://vltava.rozhlas.cz/bohosluzba-cirkve-ceskoslovenske-husitske-ze-sboru-kneze-ambroze-v-hradci-7664244?fbclid=IwAR33WAtVNaYs6XYHP8WT_tI5f8nwdyeq8zOq2FmCMaROdpe2FdlxPajnI4I

K zapůjčení interaktivní výstava Rok 1918 osmnáctiletýma očima

K výročí republiky byla připravena další interaktivní výstava s názvem „Rok 1918 osmnáctiletýma očima“. Za podporu děkujeme Královéhradeckému kraji, Magistrátu města Hradec Králové a Ústřední radě CČSH.

Na 13 panelech se můžete začíst do historie, která předcházela vzniku republiky, popis okamžiků samotného dne 28. října i další roky vývoje republiky do 2. sv. války. Texty výstavy připravila ze své závěrečné ročníkové práce Eliška Pechancová. Vše je podpořeno zároveň interaktivními činnostmi. Výstavu je možné zapůjčit a velice jednoduše instalovat i ve Vašem sboru.