PF 2018

AMBRA, Středisko Husitské diakonie v Hradci Králové přeje vše dobré…


 

Modlitby 52. týden, 25. – 31. prosince 2017

  neděle 31. prosince 2017 – Díkůvzdání za Boží ochranu a vedení

První čtení:

Kazatel 3, 1-8

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat; je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit; je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.

           Končí další rok, Pane, a já se nutně ptám, jaký čas se přede mnou otvírá nyní?

Dáváš mi poznat, že mám vše vnímat jako čas pro Tvé království.

Prosím, ať úkoly času určuje Duch svatý, který je ve mně jako Tvůj dar.

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 52. týden, 25. – 31. prosince 2017“

Mikulášská nadílka od AMBRY

AMBRA – Středisko Husitské diakonie navštívila děti Dětského denního rehabilitačního stacionáře v Hradci Králové, aby „pomohla“ Mikulášovi s nadílkou. Děti a sestřičky měly velkou radost a my také. Těšíme se na další setkání…

Děti z Denního dětského rehabilitačního stacionáře, kam AMBRA – Středisko Husitské diakonie – připravila nadílku.

Milá rodino

Milá rodino, sestry a bratři v Kristu,

přeji Vám, ať plně cítíte Boží požehnání během chvil vrcholícího adventu. Kéž Vás vede náš Otec. A až letos usednete ke štědrovečerní večeři a budete i prožívat půlnoční bohoslužby, ať jste plně neseni jeho láskou a pokojem. Pán je s Vámi

Váš biskup Pavel

Jsou chvíle, kdy se jako by zastaví čas

…jsou chvíle, kdy se jakoby zastaví čas, jsou to okamžiky, kdy cítíme Boží přítomnost a spojení s lidmi…

Tradiční adventní setkání v Bakově nad Jizerou, kde se již s bratrem biskupem – nejdříve Štěpánem Kláskem, nyní Pavlem Pechancem, setkali letos po sedmnácté. Každý rok se zdejší sestry a bratři těší na advent, kdy při zpívání a adventním poselství společně vzpomínají v krásném předvánočním čase na všechny dobré lidi, kteří přiložili ruku k dílu, aby se s Boží pomocí tato dobrá věc uskutečnila.

Čas pokory a radosti v Semilech

Čas adventu, čas pokory a radosti. Adventní pobožnost a zpívání koled a chval ve výtečném společenství v Semilech – tradiční setkání s bratrem biskupem 13. prosince 2017.

O těchto tradičních setkáních píše zdejší sestra farářka Lada Kocourková takto:

Sestro farářko, jak to vypadá na Advent, přijede k nám letos bratr biskup?“ Tak se mě věřící ve sboru ptají každým rokem na podzim. A já se chytám za hlavu: Propána, jak to uteklo! Vždyť už je listopad, což znamená nejvyšší čas domluvit se, kdo z kolegů u nás letos bude sloužit adventní pobožnosti. Především však zavolat bratru biskupovi, jestli ve svém nabitém diáři najde ke konci adventního času skulinku, aby k nám do Semil mohl přijet. Kdyby ne, bylo by nám to moc líto. Adventní setkání s bratrem biskupem mají totiž v semilském sboru dlouholetou tradici a patří k těm nejhezčím chvílím, které společně v Adventu zažíváme. Začalo to v Adventu roku 2000, kdy jsme na pobožnost pozvali tehdejšího bratra biskupa Štěpána Kláska. Chtěli jsme si jeho milou návštěvu užít trochu déle, zdálo se nám, že by bylo škoda, kdyby po pobožnosti hned odejel. A tak jsme se rozhodli připravit malé pohoštění, abychom bratra Štěpána pak pozvali na společné posezení u prostřeného stolu. No po pravdě, ono pohoštění zase tak malé nebylo, protože každá ze sester přinesla něco z úžasných dobrot, co už měla napečené na Vánoce a byly i chlebíčky, jednohubky, ovoce, zavoněla káva…

Malou modlitebnou se nesl zpěv, protože bratr biskup se nedal prosit a vzal kytaru, na kterou předtím doprovázel písně při bohoslužbě. Připojili jsme se k němu a spolu zpívali známé i méně známé koledy a také jsme si povídali a bylo nám moc dobře. Ty chvíle v sobě už měly něco z tajemného kouzla vánočního času. „Nad obzor Adventu hvězda, hle vzchází…“ Boží Syn přichází a svou láskou se dotýká lidských srdcí. Tak jsme to společně v těch chvílích prožívali a zakoušeli, proto jsme příští rok pozvali bratra biskupa znovu a na světě byla krásná tradice Adventních setkání s bratrem biskupem. Začínáme vždy pobožností, kterou bratr biskup slouží v kostele, a po ní se sesedneme v malé modlitebně kolem stolu. Přijdou nejen semilští, ale také z Bozkova, Jesenného, ze Železného Brodu, a nikdo nepospíchá domů. Je nám spolu totiž opravdu dobře a věříme, že bratru biskupovi s námi také. Je moc fajn, že tradice těchto adventních setkání pokračuje i s bratrem Pavlem Pechancem. A také, že se podobná setkání konají nejen v semilském sboru, ale například v i Bakově a možná i jinde. Jsou to setkání vpravdě radostná a velmi důležitá – najít si chvíli a zastavit se v předvánočním shonu, uslyšet radostné poselství o přicházejícím Spasiteli, v modlitbě spojit svá srdce a ve zpěvu své hlasy, být tu spolu a jeden pro druhého, pootevřít dveře k nadcházejícímu vánočnímu času. Bohu díky za tato setkání!

článek z čtvrtletníku MOSTY Královéhradecké diecéze CČSH 4/I

Studenti kazatelského kurzu přejí krásné Vánoce

V sobotu 9. prosince 2017 se uskutečnila poslední přednáška ThDr. Martina Chadimy na téma sociální etika a religionistika. Krásnou pobožnost si připravila tentokrát sestra Dita Bašková Kačírková. Příští setkání a zahájení dalšího semestru bude 3. února při zkouškách a první přednášce bratra Vladislava Peka a církevních řádech… Studenti kazatelského kurzu přejí krásné Vánoce a šťastný nový rok.

PF 2018 pro ARARAT

Perníková novoroční přání přichystaná pro obyvatele ubytovacího zařízení ARARAT v Úpici. O své klienty se i takto stará sociální pracovník Jan Roček.