Letní pobyty pro děti a mládež Královéhradecké diecéze CČSH

tabor1

  1. – 25. 7. Letní ekumenický tábor (LET)

Hlavní vedoucí: Štěpán Klásek, klasek@ccsh.cz, mobil: 724 704 977

 

  1. -25. 7. Dětský tábor NO Trutnov

Hlavní vedoucí: Mgr. Tomáš Karel, tomaskar@volny.cz, mobil: 603 277 267

 

  1. – 31. 7. Vodácký tábor pro mládež

Hlavní vedoucí: Mgr. Tomáš Karel, tomaskar@volny.cz, mobil: 603 277 267

 

  1. – 15. 8. Putovní diecézní tábor mládeže

Hlavní vedoucí: Štěpán Klásek, klasek@ccsh.cz, mobil: 724 704 977

 

  1. – 22. 8. Letní dětský tábor Pardubického vikariátu

Hlavní vedoucí: ThDr. Jan Rokyta, rokyta.jan@centrum.cz, mobil: 608 067 442

Hlavní vedoucí: Mgr. Jiří Plhák, jiri.plhak@unet.cz, mobil: 724 704 977

 

23. – 29. 8. Letní dětský tábor NO Rychnov nad Kněžnou

Hlavní vedoucí: Mgr. Alena Naimanová, naina@seznam.cz, mobil: 739 071 416

Splutí řeky Bóbr

bobrLETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ ZAČÍNÁ V NEDĚLI 26.7.2015 NEJPOZDĚJI V 15 HODIN NA FAŘE V TRUTNOVĚ, ODKUD BUDEME DOPRAVENI DO PILCHOWIC, ODTUD SE VYPRAVÍME PO PROUDU ŘEKY, KAM AŽ TO PŮJDE. ZPÁTKY SE DOSTANEME DO TRUTNOVA VEČER V PÁTEK 31.7. NOCLEH NA FAŘE ZAJIŠTĚN.

CO S SEBOU? – VĚCI NA KEMPOVÁNÍ (STAN, SPACÁK, VAŘENÍ, HYGIENA…); OBLEČENÍ DO SUCHA I DO VODIČKY (OBUV DO VODY, ŠIRÁK, ROZDRBANÁ TRIČKA A KALHOTY, PLAVKY I TEPLÉ OBLEČENÍ VEČER K OHNI); ZÁSOBY JÍDLA, KAŽDÝ SNÍ, CO SI DOVEZE, NEBO CESTOU NAKOUPÍ, NEBO ULOVÍ…

ZA KOLIK? – 500 KČ NA OSOBU, ZBYTEK DOFINANCUJEME Z DIECÉZNÍHO GRANTU

PŘIHLÁŠKY DO KONCE ČERVNA NA TOMASKAR@VOLNY.CZ, 603277267

Diecézní den

Královéhradecká diecéze Církve československé husitské
Vás srdečně zve do rodiště ThDr. Karla Farského na

diecezni_den_oblohapruhDIECÉZNÍ DEN
600 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa
sobota 13. června 2015

Škodějov:
13.00 – PIETNÍ SETKÁNÍ u památníku ThDr. Karla Farského

Vysoké nad Jizerou:
14.00 – SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY, Sbor Dr. Karla Farského
– Výtvarné dílny pro děti, zahradní prostory
15.30 – ZAHRADNÍ SLAVNOST s občerstvením
16.30 – KONCERT PRO MISTRA JANA – Alfred Strejček a Štěpán Rak, Sbor Dr. Karla Farského
– MEDVĚDÍ POHÁDKY – Divadlo Rolnička, Jarmila Enochová, zahradní prostory

Přednáška o Mistru Janu Husovi

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
VE FRÝDLANTU V ČECHÁCH A MĚSTO FRÝDLANT

SRDEČNĚ ZVOU
NA PŘEDNÁŠKU
O Mistru Janu Husovi

DNE 26. 5. 2015 (úterý)

OD 17.00 HOD.

místo konání
Frýdlant – Městské muzeum Špitálek

přednáší
ThDr. Martin Chadima ThD.

Setkání s hudbou W. A. Mozarta v Českém Dubu

plakat_cesky_dub_mozartCírkev československá husitská v Českém Dubu
vás srdečně zve na koncert
SETKÁNÍ S HUDBOU W. A. MOZARTA

účinkující:
Eliška Josifová – soprán
Libor Novák – baryton
David Vejražka – mluvené slovo
Ondřej Valenta – klavír

31. května 2015 od 18.00
Husův sbor Český Dub

Zvonohra

DSCF2381V pátek 8. května 2015 se ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové světily zvony z dílny zvonařského mistra Petra Rudolfa Manouška. Nyní již z 50 zvonů je odlito 20 největších. V rámci účelové sbírky můžete přispět i vy, a to buď odesláním příspěvku na transparentní účet Náboženské obce CČSH v Hradci Králové č. 4862517001/5500 pod variabilním číslem 329, nebo pak odevzdáním svého příspěvku a jeho zápisem na sběrací listinu na Farním úřadě CČSH v Hradci Králové.

DSCF2395DSCF2380

 

Seminář Úcta ke stáří

CIMG7465  „Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že Hospodin je přímý, skála má, a podlosti v něm není.„ Ž 92, 14 – 16

4. května 2015 svým příspěvkem „Spiritualita pro seniory“ odstartovala paní Kateřina Lachmanová cyklus přednášek nazvaný „Úcta ke stáří“. Víra, láska a pokora plynula z jejich úst. Víra, láska a pokora vznášela se prostorem a naplňovala posluchače. Po vyslechnutí jsem zůstala jako májová zahrádka zavlažená blahodárným deštěm. Stáří není trest, stáří je dar! Umět ho tak přijímat nejen v pokročilém věku, ale i v mládí. Poslouchej mladý člověče, dívej se a přijímej veškeré bohatství , které ti stáří může nabídnout… poslouchej, dívej se a těš se z Naděje, kterou nám dává Hospodin, z Naděje, která jednou může naplnit i tvé dny stáří.

Druhou část krásného májového dne, prožitého v Hradci Králové, ozdobila sestra farářka Alenka Naimanová. S úsměvem jsme odhalili nám známé i neznámé mezery v paměti. S laskavým vedením přednášející zkusili jsme si praktická cvičení koncentrace. „S učením (s trénováním paměti) je to jako s veslováním. Přestaneš-li stáhne tě to zpět.“

Na viděnou při podzimním setkání „Úcty ke stáří II. “

Anna Holinská

CIMG7410CIMG7476CIMG7484CIMG7498

SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ ZVONŮ

zvonVážení přátelé,

s radostí Vám oznamujeme, že mistrem zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem bylo odlito dalších pět zvonů královéhradecké koncertní zvonohry, které ponesou jména:

JERONÝM PRAŽSKÝ, JAKOUBEK ZE STŘÍBRA, MIKULÁŠ Z DRÁŽĎAN, MIKULÁŠ Z PELHŘIMOVA, AMBROŽ Z HRADCE

SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ ZVONŮ

se bude konat za účasti bratra patriarchy ThDr. Tomáše Butty, Th.D.,

bratra biskupa Mgr. Pavla Pechance a pana primátora MUDr. Zdeňka Finka

ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové

v čase 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě

na Den vítězství

pátek 8. května 2015 v 19.00 hod.

Srdečně Vás všechny zveme k účasti na této slavnosti.

Husitské hrdiny do každé rodiny

4 hrnkyjedou k vam

Vážení přátelé, milé sestry a bratři.

Pro letošní výroční rok připravila husitská diakonie mimo jiné i hrnky ze sady „ Husitské hrdiny do každé rodiny“. Hrnečky znikají v diakonickém středisku Nazaret v Borovanech a jejich cena je 99 Kč. V případě většího zájmu se obraťte přímo na středisko Nazaret nazaretdilna@centrum.cz.

S úctou   Hedvika Zimmermannová, ředitelka DM CČSH

 

Fond stavební podpory a investic

Královéhradecká diecéze CČSH vyhlašuje ke dni 27. 4. 2015 nové kolo čerpání z Fondu stavební podpory a investic pro rok 2015. V příloze naleznete formulář žádosti.
Žádosti zasílejte ve dnech od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015 a to:
– v písemné podobě na adresu: Královéhradecká diecéze CČSH, Ambrožova 728, Hradec Králové 500 02,
– v elektronické podobě na email: dieceze@ccshhk.cz.
(DR v usnesení 2.4 z 24. 4. 2015 doporučuje všem NO, které čerpají z fondů Královéhradecké diecéze CČSH vedení účetnictví u Královéhradecké diecéze CČSH.)