Za bratrem farářem Zdeňkem Lulkem

lulek15. února jsme se v Husově sboru naší církve v Chrudimi naposled rozloučili s bratrem farářem Mgr. Zdeňkem Lulkem, který zemřel po krátké nemoci ve věku 81 let. Na jeho úmrtním oznámení jsme mohli číst Kristovo slovo z Janova evangelia: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám: ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“, a tak jsme i my s poděkováním Pánu Bohu a ve smíření odevzdali jeho uzavřený pozemský život tomu, jenž je dárcem pravého pokoje, který nemůže dát, ale proto ani vzít svět. Pokračovat ve čtení „Za bratrem farářem Zdeňkem Lulkem“

K devadesátinám Jana Evangelisty Böhma

bohmV neděli 3. března 2013 se dožívá devadesáti let bratr Jan Evangelista Böhm, jehož služba v naší církvi za počala 1. září 1952.

Bratr J. E. Böhm se narodil v Praze, kde také po ukončení školy a učebního kurzu zpočátku pracoval jako administrativní úředník v chemických závodech. V roce 1949 se stal úředníkem Bavlnářských závodů v Hronově a zde ho zastihlo volání církve. Rozhodl se stát kazatelem z povolání a vstoupil do kazatelského kurzu. Po jeho absolvování byl nakrátko ustanoven nejprve v Hlinsku, pak v Chrudimi a nakonec v České Skalici. Po složení druhé odborné bohoslovecké zkoušky byl ve Sboru Páně v České Skalici 31. květ na 1959 vysvěcen patriarchou Františkem Kovářem na kněze. Na podzim téhož roku byl ustanoven farářem v Žamberku, kde působil do roku 1966. Jeho nejdelší souvislá služba na místě faráře je pak spojena s místem pro nás zvláště vzácným, totiž s Vysokým nad Jizerou, kde sloužil až do roku 1987. Pokračovat ve čtení „K devadesátinám Jana Evangelisty Böhma“

Novinky na stránkách

Na stránky byla přidána možnost zkráceného zadání adresy. Pokud nyní zadáte ve tvaru www.ccshhk.cz/jmeno-obce, budete automaticky přesměrování na stránku konkrétní náboženské obce. Zkrácené adresy fungují i ve tvarech obvyklých zkratek pro daná místa, funguje tedy odkaz www.ccshhk.cz/dvur-kralove-nad-labem stejně jako www.ccshhk.cz/dvur.

Na stránkách každé náboženské obce najdete nejen základní kontaktní údaje, ale také přehled pravidelných aktivit a výpis z aktuálního kalendáře akcí.

Další novinkou je stejně jako v předchozích letech přidání speciálního výpisu z kalendáře akcí – Adventní a vánoční kalendář Královéhradecké diecéze CČSH. Obsahuje filtrování pro všechny dny adventní a vánoční doby. S tímto však souvisí velká prosba pro vás všechny – pokud víte o jakýchkoliv bohoslužbách, pobožnostech, koncertech, výstavách etc. v kterékoliv náboženské obci, buďto je prostřednictvím administrace sami vložte nebo o nich dejte vědět webmasterovi na email symeon@seznam.cz.

Požehnaný adventní čas vám všem!

Blahopřání k jubileu

Sestra farářka Jiřina Klásková, která naší církvi sloužila více než půl století, se 7. září dožila 85 let. Začínala jako učitelka náboženství v Turnově a v Českém Dubu, pokračovala jako kazatelka v Čachovicích, v Liberci, v Pardubicích, v Českém Dubu, v Mimoni a v Jablonci nad Nisou. Svátost svěcení kněžstva přijala v roce 1955 v Jablonci nad Nisou a od té doby působila v náboženských obcích v Liberci­ jih, v Jablonném v Podještědí, v Novém Bydžově, v Mimoni a v Nechanicích. Přejeme jí ještě mnoho požehnaných let v Boží milosti. Pokračovat ve čtení „Blahopřání k jubileu“

40 let od úmrtí bratra Karla Salfického

salfickyPadajícího povzbuzovals řečmi svými a kolena zemdlená jsi zmocňoval. (Job 4,4)

Letos 11. srpna uplynulo neuvěřitelných čtyřicet let od jeho úmrtí a tento verš vybral na úmrtní oznámení mého tatínka bratr profesor Jindřich Mánek, který měl na starosti dálkově studující bohoslovce, ke kterým jsem tehdy patřila a v té těžké chvíli ho poprosila o útěchu. Dobře ho znal a tímto textem vystihl jeho velké obdarování potěšovat zarmoucené a trpící různými trápeními. Tuto vzpomínku píši ve výroční den jeho pohřbu. Tatínek zemřel náhle na hradě Bouzově ve věku nedožitých 71 let. Pokračovat ve čtení „40 let od úmrtí bratra Karla Salfického“

Konference žen tří zemí

zenska_konferenceVe dnech 14.-18. června se konala konference žen tří zemí (evangeliček ze Saska, Polska a sester z naší církve) v Brně na Lipové. V příjemném – téměř rodinném – společenství se 19 účastnic zamýšlelo nad textem z 1. kapitoly Skutků apoštolských na téma „Budete mi svědky – misie“. Sestry si vzájemně sloužily pobožnostmi i různými typy zamyšlení (meditace, netradiční biblická hodina, internetová prezentace). Navštívily Domov důstojného stáří v Brně­ Maloměřicích, prožily a spolusloužily nedělní bohoslužbu v dřevěném kostelíku v Blansku, navštívily bratra biskupa Šanderu v Kuřimi a s velkým zájmem si prohlédly Památník Bible kralické v Kralicích. Mezi milé hosty patřily sestra farářka Hedvika Zimmermannová s prezentací Ženy v historii, sestra biskupka Jana Šilerová se svou přednáškou o médiích a sestry z Brněnské tiskové misie. Pokračovat ve čtení „Konference žen tří zemí“

Setkání naší mládeže v Trutnově

setkani_mladezeO víkendu 11. – 13. května se uskutečnilo další, v pořadí už čtvrté, setkání mládeže v Trutnově. Prvním bodem programu byla od 18 hodin přednáška docenta Klímy na téma setkání – TERORISMUS. V přednášce pan docent probral terorismus od základní definice, přes historii až po současné teroristické aktivity (Afghánistán, Breivik…), ale časové omezení pro přednášku bylo necelé dvě hodiny a tudíž se takto obsáhlé téma nedalo probrat do podrobností. Pokračovat ve čtení „Setkání naší mládeže v Trutnově“

Pozvánka na duchovní obnovu

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.

Ga 5, 22-23

 V Hradci Králové 24.dubna 2012

 Milé sestry a milí bratři,

srdečně Vás zvu na setkání duchovní obnovy v Betlémě v Janských Lázních, které se tentokrát uskuteční před letošními svatodušními svátky od pondělí 21.května do středy 23.května 2012 pod vedením sestry Jany Novákové. Tématem, nad kterým se budeme zamýšlet, bude „Přátelství“. Součástí této duchovní obnovy bude i výtvarná tvorba. Pokračovat ve čtení „Pozvánka na duchovní obnovu“

Velikonoční dopis královéhradeckého biskupa Štěpána Kláska

Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal po večeři i kalicha řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“ Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.

1.Korintským 11,23-26 Pokračovat ve čtení „Velikonoční dopis královéhradeckého biskupa Štěpána Kláska“