Vyjádření k pronásledování křesťanů

S velikým znepokojením a s bolestí v srdci sledujeme dění na Blízkém východě. Alarmující je narůstající násilí, které se obrací proti různým menšinovým etnikám a hlavně proti křesťanům. Počet pronásledovaných křesťanů roste v Egyptě, Sýrii, Libanonu a hlavně v Iráku. Ale i na dalších místech se množí brutální útoky vůči nevinným lidem jenom proto, že jsou křesťané. Hoří kostely, devastují se svatyně a hrobky proroků, domovy a obydlí. Lidé jsou nuceni prchat, pokud nechtějí zemřít. Křesťané jsou bez milosti okrádáni a nuceni vzdát se všeho. Je jim vnucována násilná konverze k islámu. Stovky křesťanů již za to zaplatily svým životem, včetně žen a dětí. Ženy jsou znásilňovány a zneuctěny. Křesťanská víra je otevřeně vysmívána. Odsuzujeme toto barbarské chování, které nemá s obyčejnou lidskostí a ani s žádným náboženstvím nic společného. Militantní, fundamentalistické a násilné projevy ve věcech víry jsou proti Bohu, Stvořiteli veškerenstva a proti jeho zákonu svobody svědomí, který vepsal do lidských duší. Ať se toto děje ze strany kteréhokoli náboženství nebo je politicky či národnostně motivované. Žádáme politiky, aby více dbali na dodržování lidských práv ve světě a na diplomatické úrovni apelovali na kompetentní orgány. Modleme se společně – všichni lidé dobré vůle – za mír a pokoj mezi národy i mezi jednotlivými náboženstvími.

biskupové Církve československé husitské: Tomáš Butta, Juraj Jordán Dovala, Filip Štojdl 

Pavel Pechanec, David Tonzar, Rudolf Göbel, Jan Hradil

O hledání Boží vůle, komunikaci i liturgii s bratrem biskupem Pavlem Pechancem

biskup_synodaRozhovor uveřejněný v ČZ 26/2014 na titulní stránce

Bratře biskupe, uplynul rok od chvíle, kdy vyšla v Českém zápase zpráva o Vašem zvolení biskupem Královéhradecké diecéze se stručným rozhovorem s Vámi, kde jste mimo jiné uvedl krásnou větu, že „člověk je poutník, co vždy za sebou zanechává jisté stopy a ani nemůže projít životem, jakoby nebyl…“ Je to samozřejmě ještě relativně krátká doba, ale povězte, jak byste charakterizoval stopy, které jste zatím v diecézi v nové službě zanechal? Pokračujete s aktivitami na poli politickém akulturním, okterých jste se tenkrát zmínil?

Charakteristika mých aktivit pod Ještědem se dá shrnout jedním slovem – jsem ve fázi loučení. Rozhodli jsme se totiž s rodinou přestěhovat na rovinu v Hradci Králové. Loučím se pomalu s krajinou, začínám odhazovat různá „pádla“, která mi přistála v rukách a teď je potřeba, abych je přehodil jiným, a pomalu se loučím i s lidmi (je to těžší, než jsem čekal). Pokračovat ve čtení „O hledání Boží vůle, komunikaci i liturgii s bratrem biskupem Pavlem Pechancem“

Modlitba

Pane Bože,
kéž nám tvůj svatý Duch vloží do srdce upřímnou touhu podobat se co nejvíc tvému nejmilejšímu Synu, našemu Pánu Ježíši Kristu.
Nauč nás obracet se k tobě v modlitbách s naprostou důvěrou dobrých dětí k laskavému Otci, jak nám to radí a jak to sám činil Pán Ježíš.
Zbystři náš vnitřní sluch, abychom dokonaleji vnímali, že nenecháváš bez odpovědi naše otázky, prosby, nářky a doznání.
Nedopusť, abychom kvůli čemukoliv pozemskému a jen dočasnému zapomínali na tebe, který jsi věčný a z lásky otevíráš před námi bránu věčného života. Amen.

Tato modlitba v tiskovém formátu ke stažení

Škodějov 2014

IMG_8495V sobotu 14. června 2014 jsme se sešli k tradiční bohoslužbě na památku úmrtí prvního patriarchy Církve československé, ThDr. Karla Farského. Kvůli nepříznivému počasí se bohoslužba nekonala v poutním areálu ve Škodějově, ale v příjemném prostředí sboru Dr. Karla Farského ve Vysokém nad Jizerou. Protože již den před bohoslužbou se ve Vysokém sešla Biskupská konference CČSH a v sobotu zde zasedala Ústřední rada, bohoslužbu sloužili s bratrem patriarchou Tomášem Buttou biskupové Pavel Pechanec (biskup královéhradecký), Juraj Dovala (biskup brněnský) Filip Štojdl (biskup plzeňský) a David Tonzar (biskup pražský).

Bohoslužbu hrou na harmonium doprovázel Mgr. Zdeněk Kovalčík, farář ve Zlíně.

V promluvě bratr patriarcha připomněl odkaz Karla Farského, zejména jeho nadšení a úsilí, jež vynaložil na budování nové církve. Připomněl, že Karel Farský ve všem spoléhal na Boha a totéž přílsluší i nám – jeho následovníkům.

[pe2-gallery album=“http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/105737501419007343200/albumid/6024845515220451585?alt=rss&hl=en_US&kind=photo“ ]

Po bohoslužbě se biskupové přesunuli do Škodějova, místa, kde stával rodný dům Karla Farského a pomodlili se i na tomto místě. Děkujeme Bohu za příležitost se shromáždit, připomenout si osobu zakladatele církve a především možnost společně chválit Boha a slavit společenství s ním.

100. výroční odhalení pomníku Mistra Jana Husa v Hořicích

hus_horicePátek 13. června 2014

Městské muzeum v Hořicích
výstava Kámen Hořice 2014 – SPŠKS Hořice

16.00 – Slavnostní setkání u Husova pomníku s úvodním slovem Oldřicha Kady a Elišky Zapletalové, farářky Církve československé husitské. Pěvecký sbor Bona Vita. Koncert komorní filharmonie Pardubice, diriguje Marko Ivanović

22.00 – Slavnostní ohňostroj

Neděle 15. června 2014

14.00 – Ekumenická bohoslužba a přednáška ThDr. Martina Chadimy na téma: Duchovní rozměr husitství – v bývalé synagoze (Tovární ulice)

První den diecézní synody

02.06.14 - 2Na úvod diecézní synody byla sloužena liturgie, kterou vedl bratr biskup Pavel Pechanec spolu s vikáři Benjaminem Mlýnkem a Jiřím Musilem. Liturgie byla sloužena podle formuláře navrhované alternativní liturgie, která je nyní připravována pastorační komisí pro evangelizaci a misii.

Po obědě jsme před zprávou biskupa napřed zhodnocovali právě prožitou liturgii. Zaznívaly nejrůznější názory – jak kritické, že je tato forma příliš jiná, než Farského liturgie, na kterou jsou všichni zvyklí, ale také kladné názory, totiž že je tato liturgie vhodnější pro společenství, kde se tolik nezpívá, protože nemá pevný hudební doprovod navázaný na text. Pokračovat ve čtení „První den diecézní synody“

Diecézní synoda duchovních

biskup_synodaLetošní diecézní synoda duchovních se koná ve dnech 2. – 4. června 2014 v Konferenčním středisku Immanuel (Dlouhý – Slavíkov 1). Synoda se v tomto zařízení koná již počtvrté. V tomto článku naleznete program synody, popis cesty a odkazy na stránky KC Immanuel a na tuto událost v sociálních sítích Facebook a Google+

Program synody

Pondělí 2. června

do 10.00 Příjezd a ubytování
10.00 Bohoslužby
11.00 Helena Kurková – informace k účetnictví
12.00 Oběd
13.00 Zprávy biskupa, diecézního tajemníka
14.00 Zprávy metodiků ÚDP – výročí Mistra Jana Husa 2015 (Karolína Ghul, Alena Naimanová a Lada Kocourková) + Hana Tonzarová informace k Husovskému triéniu
16.00 Přednáška: Jarmila Šenková – Dávky sociální pomoci
18.00 Večeře
18.30 Pobožnost
19.00 Kulturní večer
21.00 Večerní modlitba

Úterý 3. června

7.30 Ranní modlitba
8.00 Snídaně
8.45 Pobožnost
9.30 Práce komisí – projekty: evangelizace a misie, práce s dětmi, práce se seniory, vzdělávání, sociální-krizová a intervenční + diskuse
12.00 Oběd
13.00 Přednáška: Hedvika Zimmermannová
– Propojení zvyků a tradic (včetně rukodělné ukázky)
– nebo: Proškolení řidičů
14.30 Přednáška: Alena Naimanová – Myšlenková mapa v životě náboženské obce
16.30 Přednáška: Martin Chadima – Otázka etiky asistované reprodukce
18.00 Večeře
18.30 Pobožnost
19.00 Posezení s volným programem (podle počasí venku u ohně, nebo pod střechou)

Středa 4. června

7.30 Ranní modlitba
8.00 Snídaně
8.45 Hodnocení synody
9.30 Pozdrav bratra patriarchy
10.00 Bohoslužby
12.00 Oběd

Cesta na synodu

Nechte si vypočítat vaší trasu pomocí Google maps.

Při průjezdu městečkem Trhová Kamenice pojedete směrem na Ždírec nad Doubravou. Po vyjetí z Trhové Kamenice po asi 2 km přijedete na křižovatku ve tvaru kříže s ukazateli (rovně: Žďár nad Sázavou 28 (km), Ždírec nad Doubravou 8; doleva: Veselý kopec – muzeum; doprava: Možděnice 2) přes kterou pojedete rovně. Po asi 200 m přijedete na kraj lesa, kde doporučuji výrazně snížit rychlost, neboť brzy se před Vámi objeví tabule „Kraj Vysočina, Okres Havlíčkův Brod“, bezprostředně za níž je nutné odbočit vpravo na místní komunikaci. Po ujetí asi 20 m odbočíte šikmo vlevo a zděná budova před Vámi je cíl naší cesty, tzn. Konferenční centrum Immanuel.

Synoda v sociálních sítích

Událost na Facebooku

Událost na Google+

 

Bohoslužba ve Škodějově

OLYMPUS DIGITAL CAMERAU příležitosti výročí ThDr. Karla Farského
(zemřelého 12. 6. 1927)
– modernistického kněze a prvního patriarchy Církve československé husitské –
zveme na poutní bohoslužbu, která se koná
v sobotu 14. června
od 15 hodin

pod širým nebem v jeho rodišti Škodějově u Semil.

Liturgii vede společně s biskupským sborem CČSH bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta, který poslouží kázáním.

V případě nepříznivého počasí se bohoslužba bude konat
ve sboru Dr. Karla Farského ve Vysokém nad Jizerou.

Duchovní cvičení

Mlčení je projevem vnitřního stavu člověka.

(Romano Guardini)

O co víc přijmeme v mlčení, o to víc budeme moct rozdávat v každodenním životě.

(Matka Tereza)

V pozdním odpoledni 2. neděle velikonoční 27. dubna 2014 se nevelká skupina duchovních a laiků (nejen) z Královéhradecké diecéze sešla v Betlémě v Janských lázních, aby se společně ztišili a v tichu strávili několik dní. Konaly se zde exercicie (duchovní cvičení) pod vedením vinohradského faráře Daniela Majera. Ač jsme za ty tři dny nemohli stihnout to, co v původním vzoru těchto duchovních cvičení trvá po čtyři týdny, přesto i ten krátký čas nám mnohé dal. V mlčení, modlitbě a naslouchání, v čase, kdy jsme nemuseli plnit žádné jiné povinnosti, jsme se naplno mohli ponořit do modlitby – do živého rozhovoru s naším Pánem.

Každý den jsme společně slavili eucharistii a scházeli se ke konferencím, kde bylo vykládáno Písmo a vybrané úseky z ignaciánských duchovních cvičení. Společně jsme se také modlili modlitbu žalmů a novozákonních kantik ráno a v podvečer.

Zbytek času prožitého v Betémě ale skutečně patřil tichu, modlitbě, četbě Písma, rozjímání a naslouchání. V tichu totiž zaznívá mnoho z toho, co hluk všedních dnů spolehlivě přehluší.

Nelze než každému tento prožitek doporučit. A poděkovat všem, kdo se na duchovních cvičeních podíleli – Davidu Smetanovi za organizaci, personálu Betlému za velmi vstřícný přístup a výbornou kuchyni, Danielu Majerovi za úžasné duchovní vedení a především našemu Pánu, že nás sem – k sobě přivedl a dal se nám v tichu poznat. Každému jiným způsobem, každému jen tak, jak to on sám dovolil. Jemu samému buď sláva na věky věků.