V

Krásný Husův sbor a náboženskou obec v Dobrušce po dlouhodobém působení manželů Böhmových má nyní v péči sestra farářka Erika Oubrechtová. V neděli 27. ledna 2019 s bratrem biskupem Pavlem sloužili bohoslužbu kolem stolu, sestry a bratři si vzájemně mohli posloužit při večeři Páně. Boží požehnání kéž provází náboženskou obec ve všech časech.

Není chrám jako chrám

Kázání uveřejněné v ČZ 11/2012, 3. neděle postní, J 2,13-22

„Přiblížili se židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma,“ je psáno hned v úvodu naší perikopy. Začíná nový oddíl, začíná něco nového. My se v období postu snažíme, abychom se smiřovali s ostatními a smiřovali se s Hospodinem. Pro přicházející čas se vyrovnávali s tím starým. K tomu nám může pomoci Kristovo očištění chrámu. Pokračovat ve čtení „Není chrám jako chrám“

V Dobrušce skončil 3. ročník festivalu „3 soboty“

festival_dobruskaV polovině srpna se v Dobrušce uskutečnila třetí a poslední část třetího ročníku letního alternativního divadelního festivalu“ 3 soboty”. Festival pořádá místní náboženská obec za pomoci mnoha mladých lidí z Dobrušky, kteří se účastní nejen samotné realizace festivalu, ale i jeho příprav, propagace a tvorby plakátů.

Když jsme s festivalem začínali, byl dramaturgicky zaměřen na mladší až střední generaci, ale jak čas ubíhá a postupně dorůstají malé děti návštěvníků, musíme program trochu upravit i pro ně. Není proto vyloučeno, že příští ročník bude směřovat hlavně na malé diváky a pro rodiče se najde představení až v podvečer. Pokračovat ve čtení „V Dobrušce skončil 3. ročník festivalu „3 soboty““