Tříkrálová sbírka ve Dvoře Králové n. L.

Byly jednou ve 21. století po Kristu dvě maminky. Obyčejné ženské, zdálo by se. Různě od Boha obdarované a ochotné svá obdarování dávat ku prospěchu ostatních. Tyto dvě maminky měly dohromady tři děti. Přišel den, kdy bylo v kalendáři napsáno 6. 1. Maminky přihlásily svoje děti do dobročinné akce a samy se aktivně zapojily. Dům od domu chodili všichni po nevelké vesnici, aby děti každému zazpívaly a popřály šťastný nový rok. Vnímaví lidé vkládali do pokladničky na krku nejmenšího peníze s vědomím, že pomáhají dobré věci. Poté se celá skupinka vydala na nelehkou cestu plnou náledí do města, do kostelíčka, aby zde všechny přítomné potěšili. Anežka, Tonda a Anežka určitě jednou (jestli ji už nespatřili) uvidí krásnou hvězdu nad jejich hlavami. A jejich maminky? Ty už mají Lásku Kristovu dávno v srdcích ukrytou!

Sbírka pro dětskou ozdravovnu Království

Sbírka pro dětskou ozdravovnu Království v Nemojově byla ukončena a dnes 2 plná auta hraček, povlečení, polštářků a dětského oblečení vezla AMBRA – středisko Husitské diakonie a Anička Holínská za náboženskou obec ve Dvoře Králové nad Labem. Děkujeme vše dárcům, kteří rádi děti obdarovali.

 

Profesor Otto Rutrle, rodák ze Dvora Králové nad Labem

Rodák ze Dvora Králové, významný teolog naší církve prof. Otto Rutrle by se 5. března dožil 110 let. V Husově sboru ve Dvoře Králové nad Labem jsme dne 11. března 2018 prožili bohoslužby a rádi jsme na něj vzpomněli. Bratr patriarcha Tomáš Butta nám v krátké přednášce připomněl život a dílo prof. Rutrleho. Uvědomili jsme si hlubší souvislosti doby totalitního režimu, kdy profesor Otto Rutrle s odvahou nepřestával usilovat o návrat k Bibli a Kristu.

POZVÁNKA NA WEBINÁŘ: Rituály předsmrtné a posmrtné

21. 12.2015 16.00 až 17.00
přednášející: Mgr. Pavel Pokorný – kaplan mobilního hospice Cesta domů

Anotace:
Co jsou rituály a k čemu jsou dobré? Jsou potřebné? Za jakých okolností? Jaký je vztah rituálů k náboženství? Jaké rituály se pojí s umíráním a smrtí? A proč je v Česku tak rozšířené pohřbívání bez rituálu?

——————————————————————————————————————
Kurz probíhá pouze online formou webináře a je zdarma. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse.
Přihlásit se můžete na adrese: www.paliativnicentrum.cz

Mgr. Pavel Pokorný: kaplan mobilního hospice Cesta domů a farář Českobratrské církve evangelické v Praze Střešovicích. Dříve působil v Trutnově a ve Fakultní nemocnice v Motole. Je ženatý a má 4 děti.

OHLÉDNUTÍ ZA SEMINÁŘEM „ÚCTA KE STÁŘÍ“ V HRADCI KRÁLOVÉ

Hradec 1Hradec 4

Hradec 2

Hradec 5

Radujeme se z proběhlého druhého semináře „nejen“ pro seniory a „nejen“ o seniorech „Úcta ke stáří“. I tentokrát se přednášky konaly v prostorách NO Hradec Králové. Při úvodní pobožnosti oslovila sestra farářka Jana Wienerová svým slovem ze života srdce každého z nás.
Paní doktorka Alena Jarkovská z Jaroměře přednesla své téma „Demence nebo deprese“. Zkušenosti z celoživotní praxe obvodní lékařky a láska ke svěřeným pacientům byla znát z každého jejího slova. Citlivou oblast psychiky stárnoucího člověka je možné pozitivně ovlivnit, ale pouze v případě, že člověk sám chce a souhlasí. Deprese není lenost, ale vážná a podceňovaná diagnóza.
Druhé téma: „Dříve vyslovené přání pacienta“, nám z Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze přivezl a srozumitelně a živě přednesl MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. Jak o sobě rozhodnout, když už se rozhodnout jako pacient nemohu? Závěr života někdy přináší období, kdy už nejsme jako pacienti schopni rozhodovat o léčbě, nebo vůbec o tom, co se s námi má dít. Jak můžeme dát našemu okolí, rodině, zdravotníkům vědět, co si pro takové období jako pacient přeji nebo nepřeji? Jak odmítnout to, co nechci, nebo chci v takové situaci? Na všechny tyto otázky nám pan doktor nabídnul odpověď, řešení.
Bohatá diskuze k oběma přednáškovým blokům byla znamením zájmu ze stran posluchačů i srozumitelnosti obou lékařských kapacit.
Děkujeme za teplé zázemí s čajem a kávou na královehradecké faře, děkujeme za podporu a pomoc diecézního úřadu a těšíme se na další duchem i odbornými znalostmi naplněný seminář „nejen“ pro seniory a „nejen“ o seniorech „Úcta ke stáří“. Na jaře 2016 na viděnou.
Anna Holínská