Noc kostelů ve Dvoře Králové nad Labem

Noc kostelů bude „až“ za měsíc, ale my vás už teď s radostí zveme 😁

12. června 2020 od 15.55 do 23.00 za dodržení všech předepsaných hygienických předpisů je v plánu:

15.55 hod. Noc kostelů zahájí zvon „Jeroným Pražský“

16.00 hod. zazní koncert pro lesní roh a varhany Jakuba Rojka a Miroslava Baklíka

18.00 hod. Pro potěšení zazpívá Cantus Jaroměř lidové písně v krásných úpravách, pro pobavení živé spirituály a pro poučení klasickou hudbu českých skladatelů.

21.00 hod. zazní koncert Královédvorského chrámového sboru

V modlitebně sboru budou připraveny kvízy pro děti. Za správné vyluštění je čeká sladká i poučná odměna.

Svátost kněžského svěcení

Svátost kněžského svěcení v Husově sboru ve Dvoře Králové nad Labem přijala v neděli 15. září z rukou biskupa Pavel Pechanec a spolusvětitelů Anička Holínská. Zároveň slib složila zdejší rada starších. Kéž je stále všechny provází dotek Boží milosti a požehnání.

Tříkrálová sbírka ve Dvoře Králové n. L.

Byly jednou ve 21. století po Kristu dvě maminky. Obyčejné ženské, zdálo by se. Různě od Boha obdarované a ochotné svá obdarování dávat ku prospěchu ostatních. Tyto dvě maminky měly dohromady tři děti. Přišel den, kdy bylo v kalendáři napsáno 6. 1. Maminky přihlásily svoje děti do dobročinné akce a samy se aktivně zapojily. Dům od domu chodili všichni po nevelké vesnici, aby děti každému zazpívaly a popřály šťastný nový rok. Vnímaví lidé vkládali do pokladničky na krku nejmenšího peníze s vědomím, že pomáhají dobré věci. Poté se celá skupinka vydala na nelehkou cestu plnou náledí do města, do kostelíčka, aby zde všechny přítomné potěšili. Anežka, Tonda a Anežka určitě jednou (jestli ji už nespatřili) uvidí krásnou hvězdu nad jejich hlavami. A jejich maminky? Ty už mají Lásku Kristovu dávno v srdcích ukrytou!

Sbírka pro dětskou ozdravovnu Království

Sbírka pro dětskou ozdravovnu Království v Nemojově byla ukončena a dnes 2 plná auta hraček, povlečení, polštářků a dětského oblečení vezla AMBRA – středisko Husitské diakonie a Anička Holínská za náboženskou obec ve Dvoře Králové nad Labem. Děkujeme vše dárcům, kteří rádi děti obdarovali.

 

Profesor Otto Rutrle, rodák ze Dvora Králové nad Labem

Rodák ze Dvora Králové, významný teolog naší církve prof. Otto Rutrle by se 5. března dožil 110 let. V Husově sboru ve Dvoře Králové nad Labem jsme dne 11. března 2018 prožili bohoslužby a rádi jsme na něj vzpomněli. Bratr patriarcha Tomáš Butta nám v krátké přednášce připomněl život a dílo prof. Rutrleho. Uvědomili jsme si hlubší souvislosti doby totalitního režimu, kdy profesor Otto Rutrle s odvahou nepřestával usilovat o návrat k Bibli a Kristu.