Přijeďte do Hradce Králové občerstvit ducha i tělo

Naše republika 28. října slaví narozeniny a k oslavám se tradičně připojuje také Církev československá husitská. Letos o to více celou naší vlastí zaznívá mnoho slov k uvědomení si sounáležitosti s naší domovinou, s historií, s odkazem našich předků, kteří mnohdy za svobodu nás ostatních – potomků, platili i vlastním životem. V současné době navíc takto hovoříme nejen ve vztahu k výročí 100 let republiky. 28. říjen má v Královéhradecké diecézi CČSH silnou tradici. Slavnostní bohoslužby se v tento den ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové konají pravidelně bez přerušení od začátku 90. let. Právě proto, a také v návaznosti na město Hradec Králové – salon republiky, byla Královéhradecká diecéze i v letošním roce vybrána za místo, kde se bude výročí republiky připomínat celocírkevně.

Pokračovat ve čtení „Přijeďte do Hradce Králové občerstvit ducha i tělo“

Společenství odmítalo honosné sakrální stavby

Vznik republiky přinesl před sto lety také založení nové církve – Církve československé husitské. Společenství vzniklé odtržením od římských katolíků odmítalo honosné sakrální stavby a dávalo přednost prostým, ale efektním chrámům. Jeden z nejpůsobivějších – sbor kněze Ambrože v Hradci Králové – je dílem Josefa Gočára… píše v Lidových novinách historik architektury Zdeněk Lukeš.

https://www.lidovky.cz/gocarova-lod-v-hradci-kralove-dji-/design.aspx?c=A180711_110907_ln-bydleni_ape

Bohoslužby v Betlémské kapli 6. července

Bohoslužba v zaplněné pražské Betlémské kapli 6. července připomněla 603. výročí upálení církevního reformátora Mistra Jana Husa. Bohoslužbu vedl patriarcha CČSH bratr Tomáš Butta s naším královéhradeckým biskupem bratrem Pavlem a sestrou farářkou Františkou Kláskovou z náboženské obce v Hradci Králové. Předseda Senátu Milan Štěch na závěr bohoslužby připomněl Husovu lásku k pravdě a vyjádřil naději, že jeho slova o tom, že pravda vítězí nade vším, budou nadále platná a nestanou se prázdným heslem. 

 

Milujte se a pravdy každému přejte – ekumenický večer

Ekumenické setkání v předvečer Mistra Jana Husa ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové. Zaznělo slovo o pravdě, citovali jsme Husa, radovali se z nově vydané knihy Jana Rokyty Podoby eklesiologie v českém reformním hnutí, kterou uvedl Martin Chadima. Malé občertvení, kdy pan zvukař rychle chystá ozvučení a pak jen přemýšlení nad hlubokými texty písničkáře a básníka Jiřího Smrže. Snesla se noc a my odcházeli ze sboru s náramky na rukou… to abychom nezapomněli na citát: „Milujte se a pravdy každému přejte.“

Královéhradecká diecéze vydává novou publikaci

V letošním roce uběhne 625 let od úmrtí Matěje z Janova a zároveň si v tomto týdnu budeme více než jindy připomínat historické události a poselství Mistra Jana Husa. Nejen o těchto osobnostech pojednává nová publikace Jana Rokyty Podoby eklesiologie v českém reformním hnutí, kterou v Roce naděje 2018 vydává Královéhradecká diecéze CČSH. 5. července v 19 hodin ji průvodním slovem uvede do života bratr Martin Chadima ve Sboru kněze AmbrožeHradec Králové. Máme radost, že se dílo vydařilo, blahopřejeme autorovi k další výborné publikaci

AMBRA v rámci dobročinných dílen šila pro Fakultní nemocnici v Hradci Králové

Dnes 26. 6. 2018 AMBRA – středisko Husitské diakonie společně s nadací Dobrotety předaly dary pro Dětskou kliniku a 6 oddělení. V rámci dobročinných dílen byly našity podložky, povlaky, čepičky a další potřebné drobnosti. Děkujeme za čas našim ochotným dobrovolnicím, který věnovaly pomoci předčasně narozeným dětem. Děkujeme i za levandulové polštářky pro děti a sestry.

Slavnostní bohoslužba v Betlémské kapli 6. července

Srdečně zveme do Betlémské kaple, kde se koná 6. července 2018 od 15 hodin slavnostní bohoslužba. Povede ji patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta, Th.D., s královéhradeckým biskupem Mgr. Pavlem Pechancem a farářkou Mgr. Františkou Kláskovou. Kázání pronese pražský biskup doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.

Bohoslužba bude vysílána v přímém televizním a rozhlasovém přenosu (ČT2, ČRo 3 – Vltava).

S historikem architektury Zdeňkem Lukešem o významné Gočárově stavbě

TV Architect připravuje další díl dokumentu o architektuře. Tentokrát s historikem architektury Zdeňkem Lukešem o Gočárově stavbě Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové. Díl o významných stavbách hradecké architektury budeme moci sledovat v měsíci červenci na TV Architect.

Na přednášku architekta Lukeše se těšíme v příštím roce, kdy si budeme připomínat 90 let sboru v Hradci Králové.

 

Pozvání na ekumenické bohoslužky

V předvečer Mistra Jana Husa 5. července od 18 hodin zveme na ekumenické bohoslužby, s uvedením nové publikace Jana Rokyty Podoby eklesiologie v českém reformním hnutí a průvodním slovem Martina Chadimy. Na závěr večera uslyšíme recitál Jiřího Smrže. Ekumenické setkání se uskuteční v rámci projektu VÝROČÍ REPUBLIKY, Církev československá husitská a Česká republika – SPOLEČNÉ STOLETÍ TRADICE. Srdečně zveme.