Pozvání mladých na setkání je dobrou příležitostí k evangelizaci i osvěžení Vašich sborů

Milé sestry a milí bratři v Kristu,
 
dovolujeme se na Vás obrátit s prosbou o motivaci všech členů z Vámi spravovaných náboženských obcí, aby oslovili mladé ve svých rodinách a okolí a pozvali je na již tradiční celocírkevní setkání mladých z CČSH a jejich přátel. Tentokrát se setkáme v Hradci Králové, ve sboru kněze Ambrože.  Pozvání mladých na setkání je dobrou příležitostí k evangelizaci i osvěžení Vašich sborů. Tentokrát budeme slavit narozeniny naší církve.
 

Ekumenická bohoslužba za M. J. Husa v Hradci Králové

Každoročně si připomínáme na mnoha místech hrdinný život a památku M. Jana Husa hlavně pak v CČsH. Stalo se tak letos ekumenickou bohoslužbou i v Hradci Králové. Pozvání přijal emeritní děkan Katolické teologické fakulty UK v Praze Prokop Brož a farářka Českobratrské církve evangelické Kristýna Kupfová.  Hradecký biskup CČsH Pavel Pechanec a farářka Františka Klásková připomněli i osobnosti věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří v 9. století uvedli na naše území křesťanské bohoslužby, znalosti čtení a písma a tím nás uvedli mezi nejkulturnější a nejvzdělanější země Evropy. Křesťanství však procházelo velkými peripetiemi vzestupů a problémů, nejinak tomu bylo i na přelomu 14. a 15. století, v době M. Jana Husa. Připomeňme, že působil v době dvojpapežství, značných nepořádků ve společnosti i v církvi. Papežové a jejich stoupenci se vzájemně napadali a Hus měl odvahu po vzoru anglického učence Johna Wyclifa, teologa Oxfordské univerzity, a svých předchůdců kritizovat nejen šlechtu a další vrstvy, ale i vlastní církevní řady. Hlavní autoritou se mu stala Bible, Bůh a Ježíš. Byl člověkem velmi vzdělaným, neústupným, ale jako každý i chybujícím. Kostnický koncil dnes na pomezí Německa a Švýcarska jej odsoudil r. 1415 k hrozné smrti, měl být zapomenut (o rok později se tak stalo i M. Jeronýmu Pražskému). To se však nestalo, takže jejich památku slavíme i po více jak 600 letech.

Pokračovat ve čtení „Ekumenická bohoslužba za M. J. Husa v Hradci Králové“

Večer pro Mistra Jana v Hradci Králové

Večer pro Mistra Jana v Hradci Králové ve Sboru kněze Ambrože 5. července 2020 při ekumenické pobožnosti, při které jsme si připomněli myšlenky Husa, kázal bratr Prokop Brož, pak poslouchali písničky Mirka Kemela, bratr biskup Pavel uvedl knížku „Pohyby duše“, která vyšla na jaře v době koronavirové… Dorty, káva a další dobroty a hlavně milé setkání ekumeny v našem městě… Krásný večer s milými lidmi…

Blíží se den Mistra Jana Husa

Z vernisáže výstavy Jan Hus 1415/2015 v Husitském muzeu v Táboře

Když dnes slyšíme jmého historické postavy Jan Hus, začnou mnohým z nás vyplývat na povrch tyto školní vědomosti: 6.7.1415, Kostnice, hranice, katolický kněz, rektor Univerzity Karlovy, reformátor, kazatel, Betlémská kaple, Krakovec, proti odpustkům…a mnohé další. Tyto vědomosti, ale dělají z Husa mrtvou historickou postavu, prapra předka, který byl zajímavý jen tím, že se neodvolal a dal se upálit. To je ale poněkud plochý náhled na Mistra Jana Husa. Proč by se potom po něm jmenovalo tolik ulic, tolik kostelů, proč by se k němu odvolávali nové a nové generace?

Pokračovat ve čtení „Blíží se den Mistra Jana Husa“

Duch svatý nás propojuje… Letnice u Ambrože

Duch svatý nás propojuje… Letnice u Ambrože jsme tak opět mohli prožít v radosti doteku plné harmonie a milosti…
Lukáš Pelc hudební doprovod, Pavel Pechanec a Františka Klásková duchovní slovo a malé nahlédnutí do příprav večera, vernisáže výstavy galerie AMB a společenství, kterému se pak nechtělo, aby pěkný večer skončil…