Dobročinná dílna pro rehabilitační stacionář

28. a 29. listopadu v AMBŘE – středisku Husitské diakonie proběhly dobročinné dílny, kde se připravovaly balíčky s nazdobenými perníčky, potištěné mikulášské váčky a další šité hračky a pomůcky pro Dětský denní rehabilitační stacionář v Hradci Králové. Všem dobrovolnicím moc děkujeme a těšíme se na předání 4. prosince :)

Tardičně Slavnost světla 17. listopadu v Hradci Králové

„Z dějin víme, že před 79 let zemřel Jan Opletal. Před 29 lety se rozhořela obrovská změna v naší společnosti. U všech těchto změn stáli studenti. Je to i den, který je do určité míry také dnem naším, protože my všichni jsme studenty. Jsme studenti života. Stále se něčemu učíme. Svoboda je křehká, a já vás tedy prosím, abychom v tlukotu vzdáleného ohňostroje, se pokusili sami v sobě rozezvučet vědomí křehkosti i našeho osobního zápasu a boje, protože je zapotřebí… My jsme nositelé svobody a demokracie. My samotní máme hořet.“
Slovo z úvodního projevu královéhradeckého biskupa Pavla Pechance, které zaznělo v sobotu 17. listopadu 2018 na tradiční Slavnosti světla – setkáním nad hledáním pravdy, svobody a lásky. Na nádvoří areálu Sboru kněze Ambrože Církve československé husitské se zúčastnilo přes 160 těch, kteří vědí, že je zapotřebí si historii připomínat. Mezi hosty jsme přivítali patriarchu CČSH Tomáše Buttu, náměstka hejtmana Vladimíra Dernera, Jindřicha Vedlicha a Anetu Maclovou. Slovo na záver pronesl Petr Rudol Manoušek – mistr zvonař a krátkou skladbu na několik zvonů dočasné minizvonohry jsme vyslechli od Radka Rejška carillonéra – zvonohráče.
Při slavnosti bylo požehnáno rovněž posledních pět zvonů do královéhradecké koncertní zvonohry, která nyní čítá 50 zvonů. Zvony nesly jména osobností 20. stol.: Matěj Gorazd Pavlík, Jan Opletal, Milada Horáková, Přemysl Pitter a Jan Palach.

Na věži Sboru kněze Ambrože rozzářilo srdce „pro Václava“, které nás bude provázet dobou adventní a vánoční. Krásný adventní a vánoční čas.

Krásný benefiční večer s Boni pueri

V pátek 16. listopadu jsme ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové prožili krásný večer s Boni pueri, bohoslužbou slova bratra biskupa Pavla a zdejší sestry farářky Františky Kláskové. Dary předávaly Dobrotety a AMBRA středisko Husitské diakonie při Královéhradecké diecézi neonatologickému oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Večer naplněný radostí, rozsvěcení svící a požehnání bratra biskupa Pavla pro náš další život a na cestu domů…

 

 

Tradiční boboslužby v Hradci Králové

Výročí 100 let republiky jsme v Hradci Kralové připomněli bohoslužbou, kterou přenášel Český rozhlas, viděli jsme v Divadle jednoho herce René Josefa Pradědečkův deník a spolu s ním si zazpívali legionářskou píseň. V té době se už pomalu ke svému místu nového života přibližovala i lípa, kterou jsme pro další čas adoptovali… děkujeme všem ochotným rukám, které pomohly při občerstvení i sázení a odbornému dohledu Petra Pacáka-profizahradníka… Po malém občerstvení v teple fary jsme vyslechli přednášku PhDr. Romana Pazderského, který se věnoval T.G. Masarykovi, své verše z nové sbírky Boží ZOO přednesl Václav Žďárský a byla uvedena výstava Rok 1918 osmnáctiletýma očima, která vznikla z ročníkové práce Elišky Pechancové. Výstavu s interaktivitami si můžete v budoucnu půjčit i do své obce… I děti měly svůj program, s Emčou biblické povídání, divadlo o Třech prasátkách sehrála Erika Oubrechtová, s Radkou Podneckou a Kateřinou Hrdou mohly děti kreativně tvořit v AMBŘE – středisku Husitské diakoni. Za podporu děkujeme Královéhradeckému kraji, Magistrátu města Hradec Králové a Ústřední radě CČSH.

Rozhlasové bohoslužby možno vyslechnout na: https://vltava.rozhlas.cz/bohosluzba-cirkve-ceskoslovenske-husitske-ze-sboru-kneze-ambroze-v-hradci-7664244?fbclid=IwAR33WAtVNaYs6XYHP8WT_tI5f8nwdyeq8zOq2FmCMaROdpe2FdlxPajnI4I

K zapůjčení interaktivní výstava Rok 1918 osmnáctiletýma očima

K výročí republiky byla připravena další interaktivní výstava s názvem „Rok 1918 osmnáctiletýma očima“. Za podporu děkujeme Královéhradeckému kraji, Magistrátu města Hradec Králové a Ústřední radě CČSH.

Na 13 panelech se můžete začíst do historie, která předcházela vzniku republiky, popis okamžiků samotného dne 28. října i další roky vývoje republiky do 2. sv. války. Texty výstavy připravila ze své závěrečné ročníkové práce Eliška Pechancová. Vše je podpořeno zároveň interaktivními činnostmi. Výstavu je možné zapůjčit a velice jednoduše instalovat i ve Vašem sboru.

 

Lípa srdčitá dorazila na nádvoří areálu Ambrože

Na oslavy 28. října jsme se chystali pečlivě, do programu dne bylo také zařazeno vysazování lípy. Lípa srdčitá dorazila na nádvoří areálu v pátek 26. 10. 2018, děkujeme za pomoc Technickým službám města Hradec Králové. Její nové místo života bude v nedalekých Sadech architekta Lisky, o zasazení se postará a odborně vše bude „jistit“ bratr Petr Pacák – Zahradnictví Trees z Červeného Kostelce, moc děkujeme za pomoc

Výroční turistické známky

Takový malý parníček plující městem… Prvorepubliková stavba Sbor kněze Ambrože se přidává k jubilejní speciální edici turistických známek a jako 140 stavba tuto řadu uzavírá. Přijďte si krásnou Gočárovu stavbu prohlédnout zblízka a společně si připomenout, naši historii a kořeny. Výroční turistické známky jsou od 28. října 2018 k dostání ve Sboru kněze Ambrože CČSH v Hradci Králové.

Přijeďte do Hradce Králové občerstvit ducha i tělo

Naše republika 28. října slaví narozeniny a k oslavám se tradičně připojuje také Církev československá husitská. Letos o to více celou naší vlastí zaznívá mnoho slov k uvědomení si sounáležitosti s naší domovinou, s historií, s odkazem našich předků, kteří mnohdy za svobodu nás ostatních – potomků, platili i vlastním životem. V současné době navíc takto hovoříme nejen ve vztahu k výročí 100 let republiky. 28. říjen má v Královéhradecké diecézi CČSH silnou tradici. Slavnostní bohoslužby se v tento den ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové konají pravidelně bez přerušení od začátku 90. let. Právě proto, a také v návaznosti na město Hradec Králové – salon republiky, byla Královéhradecká diecéze i v letošním roce vybrána za místo, kde se bude výročí republiky připomínat celocírkevně.

Pokračovat ve čtení „Přijeďte do Hradce Králové občerstvit ducha i tělo“

Společenství odmítalo honosné sakrální stavby

Vznik republiky přinesl před sto lety také založení nové církve – Církve československé husitské. Společenství vzniklé odtržením od římských katolíků odmítalo honosné sakrální stavby a dávalo přednost prostým, ale efektním chrámům. Jeden z nejpůsobivějších – sbor kněze Ambrože v Hradci Králové – je dílem Josefa Gočára… píše v Lidových novinách historik architektury Zdeněk Lukeš.

https://www.lidovky.cz/gocarova-lod-v-hradci-kralove-dji-/design.aspx?c=A180711_110907_ln-bydleni_ape