Volba a instalace biskupa Pavla Pechance

Po sedmiletém období byl opět v Královéhradecké diecézi Církve československé husitské volen biskup. Královéhradecká diecéze do sebe pojímá území Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje a biskup je zde volen duchovními a laiky diecéze. V sobotu 29. srpna 2020 byl na diecézním shromáždění zvolen biskupem Pavel Pechanec a v neděli 6. září byl patriarchou Církve československé husitské Tomášem Buttou do služby instalován. Slavnostní obřad proběhl v krásném Gočárově Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové, nevšední atmosféru dotvořil také Lukáš Pelc na kytaru a klávesy. Bohoslužby se účastnil biskupský a duchovenský sbor, pozvání přijali také hosté z univerzitních kruhů. Zdravici pronesl pan hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který připomněl, že vznik České republiky úzce souvisí se vznikem Církve československé husitské a popřál církvi i naší zemi, abychom si byli vědomi cennosti své vlastní identity.

Projekt zvonohry je za svou polovinou

Vážení přátelé,

s vděčností Bohu, ale také s poděkováním všem obětavým dárcům vám s radostí oznamujeme, že projekt královéhradecké koncertní zvonohry ve věži Sboru kněze Ambrože, který se začal uskutečňovat odlitím prvního zvonu v roce 2009, vstupuje do své závěrečné fáze. Uprostřed roku 2020, který je zároveň 100. výročím Církve československé husitské i 140. výročím od narození architekta Josefa Gočára,  jenž  zdejší  areál  projektoval,  je nejen odlito všech 50 zvonů a vykováno všech 50 srdcí,  ale v přízemí věže je již také složena kovová konstrukce, na kterou budou zvony zavěšeny.

            Český zvonař Petr Rudolf Manoušek ve spolupráci s nizozemskou firmou Koninklijke Eijsbouts B.V., v jejíž zvonárně zvony odléval, a s belgickou firmou Clock-O Matic N.V., která pro zvonohru dodá elektroniku a automatizovaný hrací systém, je připraven na dokončení tohoto unikátního hudebního nástroje, který v České republice bude první stabilně umístěnou koncertní zvonohrou splňující současné mezinárodní požadavky pro tento nástroj. Tato závěrečná část díla však ještě bude nejen technicky, ale i finančně značně náročná, a tak se i na vás obracíme s žádostí o podporu, abychom tento projekt dovedli k úspěšnému završení.

Pokračovat ve čtení „Projekt zvonohry je za svou polovinou“

Pozvání mladých na setkání je dobrou příležitostí k evangelizaci i osvěžení Vašich sborů

Milé sestry a milí bratři v Kristu,
 
dovolujeme se na Vás obrátit s prosbou o motivaci všech členů z Vámi spravovaných náboženských obcí, aby oslovili mladé ve svých rodinách a okolí a pozvali je na již tradiční celocírkevní setkání mladých z CČSH a jejich přátel. Tentokrát se setkáme v Hradci Králové, ve sboru kněze Ambrože.  Pozvání mladých na setkání je dobrou příležitostí k evangelizaci i osvěžení Vašich sborů. Tentokrát budeme slavit narozeniny naší církve.