Vigilie ve Sboru kněze Ambrože

Sobotní večer ve venkovních prostorách areálu, setmělý kostel, biblické příběhy, zapálení svíce, tajemství Boží lásky, obnovení křestního slibu, Boží blízkost, pomoc a láska. Vigilie ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové.

Sederová večeře v Hradci

Sederová večeře neboli Seder (hebrejsky: pořádek) je slavnostní večeře sloužící jako připomínka vyvedení Izraele z egyptského otroctví. Seder má přesně stanovený průběh a pořadí úkonů. Kromě pojídání symbolických pokrmů se předčítají texty z Pesachové Hagady.

Na Zelený čtvrtek si mnohé naše náboženské obce připravují tzv. Sederová večeře, které nám mají pomoci lehce nastínit zvyky a atmosféru v dávných dobách ale i v součanosti.  V Hradci Králové jsme pojedli, zazpívali, zaposlouchali se do slov Hagady a po Večeři Páně ještě chvíli povídali. Za základ Sederové večeře Židé považují biblické nařízení učit děti o významu vysvobození židovského národa z egyptského otroctví. I my se cítili potěšeni a obdarováni navzájem.

 

Kazatelský kurz

Královéhradecká diecéze Církve československé husitské

srdečně zve na pokračování kazatelského kurzu

tentokrát problematika našich řádů a práva.

paragrafy

V sobotu 5. prosince jste zváni v 9.00

do zasedací síně diecézní rady v Hradci Králové
Po úvodní společné chvíli modlitby, zpěvu a prosby o požehnání
od našeho Otce, předáme slovo bratru faráři Vladislavu Pekovi,
budeme jím uvedeni do tématu řádů v naší církvi.

Od 11 hodin budeme moci prožít bohoslužby pro společenství kolem stolu,
kázáním nám poslouží bratr kazatel Miroslav Lidmila.

Ve dvanáct hodin nás čeká oběd
a po něm ještě dáme čas bratru Vladislavovi
pro doplnění tématu a naší inspirace ke studiu i životu.

Předpokládané zakončení kurzu je kolem 14 hodiny.

Přejeme Vám dobrou cestu do Hradce, mějte se pěkně, Pán s Vámi.

Diecézní den 13.6. 2015

Vážení přátelé,bratři a sestry.

Video spustíte otevřením celého příspěvku.

V prohlášení Církve československé husitské je krásná věta,kterou se snažíme plnit s Boží pomocí.

 „Naplnění vědeckého poznání Duchem Kristovým“

Jak silné společenství pod vedením Královohradecké diecéze Církve československé husitské  a vedením  bratra biskupa Mgr. Pavla Pechance  posuďte sami.

Poděkování náleží všem,kdo se účastnili této akce,evangelizační komisi za přípravu diecézního dne,

vedení diecéze za obrovskou podporu,faráři z Vysokého nad Jizerou a realizačnímu týmu TV – VÍra.

Poděkovat všem není možné a tak Vám předkládáme video z této akce.Věříme že se diecézní den stane tradicí a v příštím roce a dalších letech se zde opět setkáme.

Projekt internetové televize TV – VÍRA je těsně před spuštěním.

Požehnané prázdninové dny Vám všem.husuv rok

Žít v trojici

Kázání uveřejněné v ČZ 24/2014; Nejsvětější Trojice; Mt 28,16-20

Slyšel jsem, že ideální počet osob pro dokonalou spolupráci je dva, protože tři už jsou dav. Dva se snáze dohodnou, rozdělí nebo podělí. Ve třech je to složitější. Dělení na polovinu, ať povinností nebo zisku, se provádí lépe. A co teprve vlásce. Manželská přímka odvou bodech je prima, ale manželský trojúhelník je už velký problém. Tři lidé partnerský svazek nevytvoří. Ačkoliv… znal jsem jednoho… Ale nakonec ztoho nevzešlo nic dobrého. Pokračovat ve čtení „Žít v trojici“

Biblická katedra – list Jakubův

papyrus_jakubKrálovéhradecká diecéze Církve československé husitské vás srdečně zve na pokračování biblické katedry:

přednáška na téma
LIST JAKUBŮV

Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.

v pondělí 12. května 2014 od 9 hodin
modlitebna náboženské obce CČSH v Hradci Králové.