Ekumenická bohoslužba v katedrále Svatého Ducha

20. ledna 2020 se v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové konala tradiční ekumenická bohoslužba, které se účastnili vedle dalších královéhradeckých duchovních zdejší sestra farářka NO Františka Klásková a bratr biskup Pavel Pechanec.

 

V Královéhradecké diecézi jsme si připomněli významné datum 8. ledna 1920


Ve středu 8. ledna 2020 jsme si v Královéhradecké diecézi při společné konferenci duchovních a kazatelů připomněli události 8. ledna 1920. Výročí vzniku Církve československé husitské bylo pro nás chvílí, kdy jsme vzpomínali na události počátků naší církve. Slavnostní bohoslužba ve Sboru kněze Ambrože, kterou sloužili bratři biskupové Pavel Pechanec a Štěpán Klásek, pracovní setkání a nástin roku 2020, přednáška Martina Jindry o významné osobnosti CČSH Františku Bílkovin, společný oběd.

Divadelní představení – radost z narození Ježíška

Radost z narození Pána Ježíše patří celému světu i pohádkové říši. Svědčilo o tom dětské představení 26. prosince v modlitebně Sboru kněze Ambrože. Toto představení připravila sestra farářka Františka Klásková, která pohotově nahradila nemocného trpaslíka a spolu s dětmi přinesla velikost zvěsti i pro všechny dospělé. Divadelní hru spojenou s pohádkovým prostředím napsal bratr biskup Štěpán Klásek. Děkujeme….

Hod Boží vánoční u Ambrože

V závěru Hodu Božího vánočního u Ambrože radost, perníčky a neodmyslitelné sněhové vločky alespoň v háčkované podobě sestry Bursíkové.

Půlnoční v Ambroži

V půlnoční krajině pastýři přichází… V Ambroži v doprovodu pěveckého sboru jsme děkovali za narození Krista při půlnoční.

Cantus a živý betlém u Ambrože

… andělé zvěstovali narození Páně… Pěvecké sdružení Cantus a divadelníci Ochos ze Smiřic nás krásně přenesli z Adventu do Vánočního času – v neděli 7. prosince 2019. Děkujeme.