Známé svatební melodie zněly v Ambroži

Jiřinka Dvořáková-Marešová, která dovedla v neděli 10. února v Den manželství krásně propojit známé svatební melodie s písněmi z Taizé nebo s melodií Kdepak ty ptáčku hnízdo máš z pohádky Tři oříšky pro Popelku… koncert prokládala sestra farářka Františka Klásková biblickými texty, bratr biskup Pavel Pechanec slovem o lásce a životě. Na závěr jsme prosili o požehnání pro všechny manželské páry i za ty, které už mezi námi nejsou… jen z víry a naděje vyrůstá láska ❤️

S Biblí trochu jinak

Dne 30. ledna opět začal nový sled diecézních kateder. Sestra farářka Zuzana Kalenská z Tachova seznámila zúčastněné s jinou formou práce s Biblí. Bibliolog vnáší do našeho myšlení neobvyklý přístup k notorickým známým příběhům, lektor příběhy čte a pak na základě vcítění se do postavy z úryvku je možné vnímat Písmo v jiném rozměru, daleko užším pohledu do situace, než jsme doposud byli zvyklí. Forma přístupu k tématu přináší osobní prožitek příchozích, zároveň však dochází k zajímavému propojení – napojení se na celou skupinu.

Devadesátka Sboru kněze Ambrože

Devadesát let. To je výročí, které si v letošním roce připomínáme u nás v Hradci Králové, protože právě tolik let v září uplyne od postavení areálu Sboru kněze Ambrože. Mnohé sbory naší diecéze už mají tento milník za sebou, v roce 2019 slavíme my. Každý měsíc bychom chtěli do sboru kromě bohoslužeb, biblických hodin a večerních pobožností vnést alespoň jednu akci – přednášku, divadlo, duchovní ztišení, koncert, diecézní den… Ale nechceme oslavovat jen cihly a beton, i když krásně a jedinečně provedené architektem Josefem Gočárem. Chceme děkovat Pánu Bohu, že po těch devět desítek let mohl tento areál vytvářet zázemí a duchovní domov pro mnohé. Nejen pro sestry a bratry z církve a z ekumeny, ale i pro lidi nevěřící a hledající. Kéž nám i tento rok Pán Bůh požehná a naše duchovní rodina se ještě více rozroste. Těšíme se i na vás, pokud přijdete oslavovat s námi!

TV ARCHITEKT o Sboru kněze Ambrože

V létě TV ARCHITEKT s Ing. Zdeňkem Lukešem navštívilo Hradec Králové, také Sbor kněze Ambrože. V příštím roce se budeme těšit již 90 let z tohoto krásného areálu. A právě proto pan architekt Zdeněk Lukeš také přislíbil 23. května 2019 o nádherné královéhradecké architektonické památce přednášet. Srdečně zveme :)

https://www.tvarchitect.com/video/s-p-a-39-ambrozuv-sbor/

…Architekt Josef Gočár v oblasti Labské kotliny navrhl sbor pro Církev československou husitskou. Zatímco dva vstupní objekty se zázemím sboru jsou pojednány – podobně jako nedaleké školy – ve stylu holandského

Pokračovat ve čtení „TV ARCHITEKT o Sboru kněze Ambrože“

Adventní snídaně s koledami v Hradci Králové

Adventní snídaně s koledami a milými lidmi, kteří měli chuť se sejít. Rozsvítili jsme 4. adventní svíci, pomodlili se za pokojné Vánoce i za lidi, kteří prožívají těžký čas… Jsme vděčni za vánoční zvěst a těšíme se zítra na Půlnoční 🙂