Kazatelský kurz

Královéhradecká diecéze Církve československé husitské

srdečně zve na pokračování kazatelského kurzu

tentokrát problematika našich řádů a práva.

paragrafy

V sobotu 5. prosince jste zváni v 9.00

do zasedací síně diecézní rady v Hradci Králové
Po úvodní společné chvíli modlitby, zpěvu a prosby o požehnání
od našeho Otce, předáme slovo bratru faráři Vladislavu Pekovi,
budeme jím uvedeni do tématu řádů v naší církvi.

Od 11 hodin budeme moci prožít bohoslužby pro společenství kolem stolu,
kázáním nám poslouží bratr kazatel Miroslav Lidmila.

Ve dvanáct hodin nás čeká oběd
a po něm ještě dáme čas bratru Vladislavovi
pro doplnění tématu a naší inspirace ke studiu i životu.

Předpokládané zakončení kurzu je kolem 14 hodiny.

Přejeme Vám dobrou cestu do Hradce, mějte se pěkně, Pán s Vámi.

Diecézní den 13.6. 2015

Vážení přátelé,bratři a sestry.

Video spustíte otevřením celého příspěvku.

V prohlášení Církve československé husitské je krásná věta,kterou se snažíme plnit s Boží pomocí.

 „Naplnění vědeckého poznání Duchem Kristovým“

Jak silné společenství pod vedením Královohradecké diecéze Církve československé husitské  a vedením  bratra biskupa Mgr. Pavla Pechance  posuďte sami.

Poděkování náleží všem,kdo se účastnili této akce,evangelizační komisi za přípravu diecézního dne,

vedení diecéze za obrovskou podporu,faráři z Vysokého nad Jizerou a realizačnímu týmu TV – VÍra.

Poděkovat všem není možné a tak Vám předkládáme video z této akce.Věříme že se diecézní den stane tradicí a v příštím roce a dalších letech se zde opět setkáme.

Projekt internetové televize TV – VÍRA je těsně před spuštěním.

Požehnané prázdninové dny Vám všem.husuv rok

Žít v trojici

Kázání uveřejněné v ČZ 24/2014; Nejsvětější Trojice; Mt 28,16-20

Slyšel jsem, že ideální počet osob pro dokonalou spolupráci je dva, protože tři už jsou dav. Dva se snáze dohodnou, rozdělí nebo podělí. Ve třech je to složitější. Dělení na polovinu, ať povinností nebo zisku, se provádí lépe. A co teprve vlásce. Manželská přímka odvou bodech je prima, ale manželský trojúhelník je už velký problém. Tři lidé partnerský svazek nevytvoří. Ačkoliv… znal jsem jednoho… Ale nakonec ztoho nevzešlo nic dobrého. Pokračovat ve čtení „Žít v trojici“

Biblická katedra – list Jakubův

papyrus_jakubKrálovéhradecká diecéze Církve československé husitské vás srdečně zve na pokračování biblické katedry:

přednáška na téma
LIST JAKUBŮV

Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.

v pondělí 12. května 2014 od 9 hodin
modlitebna náboženské obce CČSH v Hradci Králové.

V Hradci Králové se konalo diecézní shromáždění

V Hradci Králové se dnes koná diecézní shromáždění Královéhradecké diecéze ve velkém sále Kulturního domu Střelnice. V úvodní pobožnosti bratr biskup Mgr. Pavel Pechanec kázal na evangelium o dobrém pastýři (J 10) mimo jiné řekl: „Dobrý pastýř vydá svůj život za ty, kdo se k němu hlásí. Nejsme ovce vedené na porážku. Máme svého pastýře, jdeme s ním údolím obílených hrobů a jednou projdeme i údolím stínu smrti.“

V tomto příspěvku najdete fotogalerii vytvořenou br. farářem Alešem Tomčíkem a také stručný souhrn toho, co se dělo na diecézním shromáždění. Nejprve tedy fotogalerie:

Pokračovat ve čtení „V Hradci Králové se konalo diecézní shromáždění“

Rozhlasová bohoslužba z Hradce

IMG_0011V neděli 22. září 2013 byla bohoslužba ze Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové přenášena a zaznamenávána Českým rozhlasem 2 – Praha. Liturgii vedl královéhradecký biskup Mgr. Pavel Pechanec, spolu s ním sloužili ThDr. Martin Chadima a místní farář Mgr. Tomáš Altman, který měl při této bohoslužbě promluvu. Záznam bohoslužby si můžete poslechnout v rozhlasovém archivu.

Podobenství o věrnosti služebníků

Kázání uveřejněné v ČZ 32/2013; 12. neděle po Duchu sv.; Lk 12,42-48

Ježíš mluví v podobenství. V narážkách, v náznacích, prostřednictvím symbolů, kterým rozuměli i ti nejprostší. V našem podobenství se mluví o jakémsi pánu, který pověřil svého služebníka správou svého majetku či svého domu. Běda správci, který zneužije svého chvilkového postavení a začne bít služky a sluhy, začne se opíjet a přejídat. Ten správce, který dodržuje příkazy pána, bude pochválen. Velmi bit bude však ten služebník, který znal přesně vůli svého pána. Ten služebník, který vůli pána nezná, bude bit méně. Neboť tak se praví v našem podobenství: „Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více“.

Pokračovat ve čtení „Podobenství o věrnosti služebníků“

Ohlédnutí za letošní bohoslužbou na Kunětické hoře

kunkaKaždoročně se z blízkých náboženských obcí scházejí věřící naší církve na slavnostní bohoslužbu na hradě Kunětická hora. Prostředí hradu s bohatou husitskou tradicí, s kusem přírody na nádvoří obklopeném kamennými zdmi, v dohledu majestátních věží, to vše samo o sobě vyvolává slavnostní náladu, které je snadné podlehnout. Pokračovat ve čtení „Ohlédnutí za letošní bohoslužbou na Kunětické hoře“