Ve Sboru kněze Ambrože…

Na svých cestách po Hradecku navštívila Sbor kněze Ambrože 17.  srpna výprava bratří a sester z NO Mladá Boleslav se sestrou farářkou Libuší Kopřivovou.

Sbor kněze Ambrože navšívili klienti TyfloCentra

Gočárův Sbor kněze Ambrože – jednu z významných staveb Hradce Králové – dnes navštívila skupina “turistů” tentokrát z TyfloCentra. Zastavení u Ambrože (na II. procházkovém okruhu “Salon republiky”) zpříjemnil bratr biskup Pavel. Přiblížil architekturu, Gočárovu myšlenku stavby, povídalo se o budoucí koncertní zvonohře, varhanách, zvucích i vůních kostela. S TyfloCentrem se v budoucnu těšíme na chystaný koncert nevidomého klavíristy a zpěváka Jana Jareše.

Ekumenické bohoslužby v předvečer Mistra Jana Husa

Ekumenické bohoslužby v předvečer Mistra Jana Husa s jeho citáty z listů a knih, které přednesla zdejší sestra farářka Františka Klásková a bratr biskup Pavel Pechanec. Kázáním posloužila sestra vikářka CČE Kristýna Kupfová. Po malém posezení následoval koncert Slávka Klecandry, kde také zazněla Husova píseň Ó, nejmladší Kriste – ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové – Slavíme 90 let 🙂.