Hrádecký masopust

jirkaVloni jsme v Hrádku nad Nisou obnovili po více jak 50 letech tradici masopustního průvodu a to se všemi maskami a tradicemi, co k tomu patří. Nemáme tu statky a tak jdeme od radnice k našemu husitskému kostelu, kde máme připravený krátký program, k domu seniorů a pak přes restaurace, vinotéku a pizzerií až k hasičárně.

Přípravy byly velké, nejen že patříme k organizačnímu týmu a vítáme průvod u Chrámu Pokoje, ale ještě k tomu letos Martina ušila za pomoci Kabinetu Trojzemí i masky pro tureckou delegaci. A protože chystáme na září husitské ležení, předvedla Markéta s rodinou první ukázku našeho oblečení na tuto akci. A náš masopustní maskot roztančil děti před kostelem a doprovodil celý průvod až do konce.

Pokračovat ve čtení „Hrádecký masopust“

Služebnice, panovnice, reformátorky

P1040124Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.

Diakonie husitské církve ve spolupráci se zástupci Saské luterské církve a Svazku měst Malý trojúhelník připravila v rytířském sále hradu Grabštejn u Hrádku nad Nisou diskusní večer, během kterého mohli přítomní prožít zajímavý program. Pokračovat ve čtení „Služebnice, panovnice, reformátorky“

Noc kostelů v Hrádku nad Nisou

P1040200I letos jsme v Hrádku nad Nisou otevřeli dvěře nočním poutníkům a návštěvníkům a připojili se tak k letošní noci kostelů.

V první části, která začala v Chrámu sv. Bartoloměje, měli účastníci možnost vyslechnout poutavý výklad ředitele Žitavských městských muzeí Dr. M. Winzeler o výzdobě tohoto kostela sv. Bartoloměje a shlédnout „módní přehlídku“ liturgických oděvů.

Další program pokračoval v husitském Chrámu Pokoje. Návštěvníci měli možnost nejen získat informace o historii kostela a prohlédnout si původní plány Chrámu Pokoje z předminulého století. Ale využili, stejně tak jako v druhém kostele, i možnosti podívat se do věže a ostatních prostor, kam obvykle nemají přístup. Pokračovat ve čtení „Noc kostelů v Hrádku nad Nisou“

Diakonicky workshop nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ

ucastnici_workshopuDíky spolupráci měst Hrádek n. N. a Žitavy a Diakonie CČSH se mohl uskutečnit workshop na téma „Sportovní možnosti pro lidi s handicapem“, který se konal 24. – 26. května 2013 v Heřmanicích v Podještědí a v rámci kterého se zde setkalo 22 účastníků z Čech, Polska a Německa.
Pokračovat ve čtení „Diakonicky workshop nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ“

Noc kostelů v Chrámu Pokoje v Hrádku nad Nisou

I v Hrádku nad Nisou jsme se letos poprvé připojili k letošní noci kostelů. Návštěvníci měli možnost získat informace o historii kostela a prohlédnout si původní plány Chrámu Pokoje z předminulého století, využili i možnosti podívat se do věže a ostatních prostor, kam obvykle nemají přístup. Velkému zájmu se těšila ochutnávka mešního vína a objasnění toho, v čem se liší od toho běžného.

Tuto noc jsme také začali společně opisovat verše starozákonních žalmistů a protože  kostel navštívili i naši sousedé z německé Žitavy a polské Bogatyni, tak naše setkání neplánovaně získalo mezinárodní charakter a jak prohlídka, tak opisované žalmy proběhly ve třech jazycích.

Chrámem Pokoje v Hrádku nad Nisou zněla čeština, němčina i francouzština

rudy_popV půlce dubna navštívilo pod vedením faráře Rudiho Poppa naši náboženskou obec 60 věřících z Evangelické reformované církve z francouzského města Remeš v oblasti Champagne. Jejich cílem bylo poznat církve působící v regionu Trojzemí, a tak navštívili německý Herrnhut (Ochranov – místo usídlení exulantů Jednoty bratrské), ve Wroclawi (Vratislav) se setkali ze zástupci polských luteránů a v Hrádku si nejen prohlédli Chrám Pokoje a seznámili se s jeho historií a historií CČSH, ale také velice živě diskutovali a porovnávali učení obou církví. Vedle dění v církvi je zajímal i vztah církve a státu a práce se seniory i mládeží. I přes zeměpisnou vzdálenost, která nás dělí, jsme našli mnohé, co nás spojuje.

Hedvika Zimmermannová, ředitelka DM CČSH,
farářka náboženské obce v Hrádku nad Nisou

Za anděly v Trojmezí

Svět snů a přání“ takto je nazvána výstava andělů a historických panenek, kterou pro potěchu návštěvníků v adventním a vánočním čase připravily náboženská obec Hrádek nad Nisou, Kulturní a společenský kabinet Trojzemí a Brána Trojzemí. Navštívit ji můžete po celou dobu Adventu a Vánoc až do 5. ledna 2013 ve výstavních prostorách Brány Trojzemí v Hrádku nad Nisou. Čekají vás andělé z keramiky, dřeva, skla, porcelánu i bavlnek. Mezi panenkami najdete nejen ty, co znáte z obchodů ale i vskutku historické kousky a také nádobíčko nebo kočárky. A protože se Hrádek nalézá přímo v srdci Trojzemí, tak zde naleznete exponáty od sběratelek nejen z Čech, ale i z Polska a Německa. Živí andělé z klubu „bez bariér“, který pracuje s lidmi s handicapem v polské Bogatyni a zvuky lesního rohu obohatili vernisáž, která proběhla 30. listopadu. Pokračovat ve čtení „Za anděly v Trojmezí“

Ekumenické bohoslužby na Trojmezí – 11. evropská pouť

Věřící ze tří zemí a duchovní tří rozdílných konfesí – různé jazyky, různé tradice – různé cesty, ale společný cíl. Evropská pouť v Kopaczowě (Pl) -Oldřichově (CZ) je důkazem toho, že víra v Hospodina dokáže překonat hranice nejen mezi zeměmi, ale i ty v na­ šich srdcích. Původně touto obcí vedla rakouskoněmecká hranice, dnes se mezi zahradami a domy klikatí hranice česko­ polská. A kromě ní dělí polský Kopaczow a český Oldřichov (část Hrádku nad Nisou) Oldřichovský potok. Přes ten teď vede nově opravený mostek, a tak mohou obyvatelé i návštěvníci obou obcí přecházet volně z jedné strany na druhou. Pokračovat ve čtení „Ekumenické bohoslužby na Trojmezí – 11. evropská pouť“

Dny evropského dědictví v Chrámu Pokoje

ded_hradekMěsta Hrádek nad Nisou, Liberec a Zittau (D) připravila společný program prohlídek v rámci Dnů evropského dědictví. I naše náboženská obec se zapojila do této celoevropské akce a přivítala v Chrámu Pokoje více než 200 návštěvníků z Čech i Německa. V sobotu 8. září měli návštěvníci této akce v Hrádku možnost zúčastnit se komentované prohlídky jak muzea v Bráně Trojzemí tak i v barokním římskokatolickém kostele sv. Bartoloměje a husitském novorenesančním kostele, který nese název Chrám Pokoje. Zájem o tuto akci byl poměrně velký, a tak jsme měli možnost uvítat nejen známé tváře, ale i návštěvníky, kteří byli v Chrámu Pokoje vůbec poprvé. Pokračovat ve čtení „Dny evropského dědictví v Chrámu Pokoje“

Jak pracovat s handicapovanými

Dva dny plné zážitků a nových informací o práci s lidmi s handicapem nebo seniory získali zástupci diakonie, sociálních zařízení a spolků ze všech tří zemí Euroregionu Nisa. Diakonie a misie CČSH a město Hrádek nad Nisou připravily dvoudenní workshop pro zástupce institucí a spolků, které se zabývají prací s lidmi s handicapem a seniory.

Toto setkání proběhlo 13. -14. dubna v polské Bogatyni a českých Heřmanicích. Nejdříve měli všichni možnost prohlédnout si terapeutickou dílnu sdružení „Bez barier“, která se nachází v prostorách Domu kultury v Bogatyni, a to včetně terapeutické hudební místnosti vybavené speciálním lůžkem, a také výrobky vytvořené návštěvníky tohoto centra.

Další část programu potom proběhla v Heřmanicích. Prezentaci svých výrobků a pracovních postupů v práci se seniory zde v rámci programu ukázalo i Diakonické středisko CČSH z Domova u Spasitele z Frýdlantu. Mezi jejich výrobky převládaly různé předměty zdobené ubrouskovou technikou a tkané tašky. O všechny tyto předměty byl mezi účastníky této akce značný zájem.

Po dvou společně strávených dnech si všichni odváželi nejen zkušenosti a inspiraci, ale i rozpracované výrobky, které budou moci vyrábět ve svých zařízeních. A došlo i na nově navázané kontakty a termíny vzájemných výstav. Středisko diakonie „Domov u Spasitele“ z Frýdlantu si domluvilo vzájemné návštěvy a budoucí spolupráci s klubem „Bez barier“ – střediskem volnočasových aktivit pro osoby s handicapem v Bogatyni. Všichni účastníci se těší na setkání na „Festivalu umělecké tvorby osob s handicapem“, který se uskuteční v září tohoto roku v polské Bogatyni.

A jak hodnotí tento workshop paní Zdenka Šubrtová, která pečuje o klienty v Domově u Spasitele: „Bylo to setkání lidí ze třech zemí se stejným cílem – naučit se něco nového, předat si osvědčené zkušenosti ze svých domovských zařízení z rukodělných prací se seniory a osobami s handicapem. Chtěli jsme se naučit něco nového a získat kontakty pro další spolupráci a to se nám podařilo.“