Ekumenické bohoslužby na Trojmezí – 11. evropská pouť

Věřící ze tří zemí a duchovní tří rozdílných konfesí – různé jazyky, různé tradice – různé cesty, ale společný cíl. Evropská pouť v Kopaczowě (Pl) -Oldřichově (CZ) je důkazem toho, že víra v Hospodina dokáže překonat hranice nejen mezi zeměmi, ale i ty v na­ šich srdcích. Původně touto obcí vedla rakouskoněmecká hranice, dnes se mezi zahradami a domy klikatí hranice česko­ polská. A kromě ní dělí polský Kopaczow a český Oldřichov (část Hrádku nad Nisou) Oldřichovský potok. Přes ten teď vede nově opravený mostek, a tak mohou obyvatelé i návštěvníci obou obcí přecházet volně z jedné strany na druhou. Pokračovat ve čtení „Ekumenické bohoslužby na Trojmezí – 11. evropská pouť“

Dny evropského dědictví v Chrámu Pokoje

ded_hradekMěsta Hrádek nad Nisou, Liberec a Zittau (D) připravila společný program prohlídek v rámci Dnů evropského dědictví. I naše náboženská obec se zapojila do této celoevropské akce a přivítala v Chrámu Pokoje více než 200 návštěvníků z Čech i Německa. V sobotu 8. září měli návštěvníci této akce v Hrádku možnost zúčastnit se komentované prohlídky jak muzea v Bráně Trojzemí tak i v barokním římskokatolickém kostele sv. Bartoloměje a husitském novorenesančním kostele, který nese název Chrám Pokoje. Zájem o tuto akci byl poměrně velký, a tak jsme měli možnost uvítat nejen známé tváře, ale i návštěvníky, kteří byli v Chrámu Pokoje vůbec poprvé. Pokračovat ve čtení „Dny evropského dědictví v Chrámu Pokoje“

Jak pracovat s handicapovanými

Dva dny plné zážitků a nových informací o práci s lidmi s handicapem nebo seniory získali zástupci diakonie, sociálních zařízení a spolků ze všech tří zemí Euroregionu Nisa. Diakonie a misie CČSH a město Hrádek nad Nisou připravily dvoudenní workshop pro zástupce institucí a spolků, které se zabývají prací s lidmi s handicapem a seniory.

Toto setkání proběhlo 13. -14. dubna v polské Bogatyni a českých Heřmanicích. Nejdříve měli všichni možnost prohlédnout si terapeutickou dílnu sdružení „Bez barier“, která se nachází v prostorách Domu kultury v Bogatyni, a to včetně terapeutické hudební místnosti vybavené speciálním lůžkem, a také výrobky vytvořené návštěvníky tohoto centra.

Další část programu potom proběhla v Heřmanicích. Prezentaci svých výrobků a pracovních postupů v práci se seniory zde v rámci programu ukázalo i Diakonické středisko CČSH z Domova u Spasitele z Frýdlantu. Mezi jejich výrobky převládaly různé předměty zdobené ubrouskovou technikou a tkané tašky. O všechny tyto předměty byl mezi účastníky této akce značný zájem.

Po dvou společně strávených dnech si všichni odváželi nejen zkušenosti a inspiraci, ale i rozpracované výrobky, které budou moci vyrábět ve svých zařízeních. A došlo i na nově navázané kontakty a termíny vzájemných výstav. Středisko diakonie „Domov u Spasitele“ z Frýdlantu si domluvilo vzájemné návštěvy a budoucí spolupráci s klubem „Bez barier“ – střediskem volnočasových aktivit pro osoby s handicapem v Bogatyni. Všichni účastníci se těší na setkání na „Festivalu umělecké tvorby osob s handicapem“, který se uskuteční v září tohoto roku v polské Bogatyni.

A jak hodnotí tento workshop paní Zdenka Šubrtová, která pečuje o klienty v Domově u Spasitele: „Bylo to setkání lidí ze třech zemí se stejným cílem – naučit se něco nového, předat si osvědčené zkušenosti ze svých domovských zařízení z rukodělných prací se seniory a osobami s handicapem. Chtěli jsme se naučit něco nového a získat kontakty pro další spolupráci a to se nám podařilo.“

Vánoční hvězda pomohla zaplaveným

vanocni_hvezdaJaké budou Vánoce v 349 rodinách v Hrádku nad Nisou a okolí, které v srpnu loňského roku zasáhla ničivá, blesková povodeň? Bude to čas radosti? Jak můžeme pomoci? Tyto naše lidské otázky a obavy stály na počátku projektu naší diakonie „Poselství vánoční hvězdy“ -výzvy pro všechny, kdo chtějí ně­ koho, byť neznámého, ale člověka potřebného o Vánocích potěšit. Pokračovat ve čtení „Vánoční hvězda pomohla zaplaveným“