Na Hospodina slož starost

Kázání uveřejněné v ČZ 30/2013; L 11,1-3

Abraham s Hospodinem smlouvá. Abraham riskuje. Přitom tuší, že si může Hospodina rozhněvat. Dovoluje si dost, ale jde do toho, protože je odvážný, smělý, soucitný.

Abrahamovi těch pár potencionálních spravedlivých stojí za ten risk. To je tak krásné – smlouvat s Hospodinem a riskovat jeho nevůli pro záchranu lidí! A Hospodin se nechá uprosit a souhlasí. Protože je velkorysý… Pokračovat ve čtení „Na Hospodina slož starost“

Pane, neobtěžuj se…

Kázání uveřejněné v ČZ 22/2013; 2. neděle po Duchu sv.; L 7,1-10

Kdo by nechtěl, aby Ježíš přišel pod jeho střechu? Snad každý by o to stál. Až na setníka. Pro něj to je, jako by do jeho domu měla vstoupit čistota sama. Necítí se hoden nacházet se v blízkosti někoho tak hlubokého, čistého a svatého, jako je Ježíš. Neodvažuje se. To není pasivita, to je bázeň Boží. Pokračovat ve čtení „Pane, neobtěžuj se…“

V něm je naše útočiště

Kázání uveřejěné v ČZ 47/2012 25. neděle po Duchu sv., Mk 13,1-11

I když texty na 25. neděli po Duchu svatém nás provází do utrpení, přesto jsou v nich nosné pilíře plné světla. Nad vším tím kouřem z válečných spálenišť ční texty: „Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům.“ A také: „Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.“ Pokračovat ve čtení „V něm je naše útočiště“

Cestou při voze

Kázání uveřejněné v ČZ 19/2012, 4. neděle po Velikonocích, J 15,1-8

Tolik lidí trpí samotou. Téměř až choromyslnou. Mladí začínají žít single, protože se bojí života v páru. Bojí se, že by na ně bylo nakládáno příliš. Že by se museli příliš vzdát své individuality, svobody, prostoru. Tak vstupují do samoty, která je sžírá. Mají málo sebejistoty. Bojí se, že by si ve vztahu neuměli dupnout. Bojí se o sebe. Jiní z tohoto nedostatku sebejistoty zas staví rodové stromy. Takové ty stromy, co od kořene po větvení ukazují, kdo byl naším předkem, že to určitě za něco s námi stálo aspoň dřív, když už ne teď, že aspoň ti předci měli nějakou vážnost. Marnost nad marnost, či spíše vykořeněnost nad vykořeněnost – řekl by modernější kazatel. Pokračovat ve čtení „Cestou při voze“

Ekumenický festival

Zahájení 11. ročníku festivalu, který pořádá občanské sdružení Zebín, se koná před ekumenickou kaplí na Zebíně 7. října od 15 h. V Porotním sále jičínského zámku proběhne týž den od 20 h modlitba se zpěvy z Taizé. Hlavní program festivalu se uskuteční v sobotu 8. října. Jeho návštěvníci prožijí řádový den s rytíři z východočeské komendy sv. Zdislavy z Lemberka – Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Program zahájí v 10 h ekumenická bohoslužba v kostele sv. Ignáce. Ve 14 h bude v Porotním sále pokračovat řádový den diskusí na téma: Církev, víra, služba lásky… Přivítáme královéhradeckého biskupa Štěpána Kláska, papežského preláta a generálního vikáře královéhradecké diecéze Římskokatolické církve Josefa Sochu, poručíka Mgr. Jiřího Zedníčka z Českobratrské církve evangelické a další hosty. V 17 h v kostele sv. Jakuba uslyšíte koncert varhanního tria. Modlitba se zpěvy z Taizé uzavře festival v Porotním sále zámku.

David Kracík

Přednáška v Jičíně

15. června v 17. 30 hodin v Husově sboru v Jičíně (Denisova 613) prosloví ThDr. Martin Chadima zajímavou přednášku Jeroným Pražský – Život a smrt středověkého rebela. ČZ 24/2011