Kazatelský kurz ukončil další semestr

Kazatelský kurz mělo své další pokračování. Na téma věrouka v sobotu 14. dubna přednášel bratr farář Oldřich Bezděčík z Turnova. V krásném jarním dni bratr farář uvedl studenty do tématu, zadal literaturu i okruhy ke studiu. Další setkání se uskuteční až na podzim 6. října, kdy po samostudiu budou pokračovat.

Kazatelský kurz zakončil téma řády CČSH

Dnes proběhla závěrečná přednáška kazatelského kurzu týkající se řádů CČSH.  18. dubna nás čeká zkouška a pokračování, které se ponese v duchu věrouky. Přednášet bude Mgr. Oldřich Bezděčík.

Jedno z dalších kázání, které si v rámci kurzu naši kazatelé připravují pro své kolegy posluchače. Pro prosincové setkání jedno z kázání připravila sestra Dita Bašková Kačírková.

Mt 24, 36-44

Milé sestry, milí bratři.

O onom dni a hodině. V těchto verších a v celé 24. kapitole čteme o druhém příchodu Syna člověka. Slova, která tu čteme, nejsou na poslech přívětivá, vzbuzují v nás neklid, nejistotu, možná úzkost. Vytvářejí obraz nanejvýš vážné události, chvíle zúčtování, rozdělování lidí a velkého soudu. A prý to bude jako za dnů Noeho: lidé nepoznají, že se blíží chvíle převeliká, zásadní, definitivní..

Pokračovat ve čtení „Kazatelský kurz zakončil téma řády CČSH“

I v kazatelském kurzu zahajujeme Rok NADĚJE 2018. Zkoušky ze sociální etiky a religionistiky dopadly pro všechny dobře, poděkovali jsme dr. Martinu Chadimovi za půlrok strávený s námi. Další etapa kurzu bude pro některé možná běh přes překážky – budeme se věnovat církevním řádům, které bude přednášet bratr Vladislav Pek. Kázání a pobožnost připravila Sára Pechancová.

Pokračovat ve čtení „“

Studenti kazatelského kurzu přejí krásné Vánoce

V sobotu 9. prosince 2017 se uskutečnila poslední přednáška ThDr. Martina Chadimy na téma sociální etika a religionistika. Krásnou pobožnost si připravila tentokrát sestra Dita Bašková Kačírková. Příští setkání a zahájení dalšího semestru bude 3. února při zkouškách a první přednášce bratra Vladislava Peka a církevních řádech… Studenti kazatelského kurzu přejí krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Zahájení kazatelského kurzu

7. října od 9.30 hodin proběhne zahájení Kazatelského kurzu Královéhradecké diecéze CČSH.

Program:

  • zahájení Kazatelského kurzu, úvodní slovo bratra biskupa
  • pobožnost, bratr farář Jan Rokyta
  • dopolední blok přenášky: Sociální etika a religionistika, ThDr. Martin Chadima, Th.D.
  • společný oběd
  • odpolední blok přenášky s diskuzí k tématu

Předpokládané ukončení kolem 14.30 hodin.

Před pobožností: od 9 hodin zkouška z církevních dějin s ThDr. Janem Rokytou pro frekventanty minulého semestru.

kazatelsky_kurz_2017

Poslední přednáška kazatelského kurzu

Poslední přednáška II. semestru na téma Starý zákon s bratrem farářem Alešem Jaluškou je za námi. Přednáška byla jako vždy velice poutavá, nyní nás v květnu ze Starého zákona čeká zkouška. Společně jsme také oslavili kulaté narozeniny naší nejstarší studentky Květy Sochorové, gratulujeme, Květo!

Další semestr a zároveň nový akademický rok 2017/2018 otevřeme v sobotu 7. října 2017. Tento rok se budeme věnovat věrouce a církevním řádům.

Kazatelský kurz

Pro koho je určen: Kazatelský kurz je určený zájemcům z řad laiků či laickým pracovníkům Církve československé husitské, příslušnost k CČSH není nutnou podmínkou. Absolventi kurzu se mohou uplatnit v kazatelské a pastorační činnosti náboženských obcí CČSH, jako dobrovolný kazatel/ka či po dohodě s Královéhradeckou diecézí ve formě pracovního úvazku. Účastník kazatelského kurzu má mít ukončené SŠ vzdělání nebo doporučení místního faráře a rady starších.

Struktura kurzu a místo konání: Kazatelský kurz bude probíhat 6x ročně podle předem daného rozpisu, po dobu tří let zpravidla 1 sobotu v měsíci, a to v dopoledním a odpoledním bloku. Bude rozdělen na jednotlivé semestry. V každém semestru budou 3 přednáškové bloky.

Pokračovat ve čtení „Kazatelský kurz“