Poslední přednáška kazatelského kurzu

Poslední přednáška II. semestru na téma Starý zákon s bratrem farářem Alešem Jaluškou je za námi. Přednáška byla jako vždy velice poutavá, nyní nás v květnu ze Starého zákona čeká zkouška. Společně jsme také oslavili kulaté narozeniny naší nejstarší studentky Květy Sochorové, gratulujeme, Květo!

Další semestr a zároveň nový akademický rok 2017/2018 otevřeme v sobotu 7. října 2017. Tento rok se budeme věnovat věrouce a církevním řádům.

Kazatelský kurz

Pro koho je určen: Kazatelský kurz je určený zájemcům z řad laiků či laickým pracovníkům Církve československé husitské, příslušnost k CČSH není nutnou podmínkou. Absolventi kurzu se mohou uplatnit v kazatelské a pastorační činnosti náboženských obcí CČSH, jako dobrovolný kazatel/ka či po dohodě s Královéhradeckou diecézí ve formě pracovního úvazku. Účastník kazatelského kurzu má mít ukončené SŠ vzdělání nebo doporučení místního faráře a rady starších.

Struktura kurzu a místo konání: Kazatelský kurz bude probíhat 6x ročně podle předem daného rozpisu, po dobu tří let zpravidla 1 sobotu v měsíci, a to v dopoledním a odpoledním bloku. Bude rozdělen na jednotlivé semestry. V každém semestru budou 3 přednáškové bloky.

Pokračovat ve čtení „Kazatelský kurz“