Kazatelský kurz zakončil téma řády CČSH

Dnes proběhla závěrečná přednáška kazatelského kurzu týkající se řádů CČSH.  18. dubna nás čeká zkouška a pokračování, které se ponese v duchu věrouky. Přednášet bude Mgr. Oldřich Bezděčík.

Jedno z dalších kázání, které si v rámci kurzu naši kazatelé připravují pro své kolegy posluchače. Pro prosincové setkání jedno z kázání připravila sestra Dita Bašková Kačírková.

Mt 24, 36-44

Milé sestry, milí bratři.

O onom dni a hodině. V těchto verších a v celé 24. kapitole čteme o druhém příchodu Syna člověka. Slova, která tu čteme, nejsou na poslech přívětivá, vzbuzují v nás neklid, nejistotu, možná úzkost. Vytvářejí obraz nanejvýš vážné události, chvíle zúčtování, rozdělování lidí a velkého soudu. A prý to bude jako za dnů Noeho: lidé nepoznají, že se blíží chvíle převeliká, zásadní, definitivní..

Pokračovat ve čtení „Kazatelský kurz zakončil téma řády CČSH“

I v kazatelském kurzu zahajujeme Rok NADĚJE 2018. Zkoušky ze sociální etiky a religionistiky dopadly pro všechny dobře, poděkovali jsme dr. Martinu Chadimovi za půlrok strávený s námi. Další etapa kurzu bude pro některé možná běh přes překážky – budeme se věnovat církevním řádům, které bude přednášet bratr Vladislav Pek. Kázání a pobožnost připravila Sára Pechancová.

Pokračovat ve čtení „“

Studenti kazatelského kurzu přejí krásné Vánoce

V sobotu 9. prosince 2017 se uskutečnila poslední přednáška ThDr. Martina Chadimy na téma sociální etika a religionistika. Krásnou pobožnost si připravila tentokrát sestra Dita Bašková Kačírková. Příští setkání a zahájení dalšího semestru bude 3. února při zkouškách a první přednášce bratra Vladislava Peka a církevních řádech… Studenti kazatelského kurzu přejí krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Zahájení kazatelského kurzu

7. října od 9.30 hodin proběhne zahájení Kazatelského kurzu Královéhradecké diecéze CČSH.

Program:

  • zahájení Kazatelského kurzu, úvodní slovo bratra biskupa
  • pobožnost, bratr farář Jan Rokyta
  • dopolední blok přenášky: Sociální etika a religionistika, ThDr. Martin Chadima, Th.D.
  • společný oběd
  • odpolední blok přenášky s diskuzí k tématu

Předpokládané ukončení kolem 14.30 hodin.

Před pobožností: od 9 hodin zkouška z církevních dějin s ThDr. Janem Rokytou pro frekventanty minulého semestru.

kazatelsky_kurz_2017

Poslední přednáška kazatelského kurzu

Poslední přednáška II. semestru na téma Starý zákon s bratrem farářem Alešem Jaluškou je za námi. Přednáška byla jako vždy velice poutavá, nyní nás v květnu ze Starého zákona čeká zkouška. Společně jsme také oslavili kulaté narozeniny naší nejstarší studentky Květy Sochorové, gratulujeme, Květo!

Další semestr a zároveň nový akademický rok 2017/2018 otevřeme v sobotu 7. října 2017. Tento rok se budeme věnovat věrouce a církevním řádům.

Kazatelský kurz

Pro koho je určen: Kazatelský kurz je určený zájemcům z řad laiků či laickým pracovníkům Církve československé husitské, příslušnost k CČSH není nutnou podmínkou. Absolventi kurzu se mohou uplatnit v kazatelské a pastorační činnosti náboženských obcí CČSH, jako dobrovolný kazatel/ka či po dohodě s Královéhradeckou diecézí ve formě pracovního úvazku. Účastník kazatelského kurzu má mít ukončené SŠ vzdělání nebo doporučení místního faráře a rady starších.

Struktura kurzu a místo konání: Kazatelský kurz bude probíhat 6x ročně podle předem daného rozpisu, po dobu tří let zpravidla 1 sobotu v měsíci, a to v dopoledním a odpoledním bloku. Bude rozdělen na jednotlivé semestry. V každém semestru budou 3 přednáškové bloky.

Pokračovat ve čtení „Kazatelský kurz“