Noc kostelů a koncert sborů v Novém Bydžově

NB29_1mV rámci programu „Noc kostelů“ se letos v Husově sboru v Novém Bydžově v pátek 29.5. od 20 hodin uskutečnil „Večer hudby a poezie.“ Následující den v sobotu 30.5. od 15 hodin se zde při XIX. setkání komorních pěveckých sborů v Nechanicích a okolí, takzvaném Festiválku, konal koncert tří pěveckých sborů.

Pokračovat ve čtení „Noc kostelů a koncert sborů v Novém Bydžově“

O nás všech

Kázání ze 4. neděle po Velikonocích; Sk 8,26-40, 1J 4,7-21, J 15,1-8

Pane, děkujeme Ti za další krásný den, který zde máme. Víme, že nám poskytuješ dobré podmínky k životu a že je na nás všech, jak s nimi nakládáme a jak se vzájemně podporujeme. Prosíme, podporuj nás v uvědomování si toho platného a hodnotného v našich životech, veď nás, ať dovedeme ocenit všechny Tvé projevy ve fyzickém světě a v lidech kolem nás. Amen.

Sestry a bratři, pokoj vám.

Dnešní vstupní čtení z knihy Skutků nás uvádí do doby, kdy učedníci, vedeni Duchem Božím, začali šířit zvěst o Pánu Ježíši po okolních krajích. Pokračovat ve čtení „O nás všech“

Znamení

Kázání ze 3. neděle po Velikonocích; Sk 4,5-12, 1J 3,16-24, J 10,11-18

Pane, opět k Tobě přicházíme a svěřujeme se Ti se svým starostmi i radostmi. Stojí před námi mnohé výzvy, jsou ještě věci, které potřebujeme udělat nebo poznat. Prosíme, veď nás v našich nitrech k plnosti pokoje, rozjasňuj naši mysl, podobně jako když po zimě přichází jaro. Dávej nám naději. Tak prosíme i za druhé. Amen.

Sestry a bratři, pokoj vám.

Dnešní čtení nás v době po Velikonocích, v době fyzického zjevování se vzkříšeného Pána Ježíše učedníkům, vede k uvědomění, že Bůh je stále s námi a stále v nás působí, když se mu oddáme a necháme se vést. Pokračovat ve čtení „Znamení“

Do Tvých rukou

Kázání ze 4. neděle postní; Nu 21,4-9, Ef 2,1-10, J 3,14-21

Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše. (Žalm 57,2)

Pane, děkujeme Ti za vše co máme, za své životy, své rodiny, za přátelství, v nichž můžeme přijímat i dávat, radovat se a růst. Víme, že nám všem ukazuješ, co do svých životů potřebujeme. Prosíme, podpoř ty, kteří Tě ještě nevidí nebo kteří Tě někdy nevidí, aby si uvědomili, že jsi s nimi, milující a odpouštějící. Děkujeme Ti za všechny, kteří nás v tomto fyzickém světě předešli, děkujeme i za ty kdo přijdou po nás. Všichni si vzájemně pomáháme. Amen.

Sestry a bratři, pokoj vám. Dnes o čtvrté neděli postní si v biblických textech znovu připomínáme radost a naději, kterou máme, uvědomujeme si jednotu s Bohem a se všemi naslouchajícími na cestě k němu.

Pokračovat ve čtení „Do Tvých rukou“