Pojetí manželství v raném křesťanství

Pojetí manželství u církevních otců a pohled na něj nejde shrnout nějakým uceleným způsobem. Souvisí zde několik věcí, jimiž jsou pojetí těla a vztah k asketismu, vztah k sexuální zdrženlivosti a výše jejího hodnocení, ale i dosavadní pojetí manželství v římské říši jako prospěšné společenské instituce pro plození dalších zdatných občanů, ale posléze i severitas – tvrdá římská mužská přísnost k ženám, patřící ve třetím století k běžným projevům mužského světa.

Pokračovat ve čtení „Pojetí manželství v raném křesťanství“

pozvánka na webinář Centra paliativní péče – Doprovázení v nemoci a při ztrátě blízkého

Přijměte pozvání na srpnový webinář Centra paliativní péče na téma

Doprovázení v nemoci a při ztrátě blízkého

Kdy: čtvrtek 20. srpna 2015, 15:30-16:30

Cena: zdarma

Registrace: office@paliativnicentrum.cz

Nemocní a jejich blízcí ve zdravotnických zařízení kvůli nedostatku času
zdravotníků často postrádají lidský přístup a porozumění. V tomto semináři
budeme hovořit o tom, jak je možné se k této problematice postavit, jaká je
praxe ve Fakultní nemocnici Olomouc a jak v nemocnici spolupracují
nemocniční kaplani se zdravotníky. Na základě této spolupráce a s podporou
managementu nemocnice vznikl také unikátní projekt Poradna Hořec.
Pro přiblížení fungování tohoto projektu budou použity kazuistiky a účastníci
semináře získají přehled o zásadách poskytování nemocničního kaplanství
i poradenství pro pozůstalé nejen na lokální, ale také celorepublikové úrovni.
Přednášející: Sr. Mgr. Bc. Tobia M. Matějková
Členka České provincie Kongregace Milosrdných sester sv.
Kříže. Pracuje ve Fakultní nemocnici Olomouc jako
koordinátorka projektu Poradny Hořec, která poskytuje
pastorační poradenství, psychosociální podporu a
doprovázení v prožívání obtížných situací souvisejících
s nemocí nebo ztrátou blízkého a poradenství pro pozůstalé.
Webinář: Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží
informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba
stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela
dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se
zapojit do diskuse.
http://paliativnicentrum.cz

pozvánka na webinář Centra paliativní péče – Psychobiografický model

Červnový seminář: Psychobiografický model
Přednáší Mgr. Michaela Hronová

Přijměte srdečné pozvání na červnový seminář Centra paliativní péče, který se bude věnovat psychobiografickému modelu prof. Erwina Bohma.
Přednášet bude Mgr. Michaela Hronová, která tento model uplatňuje v domově Sue Ryder, kde je metodikem Domova pro seniory a vedoucí projektu Cesta životem. Prošla školením Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie, školením Psychobiografického modelu péče a účastnila se i týdenní stáže v rakouském Domově pro seniory, který pracuje dle zmíněného modelu péče.

Registrovat se můžete na našich webových stránkách – paliativnicentrum.cz , kde také naleznete další podrobnosti.

Budeme rádi, když pozvánku budete šířit i mezi své kolegy.

Za Centrum paliativní péče,
Adam Houska

Webinář
Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse.
Kdy: pondělí 29. června 2015, 15:30 – 16:30
Cena: zdarma

WEBINÁŘ CENTRA PALIATIVNÍ PÉČE

25.3. 2015 PROBĚHNE DALŠÍ WEBINÁŘ, TENTOKRÁT NA TÉMA ´KDYŽ JE PACIENT NEZPŮSOBILÝ ROZHODOVAT O ZDRAVOTNÍ PÉČI´

přednášející: Dr.iur. et JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta UK, Praha

přihlašujte se na:
http://paliativnicentrum.cz/cs/seminare/kdyz-je-pacient-nezpusobily-rozhodovat-o-zdravotni-peci

WEBINÁŘ NA TÉMA ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse.

Podrobnosti o semináři: http://paliativnicentrum.cz/cs/system/ajax
V případě potřeby nás kontaktujte na adrese office@paliativnicentrum.cz

Účast na tomto webináři je pro registrované účastníky zdarma.

Pozvánka k hodinám základů křesťanství

Vážení rodiče,

nabízíme vašim dětem možnost účastnit se hodin základů křesťanství (biblického vyučování).

 Cílem hodin je

– seznámit děti s hlavními biblickými příběhy

– vést děti k hodnotám, které jsou všeobecně přijímány jako dobré a prospěšné pro jedince i společnost

– přispívat k vytváření zdravých mezilidských vztahů a postojů úcty k druhým lidem a životu vůbec

– rozšiřovat všeobecný kulturní přehled

– přispívat k porozumění křesťanství jako součásti kultury naší společnosti

 

Cílem hodin není

– jakýmkoliv způsobem agitovat pro církev

– přesvědčovat děti k přijetí určitého vyznání

 

Výuka probíhá

– hravou formou odpovídající věku dětí.

– hodiny jsou doplněny výtvarnými činnostmi, soutěžemi, zpěvem, apod.

 

Hodiny se konají

– ve škole, kterou vaše dítě navštěvuje (ZŠ F. L. Riegra Semily, ZŠ Waldorfská Semily, ZŠ Chuchelna, Krakonošova ZŠ Loukov)

– jednou týdně v návaznosti na rozvrh a možnosti přihlášených dětí

 

Případné dotazy rádi zodpovíme. Kontaktovat nás můžete

– na telefon: 603 444 151

– na e-mail: ladakocourkova@seznam.cz

 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte třídnímu nebo řediteli školy, či ji odešlete na níže uvedenou adresu:

 

Mgr. Lada Kocourková, farářka Církve čs. husitské v Semilech

Družstevní 389

513 01 Semily II – Podmoklice

 

Přihláška k účasti na hodinách základů křesťanství

(pro školní rok 2014/2015)

Jméno žáka/žákyně:……………………………………………………………………………………………………………………………

Datum a místo narození:…………………………………………………………………………………………………………………….

Bydliště:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon/mobil (alespoň jednoho z rodičů):….…………………………………………………………………………………

E-mail (rodičů):……………………………………………………………………………………………………………………………………

Škola:….…………………………………………………………………………………………………………Třída:.………………………….

 

Datum:………………………………..

 

Podpis rodičů (zákonného zástupce)………………………………………………………………………………………………