Pozvánka k hodinám základů křesťanství

Vážení rodiče,

nabízíme vašim dětem možnost účastnit se hodin základů křesťanství (biblického vyučování).

 Cílem hodin je

– seznámit děti s hlavními biblickými příběhy

– vést děti k hodnotám, které jsou všeobecně přijímány jako dobré a prospěšné pro jedince i společnost

– přispívat k vytváření zdravých mezilidských vztahů a postojů úcty k druhým lidem a životu vůbec

– rozšiřovat všeobecný kulturní přehled

– přispívat k porozumění křesťanství jako součásti kultury naší společnosti

 

Cílem hodin není

– jakýmkoliv způsobem agitovat pro církev

– přesvědčovat děti k přijetí určitého vyznání

 

Výuka probíhá

– hravou formou odpovídající věku dětí.

– hodiny jsou doplněny výtvarnými činnostmi, soutěžemi, zpěvem, apod.

 

Hodiny se konají

– ve škole, kterou vaše dítě navštěvuje (ZŠ F. L. Riegra Semily, ZŠ Waldorfská Semily, ZŠ Chuchelna, Krakonošova ZŠ Loukov)

– jednou týdně v návaznosti na rozvrh a možnosti přihlášených dětí

 

Případné dotazy rádi zodpovíme. Kontaktovat nás můžete

– na telefon: 603 444 151

– na e-mail: ladakocourkova@seznam.cz

 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte třídnímu nebo řediteli školy, či ji odešlete na níže uvedenou adresu:

 

Mgr. Lada Kocourková, farářka Církve čs. husitské v Semilech

Družstevní 389

513 01 Semily II – Podmoklice

 

Přihláška k účasti na hodinách základů křesťanství

(pro školní rok 2014/2015)

Jméno žáka/žákyně:……………………………………………………………………………………………………………………………

Datum a místo narození:…………………………………………………………………………………………………………………….

Bydliště:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon/mobil (alespoň jednoho z rodičů):….…………………………………………………………………………………

E-mail (rodičů):……………………………………………………………………………………………………………………………………

Škola:….…………………………………………………………………………………………………………Třída:.………………………….

 

Datum:………………………………..

 

Podpis rodičů (zákonného zástupce)………………………………………………………………………………………………