Zamyšlení bratra biskupa Pavla Pechance nad biblickým textem pro 5. postní neděli


Biblický text: Jan 11,1-45; Vzkříšení Lazara

Sestry a bratři,
prožíváme velmi zvláštní čas. Nemůžeme se setkávat, podávat si ruce, a tak jsme na telefonech, na síti internetu a v duchovním spojení… Období karantény nás nutí, abychom si ve volném čase četli, luštili křížovky, dívali se na filmy. Ti věkem nejzkušenější mají od tohoto týdne i nový televizní program, který vysílá starší pořady.
Vzpomínáte si na zábavný televizní pořad „Možná přijde i kouzelník“? Poprvé se na obrazovce objevil v roce 1983 a bylo to pro mnohé z nás v době socialistické šedi jako zjevení – velmi vtipné a milé, i když, jak známo, kouzelník nikdy nepřišel – byť v názvu příslib zněl, že: „Možná přijde i kouzelník…“
To dnešní čtení z evangelia, sestry a bratři, nese v sobě tajemství, které současný člověk převážně vnímá s úsměvem a říká si: „Možná tady už ten kouzelník přišel…“ Nebyl to jen trik a imaginace? Dohoda mezi Ježíšem a jeho dobrým přítelem Lazarem? Nemohlo to všechno být tak, že Lazarova smrt byla jen zdánlivá, aby se ukázala Ježíšova moc? A hlavně celé to vyprávění spadá do říše bájí a legend, kterých je na světě tolik… Člověk přece nemůže věřit všemu, co je kde psáno. Celé to čtení z Písma není pro 21.století spjato s žádným jasným důkazem.

Pokračovat ve čtení „Zamyšlení bratra biskupa Pavla Pechance nad biblickým textem pro 5. postní neděli“

Bůh v pokoře, odvaze a moudrosti

Pro správné fungování života jsou nevyhnutelné a nezbytné tři základní věci: Uvědomit si, že nejsem víc, než kdokoliv jiný… říkáme tomu „POKORA…“
Uvědomit si, že dokážu čelit jakékoliv situaci… říkáme tomu „ODVAHA…“
Uvědomit si potřebu mlčet a nereagovat na hloupost jiných lidí… říkáme tomu „MOUDROST…“
Kéž nás Bůh posiluje v pokoře, odvaze a moudrosti…

Výzva Evropsé rady církví k poledním modlitbám v době epidemie

Církev ve světě se ve středu 25. března ve 12.00 spojila v modlitbě Páně, aby se tímto způsobem přimlouvala za svět uprostřed koronavirové epidemie.

Protože vnímáme společnou modlitbu jako významnou součást života církve a protože v našich sborech a farnostech žije nemálo křesťanů, kterým ve vnímání jednoty církve pomáhá stanovení určitých časových bodů nebo zapojení do modlitebních řetězců, doporučujeme v iniciativě z 25. března pokračovat.

Každý den bychom se mohli ve 12.00 spojit v přímluvných modlitbách takovou formou, jaká je komu blízká a jakou komu Duch svatý položí na srdce. Při volbě obsahu modlitby doporučujeme inspiraci modlitební výzvou ERC z 20. března 2020, která visí na webu ERC.

Předsednictvo Ekumenické rady církví

Modlitby 14. týden, 30. března – 5. dubna 2020

texty pro neděli 5. dubna 2020 – 6. neděle postní – Květná

První čtení z Písma: Izajáš 50, 4-7

Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.

            Panovníku Hospodine, probouzíš nás každého rána, podpíráš a chceš, abychom i my uměli zemdlené posílit.

            Býváme, ale někdy unaveni, uhýbáme, čas karantény nás vysiluje, nejsme tak docela z kamene.

            Prosíme, dej ať cítíme sílu z Tebe a umíme ji předávat s nadhledem a v naději.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 14. týden, 30. března – 5. dubna 2020“