V Královéhradecké diecézi jsme si připomněli významné datum 8. ledna 1920


Ve středu 8. ledna 2020 jsme si v Královéhradecké diecézi při společné konferenci duchovních a kazatelů připomněli události 8. ledna 1920. Výročí vzniku Církve československé husitské bylo pro nás chvílí, kdy jsme vzpomínali na události počátků naší církve. Slavnostní bohoslužba ve Sboru kněze Ambrože, kterou sloužili bratři biskupové Pavel Pechanec a Štěpán Klásek, pracovní setkání a nástin roku 2020, přednáška Martina Jindry o významné osobnosti CČSH Františku Bílkovin, společný oběd.