Modlitby 15. týden, 6. – 12. dubna 2020

texty pro neděli 12. dubna 2020 – Hod Boží velikonoční – vzkříšení Páně

První čtení z Písma: Skutky 10, 34-43

Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, co se dělo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“

 

            Bože, věříme v Krista, kterého jsi ustanovil za soudce všech živých i mrtvých.

            Věříme v jeho milost a v náš úkol, že máme lidem dosvědčit, že On je Spasitelem světa.

            Prosíme o Tvého Ducha, ať dokážeme svědčit o něm i v této nejisté době.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 15. týden, 6. – 12. dubna 2020“

Nové webové stránky Církve československé husitké

Církev československá husitská aktuálně v době koronaviru připravila webové stránky http://www.aktualne.ccsh.cz.Najdete zde slova k povzbuzení, reakce církví, bohoslužby a promluvy, pastorace, aktuálně…

Podobné stránky, které se v této době snaží o propojení v duchovním světě najdete na https://www.husitskebohosluzby.cz/ – zde můžete otevřít záložky jako husitské bohoslužby, úvahy a kázání, rozpis bohoslužeb s odkazy na facebookové stránky, slovo o církvi.

V době ohrožení koronavirovem je třeba dbát na určité zásady, důležité jsou pak nedezinformační zprávy, proto aktuální informace o koronaviru hledejte na na stránkách MZ https://koronavirus.mzcr.cz/.

Zamyšlení bratra biskupa Pavla Pechance nad biblickým textem pro 5. postní neděli


Biblický text: Jan 11,1-45; Vzkříšení Lazara

Sestry a bratři,
prožíváme velmi zvláštní čas. Nemůžeme se setkávat, podávat si ruce, a tak jsme na telefonech, na síti internetu a v duchovním spojení… Období karantény nás nutí, abychom si ve volném čase četli, luštili křížovky, dívali se na filmy. Ti věkem nejzkušenější mají od tohoto týdne i nový televizní program, který vysílá starší pořady.
Vzpomínáte si na zábavný televizní pořad „Možná přijde i kouzelník“? Poprvé se na obrazovce objevil v roce 1983 a bylo to pro mnohé z nás v době socialistické šedi jako zjevení – velmi vtipné a milé, i když, jak známo, kouzelník nikdy nepřišel – byť v názvu příslib zněl, že: „Možná přijde i kouzelník…“
To dnešní čtení z evangelia, sestry a bratři, nese v sobě tajemství, které současný člověk převážně vnímá s úsměvem a říká si: „Možná tady už ten kouzelník přišel…“ Nebyl to jen trik a imaginace? Dohoda mezi Ježíšem a jeho dobrým přítelem Lazarem? Nemohlo to všechno být tak, že Lazarova smrt byla jen zdánlivá, aby se ukázala Ježíšova moc? A hlavně celé to vyprávění spadá do říše bájí a legend, kterých je na světě tolik… Člověk přece nemůže věřit všemu, co je kde psáno. Celé to čtení z Písma není pro 21.století spjato s žádným jasným důkazem.

Pokračovat ve čtení „Zamyšlení bratra biskupa Pavla Pechance nad biblickým textem pro 5. postní neděli“

Bůh v pokoře, odvaze a moudrosti

Pro správné fungování života jsou nevyhnutelné a nezbytné tři základní věci: Uvědomit si, že nejsem víc, než kdokoliv jiný… říkáme tomu „POKORA…“
Uvědomit si, že dokážu čelit jakékoliv situaci… říkáme tomu „ODVAHA…“
Uvědomit si potřebu mlčet a nereagovat na hloupost jiných lidí… říkáme tomu „MOUDROST…“
Kéž nás Bůh posiluje v pokoře, odvaze a moudrosti…