Pozdrav pro Noc kostelů 2019 bratra biskupa Pavla

Vážení a milí,

páteční noc 24. května může být zahalena do hávu jistého tajemství. Noc kostelů je akcí, která vždy zní poněkud tajemně a nejde ani o to, zda jste v nočním kostele poprvé, nebo je to pro Vás už tradiční záležitost.
Temnota a tajuplnost vyplouvá vždy trochu na povrch duše a nese v sobě touhu po světle, blízkosti a hlubších odpovědích. Ne vždy si to připouštíme, ale všichni jsme jako mušky, které v noci táhnou za světlem. Bývá to převážně v těch chvílích života, kdy nás zasahuje úzkost, bolest, strach a je to také i odraz našeho podvědomí. Toužíme po Bohu.
Přeji Vám všem, noční návštěvníci kostelů, ať jste potěšeni tímto večerem. Bude Vám předložen různobarevně pestrý program a bude Vám také nabídnut prostor pro Vaše ujištění. Kéž Vás provází Boží požehnání a cítíte Světlo, které nepomíjí. Pán je s Vámi.

Pavel Pechanec, biskup Královéhradecké diecéze Církve československé husitské

Občerstvení „Vanilka“

Náboženská obec v Hlinsku rozšiřuje sortiment – po trdelnících a bramborácích i letní pochoutky – slunce svítí a zmrzlina se lépe točí. Občerstvení „Vanilka“ náboženské obce v Hlinsku Vás zve…

Potravinová sbírka

Královéhradecká diecéze u příležitosti NÁRODNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY se připojuje ke sbírce jídla a drogerie pro ty, kterým schází… Nemáte-li možnost se sbírky zúčastnit ve Vašich městech, věci přivezte na diecézní shromáždění – předáme je za Vás. Děkujeme.

Škodějov 2019

Srdečně zveme na slavnostní bohoslužby konané u příležitosti vzpomínky prvního patriarchy Církve československé husitské ThDr. Karla Farského – středa 12. června 2019 od 17.00 hodin lesní kaple Dr. Karla Farského ve Škodějově.