Bohoslužby v Novém Městě se slibem rady starších

Představujeme další architektonický skvost Církve československé husitské. Husův sbor v Novém Městě nad Metují byl postaven v roce 1933 podle Ing. arch. Jindřicha Freiwalda, žáka zakladatele české moderní architektury Jana Kotěry. V neděli 3. února 2019 zdejší rada starších vkládala slib RS do rukou bratra biskupa Pavla. Kéž sestry a bratry náboženské obce i sestru vikářku Petru Tamchynovou stále provází Boží požehnání.

S Biblí trochu jinak

Dne 30. ledna opět začal nový sled diecézních kateder. Sestra farářka Zuzana Kalenská z Tachova seznámila zúčastněné s jinou formou práce s Biblí. Bibliolog vnáší do našeho myšlení neobvyklý přístup k notorickým známým příběhům, lektor příběhy čte a pak na základě vcítění se do postavy z úryvku je možné vnímat Písmo v jiném rozměru, daleko užším pohledu do situace, než jsme doposud byli zvyklí. Forma přístupu k tématu přináší osobní prožitek příchozích, zároveň však dochází k zajímavému propojení – napojení se na celou skupinu.

V

Krásný Husův sbor a náboženskou obec v Dobrušce po dlouhodobém působení manželů Böhmových má nyní v péči sestra farářka Erika Oubrechtová. V neděli 27. ledna 2019 s bratrem biskupem Pavlem sloužili bohoslužbu kolem stolu, sestry a bratři si vzájemně mohli posloužit při večeři Páně. Boží požehnání kéž provází náboženskou obec ve všech časech.

Co najdete na stříbrné trase v Hradci Králové

Obdivujte Salon republiky – na stříbrné trase najdete také krásný Sbor kněze Ambrože Církve československé husitské.
…Trasa po moderním městě v délce 3,5 km trvá vycházkovou chůzí přibližně 2 hodiny. První z celkem 11 zastavení naleznete před Muzeem východních Čech. Při procházce po monumentálních nábřežích a pěších bulvárech snadno pochopíte, proč si díky unikátnímu urbanistickému konceptu na začátku 20. století město vysloužilo označení Salon republiky.

Devadesátka Sboru kněze Ambrože

Devadesát let. To je výročí, které si v letošním roce připomínáme u nás v Hradci Králové, protože právě tolik let v září uplyne od postavení areálu Sboru kněze Ambrože. Mnohé sbory naší diecéze už mají tento milník za sebou, v roce 2019 slavíme my. Každý měsíc bychom chtěli do sboru kromě bohoslužeb, biblických hodin a večerních pobožností vnést alespoň jednu akci – přednášku, divadlo, duchovní ztišení, koncert, diecézní den… Ale nechceme oslavovat jen cihly a beton, i když krásně a jedinečně provedené architektem Josefem Gočárem. Chceme děkovat Pánu Bohu, že po těch devět desítek let mohl tento areál vytvářet zázemí a duchovní domov pro mnohé. Nejen pro sestry a bratry z církve a z ekumeny, ale i pro lidi nevěřící a hledající. Kéž nám i tento rok Pán Bůh požehná a naše duchovní rodina se ještě více rozroste. Těšíme se i na vás, pokud přijdete oslavovat s námi!

Odkaz Jana Palacha v Zürichu

Odkaz Jana Palacha v Zürichu 20. 1. 2019 v Lavaterhausu – Evangelickém Husově sboru Čechů a Slováků, pietní vzpomínkové slavnostní setkání pořádala Beseda Svatopluk Čech, Svaz spolků Čechů a Slováků, Česká katolická misie a věřící sboru. Promluvil zdejší bratr farář Jiří Přeček, páter Antonín Špaček, evangelický farář Jaromír Dus, bratr biskup Pavel Pechanec. Celou akci moderoval pan Jiří Král-jednatel sboru, slovo měli také zástupci velvyslanectví České a Slovenské republiky, zdravice pronesly spolky.