Slavnostní bohoslužby v Čáslavi

Dne 3. 3. 2019 se konaly slavnostní bohoslužby v Čáslavi s poděkovaním bratru primáři Jiřímu Kunáškovi za službu v církvi i lidem. “… před 90 lety jsem byl zde pokřtěn… mám za sebou přes 20 000 operací… moji předci podepsali Stížný list na podporu Mistra Jana Husa…. “ zajímavá osobnost a člověk s velkou láskou k lidem. Kéž bratra Jiřího, náboženskou obec a zdejší sestru farářku Františku Tichou provází Boží požehnání.

Vyšlo nové číslo MOSTŮ I/2019

Vyšlo nové číslo MOSTŮ č.I/2019. Najdete zde rozhovor se sestrou farářkou Janou Wienerovou, kde vzpomíná na své rodiče-faráře a církevní život v obcích v době totalitní. O násilí páchaném na křesťanech se dočtete v článku ThDr. Jana Rokyty, Ph.D. a sestra farářka Erika Oubrechtová přibližuje společné aktivity Husova sboru v Dobrušce společně s klienty „Pobytového zařízení“ /uprchlického tábora/ v Kostelci nad Orlicí. Zamyšlení nad činem Jana Palacha z konefrencí ve Vevey a Zürichu a o krajanech, kteří převážně po roce 1968 do Švýcarska emigrovali se dočtete ve slově bratra biskupa Pavla. Manželství je dar… a další slova k zamyšlení i z bežného života – v MOSTECH Královéhradecké diecéze.

Vikariátní shromáždění pardubického vikariátu

Vikariátní shromáždění pardubického vikariátu 2. 3. 2019 s pobožností kolem stolu, kterou sloužila sestra farářka Věra Říhová a bratr biskup Pavel Pechanec. Bratr vikář Jiří Plhák shrnul vikariátní aktivity loňského roku, Ing. Zdeňka Sedláčková představila ekonomický výhled do příštích let a bratr biskup prezentoval dění v diecézi uplynulého roku. O II. patriarchovi Gustavu Adolfu Procházkovi a připravované knize krátce a přesvědčivě hovořil bratr Martin Chadima, děkujeme.

Diecézní katedra s biskupem Václavem Malým

“Není až tak důležité, jak jste vítán, ale jak se s vámi lidé loučí…”, říká přísloví. Moc rádi jsme bratra biskupa Václava Malého mezi sebou na diecézi přivítali i loučení bylo srdečné. Bratr biskup Pavel za nás rád vyjádřil vděčnost, kterou jsme mohli prožít při přednášce i obědu ve společenství s bratrem biskupem Malým.

Šití panenek UNICEF

Jsme rádi, že na dobročinné akce chodí dobrovolníci všech věkových kategorií. Na poslední akci, kterou jsme pořádali, přišlo 10 žen. Vyráběly panenky pro UNICEF. Každá žena ji ušila podle vlastní fantazie z dostupného materiálu v Ambře, dala panence jméno a k ní vyplnila její rodný list, s kterým panenky poputují do organizace UNICEF. Ušito je celkem 13 panenek. Za každou panenku dostane organizace UNICEF 600,- Kč, za které pořídí jednomu dítěti v rozvojové zemi potřebné očkování. Akce se všem zúčastněným velice líbila, o tom svědčila dobrá nálada a děkovné pochvaly za krásně prožitý den. V brzké době budeme tuto akci opakovat. Zároveň jsme na této akci dohodli i další spolupráci se zástupkyní na chráněném bydlení v Hradci Králové. Jelikož klienti tohoto zařízení jsou na vozíku, nedostanou se do Ambry osobně, rozhodla jsem se je navštívit a dovést k nim materiál potřebný na výrobu panenek a u nich jim pomohu panenky vyrobit. 

Radka Podnecká, ředitelka AMBRY

 

 

Važme si manželských svazků

Jistě jste již slyšeli desítky vtipů o manželství, které nás krátkodobě pobavily. Ale vážně, odborníci i většina z nás (tiše) uznává, že pro výchovu dětí a často pro každého z nás není lepší komunity, než je právě rodina. Proto přece máme tak rádi děti, manželky a manžele, rodiče a sourozence. Na podporu rodin stanovilo valné shromáždění OSN Mezinárodní den rodiny (každoročně na 15. května) a na to navázaly oslavy Národního dne manželství, pro které bylo vybráno rozmezí 8. až 14. února.

Hradecký sbor Církve československé husitské oslavil svátek manželství v neděli 10. února. Pro tuto příležitost pozvali vynikající varhanici Jiřinu Dvořákovou – Marešovou, účastnici mnoha mezinárodních varhanních festivalů. Vystudovala hru na varhany na Pražské konzervatoři a na Hudební fakultě AMU ve třídě prof. Tůmy. Absolvovala i stáž na Hochschule v Hamburku. R. 2004 se stala finalistkou mezinárodní soutěže ve varhanní improvizaci v rakouském Schläglu a r. 2006 semifinalistkou interpretační soutěže Pražské jaro.

Pokračovat ve čtení „Važme si manželských svazků“