Rok lásky 2019 v Královéhradecké diecézi

8. ledna 2019 se v Hradci Králové uskutečnila společná konference duchovních a kazatelů Královéhradecké diecéze, při které byl zahájen poslední rok trienia před stým výročím naší církve Rok lásky 2019. Bratr biskup se zamýšlel nad dosavadní situací v našich náboženských obcích, krátce přednesl výsledky dotazníků, které společnými silami členové našich NO na podzim vyplňovali. Poté následovala přednáška ICLic. Mgr. Leoše Halbrštáta, který přiblížil Papežská misijní díla. Mons. Josef Suchár hovořil o své cestě životem ke kněžství a službě v Neratově, Dětský denní rehabilitační stacionář představila její ředitelka MUDr. Miloslava Zídková s kolegyněmi. Rok lásky mimo jiné by měl být také věnován rozvoji sociální činnosti, proto krátké slovo o fungování AMBRY – střediska Husitské diakonie měla i její ředitelka Mgr. Radka Podnecká. Den byl naplněn různorodým programem, diskuzí nad tématy i mezi kolegy navzájem během společného oběda.

Na závěr pro všechny „poutníky“ byly připraveny vaky nebo tašky na cestu životem v roce 2019. “Láska je jako široká řeka, jen do ní vstoupíš, už tě nepustí. Nikdy ji neobejmeš, protéká ti mezi prsty, láska je naplněním života a dotek věčnosti. Proto je stále otázkou: Čím je zaplaveno tvé nitro? Jaká voda protéká Tvým srdcem? Je zpěněná, je plná nečistot, nebo je průzračná jako láska Boží sama?” Slyšeli jsme v kázání při úvodní bohoslužbě z úst bratra biskupa Pavla. Kéž je naše putování za láskou v tomto roce požehnané.

Tříkrálová sbírka ve Dvoře Králové n. L.

Byly jednou ve 21. století po Kristu dvě maminky. Obyčejné ženské, zdálo by se. Různě od Boha obdarované a ochotné svá obdarování dávat ku prospěchu ostatních. Tyto dvě maminky měly dohromady tři děti. Přišel den, kdy bylo v kalendáři napsáno 6. 1. Maminky přihlásily svoje děti do dobročinné akce a samy se aktivně zapojily. Dům od domu chodili všichni po nevelké vesnici, aby děti každému zazpívaly a popřály šťastný nový rok. Vnímaví lidé vkládali do pokladničky na krku nejmenšího peníze s vědomím, že pomáhají dobré věci. Poté se celá skupinka vydala na nelehkou cestu plnou náledí do města, do kostelíčka, aby zde všechny přítomné potěšili. Anežka, Tonda a Anežka určitě jednou (jestli ji už nespatřili) uvidí krásnou hvězdu nad jejich hlavami. A jejich maminky? Ty už mají Lásku Kristovu dávno v srdcích ukrytou!

Slib rady starších v Náchodě

Dnes složila rada starších náboženské obce v Náchodě slib do rukou biskupa Pavla. Velkou radost měli všichni z příchodu sestry farářky Pellyové, která se pomalu zotavuje. Kéž všechny sestry a bratry zdejší obce podpírá boží požehnání.

Kazatelský kurz 2019

Pokračování kazatelského kurzu, praktickou teologii – homiletiku přednášel bratr farář Benjamin Mlýnek. Ne všichni mohli přijet, ale viděli jsem se všichni moc rádi. Další přednáška se uskuteční 23. února 2019.