V

Krásný Husův sbor a náboženskou obec v Dobrušce po dlouhodobém působení manželů Böhmových má nyní v péči sestra farářka Erika Oubrechtová. V neděli 27. ledna 2019 s bratrem biskupem Pavlem sloužili bohoslužbu kolem stolu, sestry a bratři si vzájemně mohli posloužit při večeři Páně. Boží požehnání kéž provází náboženskou obec ve všech časech.

Co najdete na stříbrné trase v Hradci Králové

Obdivujte Salon republiky – na stříbrné trase najdete také krásný Sbor kněze Ambrože Církve československé husitské.
…Trasa po moderním městě v délce 3,5 km trvá vycházkovou chůzí přibližně 2 hodiny. První z celkem 11 zastavení naleznete před Muzeem východních Čech. Při procházce po monumentálních nábřežích a pěších bulvárech snadno pochopíte, proč si díky unikátnímu urbanistickému konceptu na začátku 20. století město vysloužilo označení Salon republiky.

Devadesátka Sboru kněze Ambrože

Devadesát let. To je výročí, které si v letošním roce připomínáme u nás v Hradci Králové, protože právě tolik let v září uplyne od postavení areálu Sboru kněze Ambrože. Mnohé sbory naší diecéze už mají tento milník za sebou, v roce 2019 slavíme my. Každý měsíc bychom chtěli do sboru kromě bohoslužeb, biblických hodin a večerních pobožností vnést alespoň jednu akci – přednášku, divadlo, duchovní ztišení, koncert, diecézní den… Ale nechceme oslavovat jen cihly a beton, i když krásně a jedinečně provedené architektem Josefem Gočárem. Chceme děkovat Pánu Bohu, že po těch devět desítek let mohl tento areál vytvářet zázemí a duchovní domov pro mnohé. Nejen pro sestry a bratry z církve a z ekumeny, ale i pro lidi nevěřící a hledající. Kéž nám i tento rok Pán Bůh požehná a naše duchovní rodina se ještě více rozroste. Těšíme se i na vás, pokud přijdete oslavovat s námi!

Odkaz Jana Palacha v Zürichu

Odkaz Jana Palacha v Zürichu 20. 1. 2019 v Lavaterhausu – Evangelickém Husově sboru Čechů a Slováků, pietní vzpomínkové slavnostní setkání pořádala Beseda Svatopluk Čech, Svaz spolků Čechů a Slováků, Česká katolická misie a věřící sboru. Promluvil zdejší bratr farář Jiří Přeček, páter Antonín Špaček, evangelický farář Jaromír Dus, bratr biskup Pavel Pechanec. Celou akci moderoval pan Jiří Král-jednatel sboru, slovo měli také zástupci velvyslanectví České a Slovenské republiky, zdravice pronesly spolky.

Pietní akt na počest Janu Palachovi ve Vevey

 Pietní akt na počest Janu Palachovi ve Vevey, slavnostní setkání s proslovy na téma “Jan Palach, živá pochodeň proti okupaci”- bratr biskup Pavel Pechanec, pastor Josef Beneš… Další fota z hlavního města kalvinismu – Ženevy, protestantská zeď, Kalvinova židle… historie města, vzpomínky na emigraci s panem Jaroslavem Havelkou, předsedou spolku krajanů Slovan.

Pietní vzpomínka na Jana Palacha se uskuteční také ve Vevey a v Zürichu

Pietní vzpomínka na Jana Palacha se uskuteční také ve Vevey a v Zürichu 19. a 20. ledna 2019, kde za Církev československou husitskou pozvání přijal bratr biskup Pavel Pechanec. Uctění památky významné osobnosti české historie zde pořádá – Beseda Slovan, Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku, Beseda Svatopluk Čech a Husův sbor Čechů a Slováků v Zürichu.

Rok lásky 2019 v Královéhradecké diecézi

8. ledna 2019 se v Hradci Králové uskutečnila společná konference duchovních a kazatelů Královéhradecké diecéze, při které byl zahájen poslední rok trienia před stým výročím naší církve Rok lásky 2019. Bratr biskup se zamýšlel nad dosavadní situací v našich náboženských obcích, krátce přednesl výsledky dotazníků, které společnými silami členové našich NO na podzim vyplňovali. Poté následovala přednáška ICLic. Mgr. Leoše Halbrštáta, který přiblížil Papežská misijní díla. Mons. Josef Suchár hovořil o své cestě životem ke kněžství a službě v Neratově, Dětský denní rehabilitační stacionář představila její ředitelka MUDr. Miloslava Zídková s kolegyněmi. Rok lásky mimo jiné by měl být také věnován rozvoji sociální činnosti, proto krátké slovo o fungování AMBRY – střediska Husitské diakonie měla i její ředitelka Mgr. Radka Podnecká. Den byl naplněn různorodým programem, diskuzí nad tématy i mezi kolegy navzájem během společného oběda.

Na závěr pro všechny „poutníky“ byly připraveny vaky nebo tašky na cestu životem v roce 2019. “Láska je jako široká řeka, jen do ní vstoupíš, už tě nepustí. Nikdy ji neobejmeš, protéká ti mezi prsty, láska je naplněním života a dotek věčnosti. Proto je stále otázkou: Čím je zaplaveno tvé nitro? Jaká voda protéká Tvým srdcem? Je zpěněná, je plná nečistot, nebo je průzračná jako láska Boží sama?” Slyšeli jsme v kázání při úvodní bohoslužbě z úst bratra biskupa Pavla. Kéž je naše putování za láskou v tomto roce požehnané.