Tříkrálová sbírka ve Dvoře Králové n. L.

Byly jednou ve 21. století po Kristu dvě maminky. Obyčejné ženské, zdálo by se. Různě od Boha obdarované a ochotné svá obdarování dávat ku prospěchu ostatních. Tyto dvě maminky měly dohromady tři děti. Přišel den, kdy bylo v kalendáři napsáno 6. 1. Maminky přihlásily svoje děti do dobročinné akce a samy se aktivně zapojily. Dům od domu chodili všichni po nevelké vesnici, aby děti každému zazpívaly a popřály šťastný nový rok. Vnímaví lidé vkládali do pokladničky na krku nejmenšího peníze s vědomím, že pomáhají dobré věci. Poté se celá skupinka vydala na nelehkou cestu plnou náledí do města, do kostelíčka, aby zde všechny přítomné potěšili. Anežka, Tonda a Anežka určitě jednou (jestli ji už nespatřili) uvidí krásnou hvězdu nad jejich hlavami. A jejich maminky? Ty už mají Lásku Kristovu dávno v srdcích ukrytou!

Slib rady starších v Náchodě

Dnes složila rada starších náboženské obce v Náchodě slib do rukou biskupa Pavla. Velkou radost měli všichni z příchodu sestry farářky Pellyové, která se pomalu zotavuje. Kéž všechny sestry a bratry zdejší obce podpírá boží požehnání.

Kazatelský kurz 2019

Pokračování kazatelského kurzu, praktickou teologii – homiletiku přednášel bratr farář Benjamin Mlýnek. Ne všichni mohli přijet, ale viděli jsem se všichni moc rádi. Další přednáška se uskuteční 23. února 2019.

Novoroční bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla

Novoroční bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla v Malé Úpě. Boslužby v jednom z nejvýše položeném kostele (975 m) vedl bratr biskup Pavel spolu s jáhnem Ondřejem Alexandrem Sashou Flekem, Martinem Věchetem a za hudebního doprovodu Pavla Nepivody.