Novoroční bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla

Novoroční bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla v Malé Úpě. Boslužby v jednom z nejvýše položeném kostele (975 m) vedl bratr biskup Pavel spolu s jáhnem Ondřejem Alexandrem Sashou Flekem, Martinem Věchetem a za hudebního doprovodu Pavla Nepivody.