Barevná a kořeněná Indie…

Barevná a kořeněná Indie… zážitky z cesty po Indii 8. dubna při Čaji o páté s fotografiemi a krátkými videozáznamy přednesla Radka Podnecká. Vše bylo doplněno ochutnávkou mléčného kořeněného čaje, sladkými i slanými pochoutkami… Další setkání při příležitosti letošních devadesátin Sboru kněze Ambrože bude za týden při jazzové mši – srdečně zveme.

Shromáždění NO v Mimoni

Bohoslužby v náboženské obci Mimoň v neděli 7. dubna sloužil bratr biskup Pavel. Náboženská obec měla své shromáždění, které bylo spojeno s předáním NO bratrem Ondřejem Bezděkem sestře faráře Kteřině Havelkové. Kéž obec v Mimoni, zdejší sestry a bratry a sestru farářku provází Boží požehnání.

Shromáždění NO v Semilech

Nedělní bohoslužby 7. dubna 2019 ve Sboru Dr. Karla Farského v Semilech sloužil bratr biskup Pavel. Pak následovalo shromáždění náboženské obce, které vedla sestra kazatelka Šárka Bažantová – výborně zastupující v mnohém sestru farářku Ladu Kocourkovou…. Sestře Ladě se daří, ráda se stále usmívá na příchozí, všechny moc pozdravuje a děkuje za modlitby. Věříme, že než na horách roztají poslední sněhy, bude zase lépe…

ZÁZRAČNÉ UDÁLOSTI PURÍMU

Gemara k talmudickému traktátu Taanit praví, že začátek měsíce Adar by měl každému přinést prožitek radosti, protože v tomto období se odehrály                                                                

                    

 ZÁZRAČNÉ UDÁLOSTI   PURÍMU

Starý rabínský bonmot zní: „Víte jak shrnout celý obsah Megilat v jedné větě?“ Odpověď na tuto otázku je: „Pokusili se nás zabít. Neuspěli. Pojďme jíst a pít.“

Středem Purímu je výnos perského krále Achašveroše (Xerxa), nařizující vyhladit všechny Židy- včetně žen a dětí. Z knihy Ester víme, že strůjcem tohoto výnosu byl uražený vysoce postavený ješita Haman. V traktátu Megila (10 traktát řady Moed- svátky- Mišny) se říká, že  „Haman se velmi radoval, že los padl na měsíc adar. Řekl: Můj los padl na měsíc, kdy zemřel Mojžíš“. Z jeho pohledu se zdálo logické, že měsíc smrti význačného vůdce Židů- Mojžíše-  je nejvhodnější dobou pro naprosté zničení celého židovského národa. Ale Haman si neuvědomil, že Mojžíš ve stejném měsíci- dokonce dni- nejen zemřel, ale i se narodil.  Z rabínského pohledu na smrt jako přerušovatelku nebo završovatelku životního cyklu to dokazuje, že Mojžíš dokonale využil Adonem mu daný životní potenciál a jeho smrt tak nebyla přerušením procesu darování Tory a cesty do svobody, ale tento proces završila. A tím byl den Mojžíšovy smrti i dnem nového začátku, , nastartovaného  Adonovým zásahem, kterým se události, popsané v knize Ester,  obrátily proti strůjci těchto úkladů. Z knihy Ester víme, že místo Mardokeje a židů byl zlikvidován Haman a všichni jejich nepřátelé. Klíčovou otázkou se stává dotaz proč vlastně Hospodin zachránil židy, kteří  opakovaně porušovali jeho vůli.

Pokračovat ve čtení „ZÁZRAČNÉ UDÁLOSTI PURÍMU“

Z jarního kazatelského kurzu

Studenti kazatelského kurzu dne 6. 4. přednesli svá kázání a složili zkoušku z praktické teologie. Zkoušková komise ve složení bratrů: Vladimír Hraba, Benjamin Mlýnek a bratr biskup Pavel působila přísně, ale všichni to zvládli. Závěrečnou zkoušku také složila sestra Dita Bašková Kačírková, která tímto ukončila studium kurzu na výbornou…. Den nekončil, úvod do Nového zákona přednesl bratr farář Stanislav Švarc – další skvělý přednášející… Skripta s literaturou a otázkami na prázdniny a uvidíme se tentokrát až na podzim v říjnu. Krásné jaro, léto, život…

Pohyby duše – rovnováha v Kristu

Duchovní obnova ve dnech 1. – 4. dubna v Broumově – v klášteře jsme po 4 dny nahlíželi do enneagramu a hledali “rovnováhu” duše… duchovní cvičení v silentiu s názvem Pohyby duše – rovnováha v Kristu vedl bratr biskup Pavel. Klášter a jeho zahrady nabídly tolik očekávaný poklid, kteří všichni, kdo už jednou zde byli, rádi opět nacházejí. Při posledním večeru jsme mohli sdílet své dojmy a také jsme společně oslavili narozeniny zdejší milé broumovské sestry farářky Jany Wienerové.